z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Sound Bar

-22%
Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF

Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF

8.990.000 đ 7.090.000 đ
Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF
Giá Bán: 7.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-66%
Loa Soundbar Samsung HW-B450/XV

Loa Soundbar Samsung HW-B450/XV

4.590.000 đ 1.590.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-B450/XV
Giá Bán: 1.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV

10.500.000 đ 7.360.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV
Giá Bán: 7.360.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-61%
Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV

Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV

7.290.000 đ 2.890.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV
Giá Bán: 2.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-65%
Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV

7.890.000 đ 2.790.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV
Giá Bán: 2.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV

Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV

18.500.000 đ 13.990.000 đ
Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV
Giá Bán: 13.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Loa thanh Samsung HW-S800B/XV

Loa thanh Samsung HW-S800B/XV

13.580.000 đ 10.900.000 đ
Loa thanh Samsung HW-S800B/XV
Giá Bán: 10.900.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-60%
Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV

Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV

8.890.000 đ 3.580.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV
Giá Bán: 3.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-45%
Loa thanh soundbar LG SP8A

Loa thanh soundbar LG SP8A

8.000.000 đ 4.440.000 đ
Loa thanh soundbar LG SP8A
Giá Bán: 4.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-43%
Loa Sound Bar Samsung 11.1.4ch HW-Q950A/XV

Loa Sound Bar Samsung 11.1.4ch HW-Q950A/XV

21.000.000 đ 11.990.000 đ
Loa Sound Bar Samsung 11.1.4ch HW-Q950A/XV
Giá Bán: 11.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-52%
Loa Sound Bar Samsung 3.1ch HW-A650/XV

Loa Sound Bar Samsung 3.1ch HW-A650/XV

7.150.000 đ 3.490.000 đ
Loa Sound Bar Samsung 3.1ch HW-A650/XV
Giá Bán: 3.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-51%
Loa Sound Bar Samsung 3.1.2ch HW-Q700A/XV

Loa Sound Bar Samsung 3.1.2ch HW-Q700A/XV

11.700.000 đ 5.740.000 đ
Loa Sound Bar Samsung 3.1.2ch HW-Q700A/XV
Giá Bán: 5.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-45%
Loa thanh soundbar LG 4.1 SNH5 600W

Loa thanh soundbar LG 4.1 SNH5 600W

3.600.000 đ 1.990.000 đ
Loa thanh soundbar LG 4.1 SNH5 600W
Giá Bán: 1.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
Loa thanh Sony 3.1 HT- G700

Loa thanh Sony 3.1 HT- G700

12.990.000 đ 9.180.000 đ
Loa thanh Sony 3.1 HT- G700
Giá Bán: 9.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-31%
Loa thanh soundbar Sony 5.1 HT-S700RF 1000 W Giá sốc

Loa thanh soundbar Sony 5.1 HT-S700RF 1000 W

11.990.000 đ 8.290.000 đ
Loa thanh soundbar Sony 5.1 HT-S700RF 1000 W
Giá Bán: 8.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Loa thanh soundbar Sony 2.1 HT-S350 320W

Loa thanh soundbar Sony 2.1 HT-S350 320W

5.490.000 đ 4.690.000 đ
Loa thanh soundbar Sony 2.1 HT-S350 320W
Giá Bán: 4.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Dàn âm thanh Sony 5.1 HT-S20R 400W

Dàn âm thanh Sony 5.1 HT-S20R 400W

6.490.000 đ 5.590.000 đ
Dàn âm thanh Sony 5.1 HT-S20R 400W
Giá Bán: 5.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Loa thanh Sony soundbar HT-X8500

Loa thanh Sony soundbar HT-X8500

8.690.000 đ 7.390.000 đ
Loa thanh Sony soundbar HT-X8500
Giá Bán: 7.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

3.690.000 đ 2.640.000 đ
Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F
Giá Bán: 2.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Loa thanh Samsung HW-S61B/XV

Loa thanh Samsung HW-S61B/XV

Giá liên hệ
Loa thanh Samsung HW-S61B/XV
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên bán dàn loa Sound Bar chính hãng với mẫu mã đa dang, chất lượng đảm bảo uy tín, âm thanh sống động, giá siêu rẻ tại Hà Nội.