z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy xay - Máy ép

-15%
Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB100WRA

Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB100WRA

2.520.000 đ 2.150.000 đ
Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB100WRA
Giá Bán: 2.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB600SRA

Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB600SRA

3.490.000 đ 2.780.000 đ
Máy ép trái cây Panasonic MJ-CB600SRA
Giá Bán: 2.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Máy xay ép đa năng Panasonic MJ-CB800SRA

Máy xay ép đa năng Panasonic MJ-CB800SRA

4.180.000 đ 3.540.000 đ
Máy xay ép đa năng Panasonic MJ-CB800SRA
Giá Bán: 3.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Máy ép trái cây nhỏ gọn MJ-CS101WRA

Máy ép trái cây nhỏ gọn MJ-CS101WRA

2.200.000 đ 1.520.000 đ
Máy ép trái cây nhỏ gọn MJ-CS101WRA
Giá Bán: 1.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1011WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1011WRA

1.200.000 đ 830.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1011WRA
Giá Bán: 830.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1031WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1031WRA

1.380.000 đ 1.070.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1031WRA
Giá Bán: 1.070.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-MG53C1CRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-MG53C1CRA

2.050.000 đ 1.490.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-MG53C1CRA
Giá Bán: 1.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Máy xay đa năng 2 cối Panasonic MX-MP5151WRA

Máy xay đa năng 2 cối Panasonic MX-MP5151WRA

1.990.000 đ 1.420.000 đ
Máy xay đa năng 2 cối Panasonic MX-MP5151WRA
Giá Bán: 1.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-40%
Máy xay sinh tố Electrolux E7CB1-86SM

Máy xay sinh tố Electrolux E7CB1-86SM

2.380.000 đ 1.450.000 đ
Máy xay sinh tố Electrolux E7CB1-86SM
Giá Bán: 1.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Máy đánh trứng Panasonic MK-GH3WRA

Máy đánh trứng Panasonic MK-GH3WRA

990.000 đ 940.000 đ
Máy đánh trứng Panasonic MK-GH3WRA
Giá Bán: 940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy đánh trứng Panasonic MK-GB3WRA

Máy đánh trứng Panasonic MK-GB3WRA

1.390.000 đ 1.220.000 đ
Máy đánh trứng Panasonic MK-GB3WRA
Giá Bán: 1.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MX-AC350WRA

MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MX-AC350WRA

2.790.000 đ 2.510.000 đ
MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MX-AC350WRA
Giá Bán: 2.510.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
--5%
MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-GS1WRA

MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-GS1WRA

990.000 đ 1.040.000 đ
MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-GS1WRA
Giá Bán: 1.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-L500SRA

MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-L500SRA

5.690.000 đ 5.050.000 đ
MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-L500SRA
Giá Bán: 5.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-SS1BRA 600W

MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-SS1BRA 600W

1.590.000 đ 1.380.000 đ
MÁY XAY CẦM TAY PANASONIC MX-SS1BRA 600W
Giá Bán: 1.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-SJ01WRA

MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-SJ01WRA

2.390.000 đ 2.260.000 đ
MÁY ÉP TRÁI CÂY PANASONIC MJ-SJ01WRA
Giá Bán: 2.260.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MJ-DJ31SRA

MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MJ-DJ31SRA

4.400.000 đ 3.420.000 đ
MÁY XAY ĐA NĂNG PANASONIC MJ-DJ31SRA
Giá Bán: 3.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
MÁY XAY SINH TỐ PANASONIC MX-900MWRA

MÁY XAY SINH TỐ PANASONIC MX-900MWRA

1.200.000 đ 1.090.000 đ
MÁY XAY SINH TỐ PANASONIC MX-900MWRA
Giá Bán: 1.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn - địa chỉ bán máy xay - Máy ép chính hãng giá tốt nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng

Máy xay, máy ép là những sản phẩm gia dụng cần thiết cho căn bếp của mỗi gia đình. Những chiếc máy xay, máy ép hiện đại, tiện lợi giúp công việc nội trợ, bếp núc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Máy xay, máy ép có rất nhiều tác dụng từ xay thịt, đồ sống cho tới rau quả, phục vụ tối đa nhu cầu của người dùng. Các nguyên liệu nấu ăn sẽ được xay nhuyễn như bạn muốn mà không tốn công sức và thời gian chế biến thô sơ như trước kia nữa.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty sản xuất máy xay, máy ép nhưng trong đó sản phẩm của các thương hiệu như Lock & Lock, Panasonic, Sony… vẫn được yêu thích hơn cả. Đó là nhờ chất lượng sản phẩm của các hãng này luôn đảm bảo với những công nghệ tiên tiến và tiện ích thông minh.

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình một chiếc máy xay, máy ép ưng ý với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy xay, máy ép chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình một chiếc máy xay, máy ép hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!