z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy lọc nước

-22%
Máy lọc nước AO Smith G1 Giá sốc

Máy lọc nước AO Smith G1

9.810.000 đ 7.740.000 đ
Máy lọc nước AO Smith G1
Giá Bán: 7.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA

Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA

11.380.000 đ 9.140.000 đ
Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA
Giá Bán: 9.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645
-13%
Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA Plus

Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA Plus

12.370.000 đ 10.880.000 đ
Máy Lọc Nước A. O. Smith VITA Plus
Giá Bán: 10.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645
-21%
Máy lọc nước A.O.Smith R400E

Máy lọc nước A.O.Smith R400E

12.760.000 đ 10.190.000 đ
Máy lọc nước A.O.Smith R400E
Giá Bán: 10.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Máy lọc nước RO Smith E3

Máy lọc nước RO Smith E3

12.270.000 đ 9.810.000 đ
Máy lọc nước RO Smith E3
Giá Bán: 9.810.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy lọc nước AO Smith S600

Máy lọc nước AO Smith S600

13.540.000 đ 10.880.000 đ
Máy lọc nước AO Smith S600
Giá Bán: 10.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Máy lọc nước AO Smith K400

Máy lọc nước AO Smith K400

16.800.000 đ 14.510.000 đ
Máy lọc nước AO Smith K400
Giá Bán: 14.510.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645
-21%
Máy lọc nước AO Smith E2

Máy lọc nước AO Smith E2

11.290.000 đ 8.990.000 đ
Máy lọc nước AO Smith E2
Giá Bán: 8.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-1%
Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M1

Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M1

7.390.000 đ 7.370.000 đ
Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M1
Giá Bán: 7.370.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy lọc Nước AO Smith G2

Máy lọc Nước AO Smith G2

10.800.000 đ 9.510.000 đ
Máy lọc Nước AO Smith G2
Giá Bán: 9.510.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2

Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2

8.640.000 đ 7.610.000 đ
Máy lọc nước AO Smith RO-Side Stream M2
Giá Bán: 7.610.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645
-13%
Máy lọc nước AO Smith C2

Máy lọc nước AO Smith C2

8.820.000 đ 7.760.000 đ
Máy lọc nước AO Smith C2
Giá Bán: 7.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy lọc nước AO Smith RO C1

Máy lọc nước AO Smith RO C1

7.840.000 đ 6.900.000 đ
Máy lọc nước AO Smith RO C1
Giá Bán: 6.900.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2

Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2

11.380.000 đ 10.010.000 đ
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A2
Giá Bán: 10.010.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1

Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1

10.400.000 đ 9.150.000 đ
Máy lọc nước AO Smith màng lọc RO-Side Stream A1
Giá Bán: 9.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645
-21%
Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4

Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4

11.190.000 đ 8.890.000 đ
Máy lọc nước Ao Smith RO AR75 Z4
Giá Bán: 8.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Máy lọc nước AO Smith Z7

Máy lọc nước AO Smith Z7

14.530.000 đ 11.620.000 đ
Máy lọc nước AO Smith Z7
Giá Bán: 11.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E

Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E

9.500.000 đ 8.770.000 đ
Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E
Giá Bán: 8.770.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1

Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1

13.050.000 đ 11.390.000 đ
Máy lọc nước AO Smith đặt bàn AR75-A-S-H1
Giá Bán: 11.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1

Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1

26.500.000 đ 23.310.000 đ
Máy lọc nước AO Smith cây đứng ADR75-V-ET-1
Giá Bán: 23.310.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Máy lọc nước chính hãng giá tốt nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng hấp dẫn. XEM NGAY để có giá tốt nhất.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máy lọc nước của các gia đình Việt Nam đang ngày càng tăng cao vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước trở nên nghiêm trọng hơn. Nước sạch là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.

Máy lọc nước giúp làm sạch, nâng cao chất lượng nước dùng trong cuộc sống hàng ngày. Những chiếc máy lọc nước được trang bị những công nghệ tiên tiến nhằm loại bỏ chất độc hại, bụi bẩn trong nước, cung cấp nguồn nước trong sạch, đảm bảo nước dùng uống, nấu ăn của gia đình bạn luôn an toàn vệ sinh.

Thương hiệu máy lọc nước nổi tiếng trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay chính là AO Smith. Sở hữu những tính năng thông minh và công nghệ cao cấp, máy lọc nước Ao Smith đảm bảo nguồn nước sử dụng của gia đình bạn luôn đạt tiêu chuẩn về nước sạch.

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình những sản phẩm máy lọc nước chất lượng với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy lọc nước có xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình chiếc máy lọc nước hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!