z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Beko

-17%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401E50VZHFSGB

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401E50VZHFSGB

16.440.000 đ 13.790.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401E50VZHFSGB
Giá Bán: 13.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSU

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSU

14.990.000 đ 12.390.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSU
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSK

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSK

13.990.000 đ 11.290.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 401 lít RDNT401I50VDHFSK
Giá Bán: 11.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VHFSU

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VHFSU

11.490.000 đ 10.890.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VHFSU
Giá Bán: 10.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZDHFSU

Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZDHFSU

14.190.000 đ 12.390.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZDHFSU
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371E50VZHFSGB

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371E50VZHFSGB

16.990.000 đ 12.990.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371E50VZHFSGB
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371I50VDHFSK

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371I50VDHFSK

14.190.000 đ 11.590.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 371 lít RDNT371I50VDHFSK
Giá Bán: 11.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ lạnh Beko Inverter 250 lít RDNT271I50VHFSU

Tủ lạnh Beko Inverter 250 lít RDNT271I50VHFSU

9.990.000 đ 7.620.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 250 lít RDNT271I50VHFSU
Giá Bán: 7.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 271 lít RDNT271I50VHFSK

Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 271 lít RDNT271I50VHFSK

9.990.000 đ 5.690.000 đ
Tủ lạnh Beko ngăn đá trên 271 lít RDNT271I50VHFSK
Giá Bán: 5.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-42%
Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VGB

Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VGB

16.590.000 đ 9.690.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VGB
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-51%
Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VK

Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VK

15.000.000 đ 7.440.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 422 lít RDNT470I50VK
Giá Bán: 7.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDS

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDS

15.000.000 đ 10.490.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDS
Giá Bán: 10.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDK

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDK

19.990.000 đ 12.290.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VDK
Giá Bán: 12.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VK

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VK

12.390.000 đ 9.640.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401I50VK
Giá Bán: 9.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VGB

Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VGB

10.890.000 đ 7.340.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VGB
Giá Bán: 7.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VK

Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VK

13.000.000 đ 6.990.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371I50VK
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Beko side by side Inverter 558 lít GNE640E50VZGB

Tủ lạnh Beko side by side Inverter 558 lít GNE640E50VZGB

30.000.000 đ 24.190.000 đ
Tủ lạnh Beko side by side Inverter 558 lít GNE640E50VZGB
Giá Bán: 24.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-58%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401E50VZDK

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401E50VZDK

17.500.000 đ 7.490.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RDNT401E50VZDK
Giá Bán: 7.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340E50VZK

Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340E50VZK

15.000.000 đ 11.990.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340E50VZK
Giá Bán: 11.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340I50VZK

Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340I50VZK

9.990.000 đ 6.570.000 đ
Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340I50VZK
Giá Bán: 6.570.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối máy giặt Sharp chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, bảo hành chính hãng toàn quốc

Mua tủ lạnh Beko chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Beko chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Beko phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Beko chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Beko giá rẻ nhất.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>> Sản phẩm dành cho bạn: Tủ lạnh Beko 422 Lít 2 cửa Inverter RDNT470E50VZJGB