z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Sumikura

-15%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter

16.500.000 đ 14.090.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240GOLD -2.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 14.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều

13.800.000 đ 12.690.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều
Giá Bán: 12.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-4%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều

Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều

14.800.000 đ 14.290.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Morandi -3.1HP-2 chiều
Giá Bán: 14.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Citi 28000BTU 2 chiều

Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Citi 28000BTU 2 chiều

14.850.000 đ 13.650.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280/Citi 28000BTU 2 chiều
Giá Bán: 13.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều

7.050.000 đ 6.440.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120Morandi -1.5HP-2 chiều
Giá Bán: 6.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-11%
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều

5.550.000 đ 4.990.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092Morandi -1.0HP-2 Chiều
Giá Bán: 4.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-10%
Điều hòa Sumikura APS/APOH240DC -2.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APOH240DC -2.5HP-2 chiều inverter

17.500.000 đ 15.750.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APOH240DC -2.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 15.750.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-15%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter

14.200.000 đ 12.090.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H180GOLD -2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 12.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-1%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter

8.250.000 đ 8.240.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H120GOLD-1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 8.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
--2%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter

6.650.000 đ 6.840.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092GOLD-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 6.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-10%
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter

15.200.000 đ 13.760.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 13.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter

14.200.000 đ 11.440.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter

6.990.000 đ 6.140.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO-120GOLD -1.5HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-17%
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter

6.250.000 đ 5.240.000 đ
Điều hòa Sumikura APS/APO- 092GOLD -1.0HP-1 Chiều Inverter
Giá Bán: 5.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu

14.500.000 đ 12.650.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240/Citi-2 Chiều 24000Btu
Giá Bán: 12.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-3.1HP-1 Chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-3.1HP-1 Chiều

15.500.000 đ 14.190.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-280/Morandi-3.1HP-1 Chiều
Giá Bán: 14.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-24%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều

15.800.000 đ 12.090.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-240Morandi -2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 12.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-11%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092Citi-2 Chiều 9000BTU

Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092Citi-2 Chiều 9000BTU

6.200.000 đ 5.540.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-H092Citi-2 Chiều 9000BTU
Giá Bán: 5.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2.0HP-2 Chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2.0HP-2 Chiều

11.500.000 đ 9.540.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APOH180Morandi-2.0HP-2 Chiều
Giá Bán: 9.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều

6.250.000 đ 5.390.000 đ
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120MORANDI - 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối điều hòa Sumikura chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, bảo hành chính hãng toàn quốc.Hỗ trợ lắp đặt tại nhà