z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Panasonic

-9%
Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Non-Inverter N9ZKH-8

Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Non-Inverter N9ZKH-8

8.590.000 đ 7.890.000 đ
Điều hòa Panasonic 9000Btu 1 chiều Non-Inverter N9ZKH-8
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều N24ZKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều N24ZKH-8

23.000.000 đ 21.190.000 đ
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều N24ZKH-8
Giá Bán: 21.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-1 chiều inverter 24.000BTU

Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-1 chiều inverter 24.000BTU

31.500.000 đ 27.740.000 đ
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-1 chiều inverter 24.000BTU
Giá Bán: 27.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8 1 chiều inverter 18.000BTU

Điều hòa Panasonic U18ZKH-8 1 chiều inverter 18.000BTU

24.500.000 đ 20.490.000 đ
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8 1 chiều inverter 18.000BTU
Giá Bán: 20.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Điều hòa Panasonic U12ZKH-8 -1 chiều inverter 12.000BTU

Điều hòa Panasonic U12ZKH-8 -1 chiều inverter 12.000BTU

14.800.000 đ 12.740.000 đ
Điều hòa Panasonic U12ZKH-8 -1 chiều inverter 12.000BTU
Giá Bán: 12.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1 chiều inveretr 9000 BTU

Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1 chiều inveretr 9000 BTU

13.900.000 đ 10.490.000 đ
Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1 chiều inveretr 9000 BTU
Giá Bán: 10.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU

Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU

32.000.000 đ 25.190.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH 2 chiều inverter 18.000 BTU
Giá Bán: 25.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH 2 chiều inverter 12.000BTU

Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH 2 chiều inverter 12.000BTU

19.000.000 đ 17.290.000 đ
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH 2 chiều inverter 12.000BTU
Giá Bán: 17.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-13%
Điều hoà Panasonic CU/CS-XZ9XKH-8 2 chiều 9000BTU

Điều hoà Panasonic CU/CS-XZ9XKH-8 2 chiều 9000BTU

16.800.000 đ 14.740.000 đ
Điều hoà Panasonic CU/CS-XZ9XKH-8 2 chiều 9000BTU
Giá Bán: 14.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

14.200.000 đ 11.440.000 đ
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU

17.500.000 đ 14.590.000 đ
Điều hòa Panasonic XU12XKH-8 -1 chiều Inverter 12000BTU
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU

Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU

23.000.000 đ 18.040.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8B -1 chiều inverter 18000 BTU
Giá Bán: 18.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU

Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU

24.800.000 đ 20.790.000 đ
Điều hoà Panasonic YZ18XKH-8 -2 Chiều Inverter 18000 BTU
Giá Bán: 20.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
Điều hòa Panasonic XPU24XKH-1 chiều Inverter 24000BTU

Điều hòa Panasonic XPU24XKH-1 chiều Inverter 24000BTU

26.690.000 đ 24.240.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU24XKH-1 chiều Inverter 24000BTU
Giá Bán: 24.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-1 chiều nverter 18000BTU

Điều hòa Panasonic XPU18XKH-1 chiều nverter 18000BTU

22.000.000 đ 18.040.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU18XKH-1 chiều nverter 18000BTU
Giá Bán: 18.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1 chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1 chiều Inverter 12000BTU

13.900.000 đ 11.490.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1 chiều Inverter 12000BTU
Giá Bán: 11.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-21%
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1 chiều Inverter 9000BTU

Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1 chiều Inverter 9000BTU

11.900.000 đ 9.490.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Điều hoà Panasonic YZ12WKH-8 -2 chiều Inverter 12000BTU

Điều hoà Panasonic YZ12WKH-8 -2 chiều Inverter 12000BTU

15.800.000 đ 13.740.000 đ
Điều hoà Panasonic YZ12WKH-8 -2 chiều Inverter 12000BTU
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Điều hoà Panasonic YZ9WKH-8 -2 chiều Inverter 9000BTU

Điều hoà Panasonic YZ9WKH-8 -2 chiều Inverter 9000BTU

13.800.000 đ 11.290.000 đ
Điều hoà Panasonic YZ9WKH-8 -2 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Điều hòa PanasonicN12ZKH-1 chiều 12.000BTU

Điều hòa PanasonicN12ZKH-1 chiều 12.000BTU

11.000.000 đ 9.790.000 đ
Điều hòa PanasonicN12ZKH-1 chiều 12.000BTU
Giá Bán: 9.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Điều hòa Panasonic inverter, 9000 btu, 12000 btu, giá rẻ nhất hiện nay chỉ có ở siêu thị Mạnh Nguyễn. Là một trong những siêu thị điện máy có mức giá rẻ nhất hiện nay. các sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc. Gọi ngay để có nhiều khuyến mãi cực hấp dẫn

Mua ngay điều hòa Panasonic, inverter, 9000btu, 12000btu, 18000btu giá siêu tốt chỉ có ở siêu thị Mạnh Nguyễn. Là một trong những siêu thị điện máy có mức giá rẻ nhất hiện nay. các sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc. Gọi ngay để có nhiều khuyến mãi cực hấp dẫn