z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy lọc không khí

-21%
Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu nâu AS60GHCG0

Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu nâu AS60GHCG0

5.990.000 đ 4.790.000 đ
Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu nâu AS60GHCG0
Giá Bán: 4.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-21%
Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu xanh AS60GHBG0

Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu xanh AS60GHBG0

5.990.000 đ 4.790.000 đ
Máy lọc khí PuriCare 360 HIT Hệ thống lọc đa màng Màu xanh AS60GHBG0
Giá Bán: 4.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-39%
Máy lọc không khí LG PuriCare360 Alpha PET Công nghệ UVnano™ AS10GDBY0

Máy lọc không khí LG PuriCare360 Alpha PET Công nghệ UVnano™ AS10GDBY0

38.800.000 đ 23.980.000 đ
Máy lọc không khí LG PuriCare360 Alpha PET Công nghệ UVnano™ AS10GDBY0
Giá Bán: 23.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-29%
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPYU0 màu vàng 41W

Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPYU0 màu vàng 41W

9.900.000 đ 7.080.000 đ
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPYU0 màu vàng 41W
Giá Bán: 7.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-30%
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPRU0 màu đỏ 41W

Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPRU0 màu đỏ 41W

9.990.000 đ 7.080.000 đ
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPRU0 màu đỏ 41W
Giá Bán: 7.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-30%
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPWU0 màu trắng 41W

Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPWU0 màu trắng 41W

9.990.000 đ 7.080.000 đ
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture AS20GPWU0 màu trắng 41W
Giá Bán: 7.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 41W

Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 41W

5.990.000 đ 5.390.000 đ
Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 41W
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Máy lọc không khí Daikin MC80ZVM7

Máy lọc không khí Daikin MC80ZVM7

9.990.000 đ 8.970.000 đ
Máy lọc không khí Daikin MC80ZVM7
Giá Bán: 8.970.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-T (48m²)

Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-T (48m²)

10.790.000 đ 9.890.000 đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-T (48m²)
Giá Bán: 9.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-W

Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-W

10.790.000 đ 9.890.000 đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7-W
Giá Bán: 9.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E WH

Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E WH

14.200.000 đ 9.890.000 đ
Máy lọc không khí Hitachi EP-M70E WH
Giá Bán: 9.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-32%
Máy Lọc Không Khí Daikin MC40UVM6-7 Giá sốc

Máy Lọc Không Khí Daikin MC40UVM6-7

7.500.000 đ 5.140.000 đ
Máy Lọc Không Khí Daikin MC40UVM6-7
Giá Bán: 5.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-23%
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A

Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A

3.900.000 đ 3.040.000 đ
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A
Giá Bán: 3.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-30%
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6

Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6

10.800.000 đ 7.590.000 đ
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6
Giá Bán: 7.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-40%
Máy lọc không khí Daikin MC30YVM7

Máy lọc không khí Daikin MC30YVM7

5.900.000 đ 3.540.000 đ
Máy lọc không khí Daikin MC30YVM7
Giá Bán: 3.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-L80V-T

Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-L80V-T

13.590.000 đ 12.190.000 đ
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-L80V-T
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-47%
Máy lọc không khí LG AS10GDWH0

Máy lọc không khí LG AS10GDWH0

35.000.000 đ 18.690.000 đ
Máy lọc không khí LG AS10GDWH0
Giá Bán: 18.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Lò nướng Bosch 66 Lít HBF133BS0A

Lò nướng Bosch 66 Lít HBF133BS0A

15.000.000 đ 10.390.000 đ
Lò nướng Bosch 66 Lít HBF133BS0A
Giá Bán: 10.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-21%
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

8.000.000 đ 6.340.000 đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H
Giá Bán: 6.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-12%
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H

Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H

5.500.000 đ 4.850.000 đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H
Giá Bán: 4.850.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Mạnh Nguyễn chuyên bán máy lọc không khí chính hãng, giá chuẩn rẻ tại Hà Nội với mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo uy tín. LH: 0962.110.828

Máy lọc không khí là sản phẩm cần thiết để lọc bụi bẩn, vi khuẩn và một số tác nhân gây hại khác cho người và vật nuôi. Sản phẩm này đặc biệt hữu ích đối với các căn phòng ở gần những nơi có độ ô nhiễm không khí trầm trọng như các thành phố lớn. Đó là nhờ cơ chế lọc không khí mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu suất hoạt động của máy một cách tối ưu. Vậy sản phẩm này là gì lại cần thiết cho người dùng đến thế?

Máy lọc không khí là gì?

Máy lọc không khí là thiết bị có nhiều lớp giúp lọc bụi bẩn và các chất có mùi hoặc gây hại cho sức khỏe con người trong trong không khí. Mỗi lớp lọc sẽ có chức năng riêng biệt để lọc bụi bẩn, các hạt hiển vi, khử mùi, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, kích ứng và kháng khuẩn hiệu quả. Hiện nay, các nhà sản xuất còn có thể áp dụng công nghệ nano tiên tiến vào việc lọc không khí và mang lại sự khác biệt vượt trội hơn so với việc chỉ sử dụng tấm lọc.

Máy lọc không khí giúp kháng khuẩn, lọc bụi và hạn chế các tác nhân gây hại

 

Máy lọc không khí hoạt động thế nào?

Về cơ bản, máy lọc không khí hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra các ion âm và dương. Những ion này có nhiệm vụ hút các hạt nhỏ li ti trong không khí. Đặc biệt, ion dương có vai trò hút các vi khuẩn và vi sinh vật có hại giúp kháng khuẩn cho không gian hiệu quả. Bên cạnh hệ thống lọc tiên tiến này, máy lọc không khí còn sử dụng phương pháp lọc truyền thống bằng cách sử dụng than hoạt tính và một số vật liệu lọc khác.

Dựa theo cách hoạt động cụ thể, máy lọc không khí được chia làm hai loại cơ chế lọc gồm:

 • Cơ chế lọc chủ động: Máy sẽ sử dụng các công nghệ lọc tiên tiến như lọc tĩnh điện, khử khuẩn bằng O3, khử trùng nhiệt động, ion hóa các chất,...

 • Cơ chế lọc thụ động: Phương pháp lọc này chủ yếu sử dụng các loại màng lọc được làm từ các nguyên liệu khác nhau như foam, sợi thủy tinh, than hoạt tính,...

Hiện nay, thị trường có bày bán 3 loại sản phẩm là máy lọc không khí chủ động, thụ động và tổng hợp (máy kết hợp sử dụng cả hai cơ chế). Tùy theo sử dụng cơ chế lọc nào mà nhà sản xuất sẽ thiết kế cấu tạo thành phần chi tiết của sản phẩm cho phù hợp. 

Về cơ bản, máy lọc không khí hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra các ion âm và dương

 

Máy lọc không khí có phải là máy lạnh không? 

Nhiều người thường nghĩa máy lọc không khí và máy lạnh là một và hai sản phẩm này có chức năng hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, sự thật là máy lạnh và máy lọc không khí khác nhau về cả cơ chế hoạt động và kết quả tác động đến không khí.

Máy lọc không khí sẽ sử dụng các công nghệ lọc và màn lọc để tách bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây hại ra khỏi không khí sạch. Những thành phần này sẽ được giữ lại trên bộ lọc hoặc bị tiêu hủy trong quá trình hoạt động của máy lọc không khí. Sau đó, hệ thống sẽ tiến hành khử mùi và tăng độ ẩm cho không khí trước khi xả ra môi trường. Kết quả của việc này là không khí bẩn sẽ được chuyển thành không khí sạch và có độ ẩm phù hợp.

Còn máy lạnh thì có hệ thống làm mát không khí thay vì các bộ lọc tiên tiến. Hiện nay, một số máy vẫn được trang bị bộ lọc nhưng không đạt hiệu quả cao như máy lọc không khí. Máy lạnh là dạng máy hoạt động một chiều, có nghĩa là không khí chỉ đi theo một chiều. Một loại sản phẩm máy lạnh vừa có khả năng làm mát vừa có thể sưởi ấm thì người ta gọi nó là điều hòa. Còn về sản phẩm hoạt động, máy lạnh sẽ thải ra không khí có nhiệt độ chênh lệch với môi trường. 

Máy lọc không khí và máy lạnh là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau

 

Giá của máy lọc khí tại Việt Nam

Máy lọc không khí có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào cơ chế lọc và công nghệ được áp dụng vào máy. Nếu sử dụng cơ chế hiện đại như sử dụng công nghệ nano hoặc tia UV thì giá thành sản phẩm sẽ khá cao.

Mặc dù vậy, với mức giá phải chăng là 5 triệu đồng, người dùng đã có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm máy lọc không khí có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản trong hộ gia đình. Nếu cần một sản phẩm cao cấp hơn với chức năng lọc toàn diện ở phạm vi lớn, người dùng có thể tham khảo các sản phẩm có mức giá từ 22 triệu trở lên. Những sản phẩm này được tối ưu hóa về mặt công suất, số lượng công nghệ lọc và nhiều yếu tố khác. 

Sản phẩm máy lọc không khí có mức giá đa dạng cho người dùng lựa chọn dễ dàng

 

Mua máy lọc không khí ở đâu chất lượng? 

Máy lọc không khí được mua bán rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều cửa hàng chuyên phân phối sản phẩm máy lọc này. Tuy nhiên, không phải tất cả các địa điểm đều cung cấp hàng chất lượng. Một số trường hợp, người dùng đã vô tình mua nhầm hàng nhái, kém chất lượng của một số shop mà không thể tiến hành đổi trả vì thẻ bảo hành không có hiệu lực. 

Do đó, người dùng cần tìm hiểu kỹ các thông tin như review của khách hàng trước, các bài báo đánh giá, bình luận trên website,... Từ những thông tin đó, người dùng có thể đưa ra đánh giá sơ bộ về chất lượng và uy tín của cửa hàng. 

Trong những cửa hàng cung cấp máy lọc không khí uy tín tại Việt Nam, điện máy Mạnh Nguyễn là địa chỉ được nhiều người đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng và chính sách mua hàng hấp dẫn. Những sản phẩm của Mạnh Nguyễn luôn được kiểm tra qua ba giai đoạn gồm trước khi nhập kho, trong khi lưu kho và trước khi trao đến tay khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm luôn trong tình trạng tốt nhất cho khách mua hàng.

Mạnh Nguyễn là cửa hàng cung cấp máy lọc không khí uy tín

 

Thông qua bài viết, chúng tôi đã giới thiệu đến người xem các thông tin về máy lọc không khí. Sản phẩm lọc này khá cần thiết đối với những căn phòng tại khu vực có mức độ ô nhiễm khói bụi cao như các khu đô thị lớn. Nếu bạn có mong muốn sở hữu một chiếc máy lọc không khí cho gia đình hoặc văn phòng thì hãy liên hệ điện máy Mạnh Nguyễn để được các nhân viên của chúng tôi tư vấn máy lọc phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của bạn.