11 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V 564 lít
33.990.000
30.040.000
Tiết kiệm đến 3.950.000đ Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V 564 lít -12%
Tủ lạnh Inverter Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V 564 lít
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-PS-V 358L
15.690.000
14.650.000
Tiết kiệm đến 1.040.000đ TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-PS-V 358L -7%
TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-PS-V 358L
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-PS-V 326L
14.690.000
13.370.000
Tiết kiệm đến 1.320.000đ TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-PS-V 326L -9%
TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-PS-V 326L
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-BRW-V 358L
15.690.000
14.650.000
Tiết kiệm đến 1.040.000đ TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-BRW-V 358L -7%
TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX46EJ-BRW-V 358L
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-BRW-V 326L
14.690.000
13.370.000
Tiết kiệm đến 1.320.000đ TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-BRW-V 326L -9%
TỦ LẠNH INVERTER MITSUBISHI MR-CX41EJ-BRW-V 326L
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-FV24J-BR-V - 200L (NÂU)
6.190.000
5.490.000
Tiết kiệm đến 700.000đ TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-FV24J-BR-V - 200L (NÂU) -12%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-FV24J-BR-V - 200L (NÂU)
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F62EH-ST-V 510L
16.200.000
15.140.000
Tiết kiệm đến 1.060.000đ TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F62EH-ST-V 510L -7%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F62EH-ST-V 510L
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SLW-V
14.990.000
14.490.000
Tiết kiệm đến 500.000đ TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SLW-V -4%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SLW-V
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-BRW-V
14.990.000
14.490.000
Tiết kiệm đến 500.000đ TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-BRW-V -4%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-BRW-V
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SW-V
14.990.000
14.490.000
Tiết kiệm đến 500.000đ TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SW-V -4%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F55EH-SW-V
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

TỦ LẠNH 147L MITSUBISHI MR-P16G-OB-V, 2 CÁNH
5.590.000
4.720.000
Tiết kiệm đến 870.000đ TỦ LẠNH 147L MITSUBISHI MR-P16G-OB-V, 2 CÁNH -16%
TỦ LẠNH 147L MITSUBISHI MR-P16G-OB-V, 2 CÁNH
Khuyến mại:

- CHUẨN GIÁ, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO, CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-----------------------------------------

- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện

- Bảo hành chính hãng toàn quốc

- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội

- Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất

- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình

- Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo

Tủ lạnh Mitsubishi là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới (Mitsubishi thành lập năm 1870) được người dùng lựa chọn sử dụng nhiều bởi giá thành hợp lý, độ bền sản phẩm cao.

Với thiết kế sang trọng cùng những công nghệ hiện đại, chiếc tủ lạn Mitsubishi mang tới cho không gian ngôi nhà sự hài hòa và giúp người dùng có sự trải nghiệm tốt nhất. Ngoài thiết kế bắt mắt, chất lượng sản phẩm của tủ lạnh Mitsubishi còn được đánh giá cao: Độ bền cao, thân thiện với môi trường, tủ có bộ lọc khử mùi loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và có chức năng tạo vitamin quang hợp giúp thực phẩm luôn tươi ngon và mang đến sức khoẻ cho gia đình bạn.

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho gia đình một chiếc tủ lạnh Mitsubishi phù hợp với nhiều kiểu dáng, mẫu mã: Tủ lạnh Mitsubishi ngăn đá trên - ngăn đá dưới, tủ lạnh Mitsubishi 2 cửa, tủ lạnh Mitsubishi 3 cửa, Tủ lạnh Mitsubishi 100l - 600l...

Là một dòng tủ lạnh có thương hiệu hàng đầu nên các công nghệ được sử dụng trên chiếc tủ lạnh Mitsubishi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, giúp họ có trải nghiệm tốt nhất trên một chiếc tủ lạnh: Công nghệ Neuro Inverter, công nghệ cấp đông mềm, nhà máy Vitamin cho rau quả, bộ lọc Nano Titanium, thành tủ kháng khuẩn phân tử bạc, bộ lọc Carbon hoạt tính, đệm cửa cao su kháng khuẩn.

Mua tủ lạnh Mitsubishi chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Mitsubishi chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Mitsubishi phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Mitsubishi chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Mitsubishi giá rẻ

Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216

Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!