z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa LG

-8%
Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0

Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0

30.900.000 đ 28.440.000 đ
Máy lạnh âm trần LG Inverter 3 HP ZTNQ30GNLE0
Giá Bán: 28.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0

Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0

29.800.000 đ 25.590.000 đ
Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0
Giá Bán: 25.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0

Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0

25.900.000 đ 22.590.000 đ
Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0
Giá Bán: 22.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP

20.500.000 đ 18.940.000 đ
Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP
Giá Bán: 18.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Điều hòa LG 1 chiều inveretr 21.000BTU V24WIN

Điều hòa LG 1 chiều inveretr 21.000BTU V24WIN

17.900.000 đ 16.050.000 đ
Điều hòa LG 1 chiều inveretr 21.000BTU V24WIN
Giá Bán: 16.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Điều hòa LG V18WIN-1 chiều inverter 17.000BTU

Điều hòa LG V18WIN-1 chiều inverter 17.000BTU

15.200.000 đ 13.090.000 đ
Điều hòa LG V18WIN-1 chiều inverter 17.000BTU
Giá Bán: 13.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-21%
Điều hòa LG V13WIN -1 chiều inverter 12.000BTU

Điều hòa LG V13WIN -1 chiều inverter 12.000BTU

10.300.000 đ 8.190.000 đ
Điều hòa LG V13WIN -1 chiều inverter 12.000BTU
Giá Bán: 8.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-28%
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN Giá sốc

Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN

9.800.000 đ 7.140.000 đ
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN
Giá Bán: 7.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END1

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END1

22.000.000 đ 20.090.000 đ
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END1
Giá Bán: 20.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1

19.500.000 đ 17.940.000 đ
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000 BTU B18END1
Giá Bán: 17.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Điều hoà LG 2 chiều Inverter 12000BTU- B13END1

Điều hoà LG 2 chiều Inverter 12000BTU- B13END1

14.590.000 đ 10.990.000 đ
Điều hoà LG 2 chiều Inverter 12000BTU- B13END1
Giá Bán: 10.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9000 BTU B10END1

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9000 BTU B10END1

12.790.000 đ 9.690.000 đ
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9000 BTU B10END1
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-28%
Điều hòa LG 1 chiều 9.200BTU Inverter V10APFUV

Điều hòa LG 1 chiều 9.200BTU Inverter V10APFUV

14.190.000 đ 10.340.000 đ
Điều hòa LG 1 chiều 9.200BTU Inverter V10APFUV
Giá Bán: 10.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha)

Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha)

Giá liên hệ
Máy lạnh âm trần LG Inverter 5 HP ZTNQ48LMLA0 (3 Pha)
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0

Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0

Giá liên hệ
Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Máy Lạnh m Trần LG Inverter 4.0 HP ZTNQ36LNLA0

Máy Lạnh m Trần LG Inverter 4.0 HP ZTNQ36LNLA0

Giá liên hệ
Máy Lạnh m Trần LG Inverter 4.0 HP ZTNQ36LNLA0
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0

Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0

Giá liên hệ
Máy lạnh âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Điều hòa LG 9000btu, 12000btu, inverter, chính hãng giá cực hấp dẫn hãy đến ngay Siêu thị Mạnh Nguyễn hôm nay để sở hữu những chiếc điều hòa LG chính hãng với mức giá rẻ không tưởng. Ưu đãi đặc biệt, cơ hội có hạn, GỌI NGAY 0915.419.216 để biết thêm thông tin chi tiết

Điều hòa LG, 9000btu, 12000btu, 18000btu, chính hãng giá cực hấp dẫn hãy đến ngay Siêu thị Mạnh Nguyễn hôm nay để sở hữu những chiếc điều hòa LG chính hãng với mức giá rẻ không tưởng. Ưu đãi đặc biệt, cơ hội có hạn, GỌI NGAY 0915.419.216 để biết thêm thông tin chi tiết