z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Sumikura

-15%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter

16.500.000 đ 14.100.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 14.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-7%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều

13.800.000 đ 12.920.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều
Giá Bán: 12.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
--1%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều

Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều

14.800.000 đ 15.000.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều
Giá Bán: 15.000.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-12%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều

7.050.000 đ 6.260.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều
Giá Bán: 6.260.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều

5.550.000 đ 5.090.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều
Giá Bán: 5.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter

14.200.000 đ 12.250.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 12.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
--2%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

8.250.000 đ 8.490.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 8.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
--5%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

6.650.000 đ 6.990.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-8%
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

15.200.000 đ 14.000.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 14.000.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-26%
Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter

14.200.000 đ 10.550.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 10.550.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

6.990.000 đ 6.290.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

6.250.000 đ 5.240.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 5.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

14.500.000 đ 12.650.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu
Giá Bán: 12.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280Morandi-3.1HP-1 Chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-280Morandi-3.1HP-1 Chiều

15.500.000 đ 14.200.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280Morandi-3.1HP-1 Chiều
Giá Bán: 14.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-24%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

15.800.000 đ 12.050.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 12.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180Morandi-2.0HP-2 Chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180Morandi-2.0HP-2 Chiều

11.500.000 đ 9.720.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180Morandi-2.0HP-2 Chiều
Giá Bán: 9.720.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

6.250.000 đ 5.620.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều

5.250.000 đ 4.390.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-092Morandi - 1.0HP-1 chiều
Giá Bán: 4.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-19%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-180Morandi -2.0HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-180Morandi -2.0HP-1 chiều

11.000.000 đ 8.920.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-180Morandi -2.0HP-1 chiều
Giá Bán: 8.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối điều hòa Sumikura chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, bảo hành chính hãng toàn quốc.Hỗ trợ lắp đặt tại nhà