z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ mát Alaska

-25%
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

6.050.000 đ 4.560.000 đ
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50
Giá Bán: 4.560.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

12.200.000 đ 9.080.000 đ
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H
Giá Bán: 9.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-31%
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

10.900.000 đ 7.620.000 đ
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H
Giá Bán: 7.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70

Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70

6.800.000 đ 5.570.000 đ
Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70
Giá Bán: 5.570.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-34%
Tủ mát Alaska 260 Lít LC-455H

Tủ mát Alaska 260 Lít LC-455H

12.800.000 đ 8.530.000 đ
Tủ mát Alaska 260 Lít LC-455H
Giá Bán: 8.530.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI

Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI

34.080.000 đ 27.460.000 đ
Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI
Giá Bán: 27.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3

Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3

39.580.000 đ 34.070.000 đ
Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3
Giá Bán: 34.070.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI

Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI

28.580.000 đ 24.030.000 đ
Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI
Giá Bán: 24.030.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ mát Alaska Inverter 382 lít LCI-385

Tủ mát Alaska Inverter 382 lít LCI-385

15.000.000 đ 12.630.000 đ
Tủ mát Alaska Inverter 382 lít LCI-385
Giá Bán: 12.630.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Tủ mát Alaska Inverter 342 lít LC-633HI

Tủ mát Alaska Inverter 342 lít LC-633HI

15.990.000 đ 11.810.000 đ
Tủ mát Alaska Inverter 342 lít LC-633HI
Giá Bán: 11.810.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Tủ mát Alaska Inverter 350 lít LC-533HI

Tủ mát Alaska Inverter 350 lít LC-533HI

13.950.000 đ 10.480.000 đ
Tủ mát Alaska Inverter 350 lít LC-533HI
Giá Bán: 10.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-44%
Tủ mát Alaska 580 Lít LC-600C

Tủ mát Alaska 580 Lít LC-600C

32.000.000 đ 18.090.000 đ
Tủ mát Alaska 580 Lít LC-600C
Giá Bán: 18.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3

Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3

49.990.000 đ 41.790.000 đ
Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3
Giá Bán: 41.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-34%
Tủ đông Alaska 312 lít 2 chế độ BCD-5068C

Tủ đông Alaska 312 lít 2 chế độ BCD-5068C

12.800.000 đ 8.540.000 đ
Tủ đông Alaska 312 lít 2 chế độ BCD-5068C
Giá Bán: 8.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-28%
Tủ đông Alaska 282 lít 2 chế độ BCD-4568C

Tủ đông Alaska 282 lít 2 chế độ BCD-4568C

9.800.000 đ 7.140.000 đ
Tủ đông Alaska 282 lít 2 chế độ BCD-4568C
Giá Bán: 7.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Tủ đông Alaska 205 lít 2 chế độ BCD-3068C

Tủ đông Alaska 205 lít 2 chế độ BCD-3068C

8.500.000 đ 6.440.000 đ
Tủ đông Alaska 205 lít 2 chế độ BCD-3068C
Giá Bán: 6.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-16%
Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C

Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C

24.180.000 đ 20.480.000 đ
Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C
Giá Bán: 20.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D

Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D

14.990.000 đ 11.690.000 đ
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D
Giá Bán: 11.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-31%
Tủ mát Alaska 342 lít LC-345D

Tủ mát Alaska 342 lít LC-345D

15.200.000 đ 10.580.000 đ
Tủ mát Alaska 342 lít LC-345D
Giá Bán: 10.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385

Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385

13.750.000 đ 11.290.000 đ
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385
Giá Bán: 11.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối tủ mát Alaska chính hãng với mẫu mã đa dang, chất lượng đảm bảo uy tín, giá siêu rẻ tại Hà Nội. Liên hệ: 0962.110.828