z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Hitachi

-21%
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

85.000.000 đ 67.980.000 đ
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X
Giá Bán: 67.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Tủ lạnh Hitachi 323 lít Inverter R-B340EGV1

Tủ lạnh Hitachi 323 lít Inverter R-B340EGV1

15.990.000 đ 10.190.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 323 lít Inverter R-B340EGV1
Giá Bán: 10.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1

Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1

14.990.000 đ 11.390.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 356 lít Inverter R-B375EGV1
Giá Bán: 11.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít 2 cánh Inverter

Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít 2 cánh Inverter

14.590.000 đ 9.690.000 đ
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít 2 cánh Inverter
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)

59.990.000 đ 49.890.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)
Giá Bán: 49.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GMG)

16.500.000 đ 13.980.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GMG)
Giá Bán: 13.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-HW540RV(XK) 540 lít 6 cửa

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-HW540RV(XK) 540 lít 6 cửa

59.900.000 đ 44.390.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-HW540RV(XK) 540 lít 6 cửa
Giá Bán: 44.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)

61.500.000 đ 48.590.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)
Giá Bán: 48.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

35.000.000 đ 25.690.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG
Giá Bán: 25.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)

19.000.000 đ 14.950.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GMG)
Giá Bán: 14.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)

19.000.000 đ 14.950.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 Lít R-FVY510PGV0(GBK)
Giá Bán: 14.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)

35.000.000 đ 26.490.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)
Giá Bán: 26.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)

20.000.000 đ 14.350.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVX510PGV9(MIR)
Giá Bán: 14.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

27.500.000 đ 19.890.000 đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Giá Bán: 19.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)

45.990.000 đ 29.490.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 595L R-S800PGV0 (GBK)
Giá Bán: 29.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0

53.900.000 đ 39.890.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 573L R-SX800GPGV0
Giá Bán: 39.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK

46.900.000 đ 30.790.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 590L R-M800PGV0 GBK
Giá Bán: 30.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK

61.500.000 đ 48.590.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569L R-MX800GVGV0 GBK
Giá Bán: 48.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

73.000.000 đ 56.980.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0
Giá Bán: 56.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV

Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV

88.000.000 đ 62.390.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV
Giá Bán: 62.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Tủ lạnh Hitachi giá tốt nhất tại Siêu thị Mạnh Nguyễn. Với các dòng tủ lạnh Hitachi cao cấp, inverter, thiết kế sang trọng, hiện đại, mang lại vẻ đẹp cho mọi không gian sử dụng.

Tủ lạnh Hitachi - Thương hiệu hàng đầu dành cho người tiêu dùng

Hitachi là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, được thành lập năm 1910 và cho ra mắt chiếc tủ lạnh Hitachi đầu tiên năm 1932. Dòng sản phẩm tủ lạnh Hitachirất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam cùng như thị trường quốc tế.

Thiết sang trọng cùng công nghệ vượt trội

Chiếctủ lạnh Hitachi có thiết kế sang trọng, hiện đại, mang lại vẻ đẹp cho mọi không gian sử dụng. Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại, chiếc tủ lạnh này luôn đáp ứng được những nhu cầu khó nhất của khách hàng, và mang lại cho họ sự trải nghiệm tốt nhất về một chiếc tủ lạnh.

Mặc dù là hãng sản phẩm có phần đắt đỏ hơn các hãng sản phẩm khác, nhưng tủ lạnh Hitachi luôn được người dùng ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm tốt: Tủ lạnh Hitachi có màn khí lạnh giúp ngăn đá được làm lạnh đồng đều và nhanh hơn, giúp tối ưu hóa khả năng cấp đông của thực phẩm bên trong mang đến cho bạn một sản phẩm lưu trữ thực phẩm tuyệt vời. Hơn nữa nó còn được ưa chuộng bởi sử dụng công nghệ Inverter và quạt làm mát, ngăn rau quả lớn, làm lạnh cực tốt, với dòng tủ side by side, không có hệ thống nước, tiết kiệm năng lượng, có thể lựa chọn chế độ linh hoạt. 

Mua tủ lạnh Hitachi chính hãng, giá rẻ tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Hitachi chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Hitachi phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Hitachi chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Hitachi ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!