z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Nồi cơm điện

-20%
Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA

Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA

5.200.000 đ 4.170.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Cao Tần Giảm Đường Panasonic SR-HL151KRA
Giá Bán: 4.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-49%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít

4.200.000 đ 2.180.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít
Giá Bán: 2.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM

2.100.000 đ 1.870.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CL108WRAM
Giá Bán: 1.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM

3.500.000 đ 2.160.000 đ
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-CP108NRAM
Giá Bán: 2.160.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-1%
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX

Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX

1.040.000 đ 1.030.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10LRAX
Giá Bán: 1.030.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX

Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX

1.200.000 đ 1.030.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1L Panasonic SR-MVN10FRAX
Giá Bán: 1.030.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX

Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX

1.590.000 đ 1.170.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18LRAX
Giá Bán: 1.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX

Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX

1.590.000 đ 1.190.000 đ
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX
Giá Bán: 1.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-183TJV-CH

Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-183TJV-CH

1.000.000 đ 780.000 đ
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-183TJV-CH
Giá Bán: 780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KSH-D19V (giao ngẫu nhiên màu)

Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KSH-D19V (giao ngẫu nhiên màu)

1.000.000 đ 740.000 đ
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KSH-D19V (giao ngẫu nhiên màu)
Giá Bán: 740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CR

Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CR

890.000 đ 790.000 đ
Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CR
Giá Bán: 790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CH

Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CH

890.000 đ 790.000 đ
Nồi cơm điện Sharp KS-223TJV-CH
Giá Bán: 790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Nồi cơm điện Panasonic 1.5 Lít NF-N15SRA

Nồi cơm điện Panasonic 1.5 Lít NF-N15SRA

1.490.000 đ 1.140.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic 1.5 Lít NF-N15SRA
Giá Bán: 1.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM

Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM

4.000.000 đ 2.250.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic SR-CP188NRAM
Giá Bán: 2.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM

Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM

4.000.000 đ 2.590.000 đ
Nồi cơm điện Panasonic SR-CX188SRAM
Giá Bán: 2.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D77V

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D77V

2.900.000 đ 2.340.000 đ
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D77V
Giá Bán: 2.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D1010V

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D1010V

3.500.000 đ 3.180.000 đ
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D1010V
Giá Bán: 3.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH122V-BK Giá sốc

Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH122V-BK

2.790.000 đ 1.900.000 đ
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH122V-BK
Giá Bán: 1.900.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-GL

Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-GL

3.190.000 đ 2.280.000 đ
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-GL
Giá Bán: 2.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-BK Giá sốc

Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-BK

3.190.000 đ 2.280.000 đ
Nồi cơm điện cao tần Sharp KS-IH191V-BK
Giá Bán: 2.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn cung bsan nồi cơm điện chính hãng giá rẻ nhất trị trường, mẫu mã đa dạng bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt.