z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Mitsubishi

-15%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50ER-BRW-V 414 lít Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50ER-BRW-V 414 lít Inverter

15.200.000 đ 12.940.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50ER-BRW-V 414 lít Inverter
Giá Bán: 12.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GBK 635 lít Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GBK 635 lít Inverter

35.000.000 đ 30.990.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GBK 635 lít Inverter
Giá Bán: 30.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 555 lít MR-LX68EM-GSL

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 555 lít MR-LX68EM-GSL

38.000.000 đ 29.790.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 555 lít MR-LX68EM-GSL
Giá Bán: 29.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GSL 635 lít Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GSL 635 lít Inverter

39.000.000 đ 30.990.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA78ER-GSL 635 lít Inverter
Giá Bán: 30.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER GSL 580 lít 4 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER GSL 580 lít 4 cửa Inverter

35.000.000 đ 28.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER GSL 580 lít 4 cửa Inverter
Giá Bán: 28.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER-GBK 580 lít 4 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER-GBK 580 lít 4 cửa Inverter

35.000.000 đ 28.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LA72ER-GBK 580 lít 4 cửa Inverter
Giá Bán: 28.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR

26.000.000 đ 21.190.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR
Giá Bán: 21.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK

26.000.000 đ 21.190.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK
Giá Bán: 21.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter

22.000.000 đ 14.540.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX46ER-BRW 365 lít 3 cửa Inverter
Giá Bán: 14.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter

19.000.000 đ 13.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BST 330 lít 3 cửa Inverter
Giá Bán: 13.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW-330 lít-3 cửa inverter

Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW-330 lít-3 cửa inverter

19.000.000 đ 13.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX41ER-BRW-330 lít-3 cửa inverter
Giá Bán: 13.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-OB-V

Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-OB-V

7.990.000 đ 6.580.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-OB-V
Giá Bán: 6.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-BR-V

Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-BR-V

7.990.000 đ 6.580.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi 217 Lít 2 cửa Inverter MR-FC25EP-BR-V
Giá Bán: 6.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít

98.000.000 đ 83.790.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít
Giá Bán: 83.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít

Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít

98.000.000 đ 83.790.000 đ
Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít
Giá Bán: 83.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít

Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít

65.000.000 đ 59.590.000 đ
Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít
Giá Bán: 59.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT

70.500.000 đ 59.590.000 đ
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT
Giá Bán: 59.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GSL-V Inverter 580 lít

Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GSL-V Inverter 580 lít

35.000.000 đ 29.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GSL-V Inverter 580 lít
Giá Bán: 29.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GBK-V inverter 580 lít

Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GBK-V inverter 580 lít

35.000.000 đ 29.490.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-L72EN-GBK-V inverter 580 lít
Giá Bán: 29.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 376 lít MR-FX47EN-GSL-V

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 376 lít MR-FX47EN-GSL-V

15.000.000 đ 12.990.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 376 lít MR-FX47EN-GSL-V
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp tủ lạnh Mitsubishi chính hãng, giá chuẩn rẻ tại Hà Nội với mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo uy tín. LH: 0962.110.828

Tủ lạnh Mitsubishi là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới (Mitsubishi thành lập năm 1870) được người dùng lựa chọn sử dụng nhiều bởi giá thành hợp lý, độ bền sản phẩm cao.

Với thiết kế sang trọng cùng những công nghệ hiện đại, chiếc tủ lạn Mitsubishi mang tới cho không gian ngôi nhà sự hài hòa và giúp người dùng có sự trải nghiệm tốt nhất. Ngoài thiết kế bắt mắt, chất lượng sản phẩm của tủ lạnh Mitsubishi còn được đánh giá cao: Độ bền cao, thân thiện với môi trường, tủ có bộ lọc khử mùi loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và có chức năng tạo vitamin quang hợp giúp thực phẩm luôn tươi ngon và mang đến sức khoẻ cho gia đình bạn.

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho gia đình một chiếc tủ lạnh Mitsubishi phù hợp với nhiều kiểu dáng, mẫu mã: Tủ lạnh Mitsubishi ngăn đá trên - ngăn đá dưới, tủ lạnh Mitsubishi 2 cửa, tủ lạnh Mitsubishi 3 cửa, Tủ lạnh Mitsubishi 100l - 600l...

Là một dòng tủ lạnh có thương hiệu hàng đầu nên các công nghệ được sử dụng trên chiếc tủ lạnh Mitsubishi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, giúp họ có trải nghiệm tốt nhất trên một chiếc tủ lạnh: Công nghệ Neuro Inverter, công nghệ cấp đông mềm, nhà máy Vitamin cho rau quả, bộ lọc Nano Titanium, thành tủ kháng khuẩn phân tử bạc, bộ lọc Carbon hoạt tính, đệm cửa cao su kháng khuẩn.

Mua tủ lạnh Mitsubishi chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Mitsubishi chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Mitsubishi phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Mitsubishi chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Mitsubishi giá rẻ

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!