z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa

-15%
Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter

19.200.000 đ 16.400.000 đ
Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 16.400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter

18.900.000 đ 16.190.000 đ
Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter
Giá Bán: 16.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều Hòa LG V24WIN1-2.5HP-1 chiều Inverter

Điều Hòa LG V24WIN1-2.5HP-1 chiều Inverter

19.800.000 đ 15.250.000 đ
Điều Hòa LG V24WIN1-2.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 15.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0

Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0

30.900.000 đ 28.690.000 đ
Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0
Giá Bán: 28.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0

Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0

29.800.000 đ 25.790.000 đ
Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0
Giá Bán: 25.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0

Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0

25.900.000 đ 22.590.000 đ
Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0
Giá Bán: 22.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP

20.500.000 đ 18.600.000 đ
Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP
Giá Bán: 18.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter

24.700.000 đ 21.190.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 21.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter

26.500.000 đ 24.740.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter
Giá Bán: 24.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter

20.200.000 đ 17.940.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter
Giá Bán: 17.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều

Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều

23.000.000 đ 21.090.000 đ
Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều
Giá Bán: 21.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter

28.000.000 đ 19.090.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 19.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter

31.500.000 đ 27.500.000 đ
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 27.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter

24.500.000 đ 20.540.000 đ
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 20.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU

Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU

32.000.000 đ 27.650.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU
Giá Bán: 27.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

25.190.000 đ 21.600.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Giá Bán: 21.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Điều hòa LG B24END1-2.5HP-2 chiều Inverter

Điều hòa LG B24END1-2.5HP-2 chiều Inverter

22.000.000 đ 20.190.000 đ
Điều hòa LG B24END1-2.5HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 20.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa LG B18END1-2.0HP-2 chiều Inverter

Điều hòa LG B18END1-2.0HP-2 chiều Inverter

19.500.000 đ 17.500.000 đ
Điều hòa LG B18END1-2.0HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 17.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter

Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter

32.000.000 đ 25.100.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter
Giá Bán: 25.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter

19.000.000 đ 17.240.000 đ
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 17.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua điều hòa 9000btu, 12000btu, điều hòa thông minh, inverter giá rẻ nhất hiện nay bảo hành chính hãng toàn quốc, nhiều quà tặng khuyến mại vô cùng hấp dẫn chỉ có tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn - XEM NGAY

Mua điều hòa thông minh, điều hòa inverter, điều hòa 9000btu, 12000btu giá rẻ nhất hiện nay bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, nhiều quà tặng khuyến mại vô cùng hấp dẫn chỉ có tại Siêu thị Mạnh Nguyễn - XEM NGAY

Điều hòa chính hãng, giá chuẩn rẻ tại Hà Nội