z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Panasonic

-9%
Điều hòa Panasonic N9ZKH-8-1.0HP-1 chiều

Điều hòa Panasonic N9ZKH-8-1.0HP-1 chiều

8.590.000 đ 7.890.000 đ
Điều hòa Panasonic N9ZKH-8-1.0HP-1 chiều
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều

Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều

23.000.000 đ 21.090.000 đ
Điều hòa Panasonic N24ZKH- 2.5HP- 1 chiều
Giá Bán: 21.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter

31.500.000 đ 27.500.000 đ
Điều hòa Panasonic U24ZKH-8-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 27.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter

24.500.000 đ 20.540.000 đ
Điều hòa Panasonic U18ZKH-8-2.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 20.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Điều hòa Panasonic U12ZKH-8-1.5HP -1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U12ZKH-8-1.5HP -1 chiều inverter

14.800.000 đ 12.840.000 đ
Điều hòa Panasonic U12ZKH-8-1.5HP -1 chiều inverter
Giá Bán: 12.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1.0HP-1 chiều inverter

13.900.000 đ 10.540.000 đ
Điều hòa Panasonic U9ZKH-8 -1.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 10.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter

48.000.000 đ 34.250.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ24ZKH 2.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 34.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter

Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter

32.000.000 đ 25.100.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ18ZKH-8-2.0HP- 2 chiều inverter
Giá Bán: 25.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter

Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter

19.000.000 đ 17.240.000 đ
Điều Hòa Panasonic XZ12ZKH -1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 17.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hòa Panasonic YZ12AKH-8 -1.5HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ12AKH-8 -1.5HP-2 chiều Inverter

16.800.000 đ 14.040.000 đ
Điều hòa Panasonic YZ12AKH-8 -1.5HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 14.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU

14.200.000 đ 11.790.000 đ
Điều hoà Panasonic -XU9XKH-8 1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter

13.900.000 đ 11.190.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8-1.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 11.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter

11.900.000 đ 9.220.000 đ
Điều hòa Panasonic XPU9XKH-8- 1.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 9.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa Panasonic RU24AKH-2.5HP-1chiều Inverter

Điều hòa Panasonic RU24AKH-2.5HP-1chiều Inverter

28.000.000 đ 24.450.000 đ
Điều hòa Panasonic RU24AKH-2.5HP-1chiều Inverter
Giá Bán: 24.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Điều hòa Panasonic RU18AKH-8 -2.0HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic RU18AKH-8 -2.0HP-1 chiều Inverter

20.000.000 đ 18.250.000 đ
Điều hòa Panasonic RU18AKH-8 -2.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 18.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Điều hòa Panasonic RU12AKH-8-1.5 HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic RU12AKH-8-1.5 HP-1 chiều Inverter

13.000.000 đ 11.320.000 đ
Điều hòa Panasonic RU12AKH-8-1.5 HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 11.320.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa Panasonic N12ZKH-8- 1.5HP-1 chiều

Điều hòa Panasonic N12ZKH-8- 1.5HP-1 chiều

11.000.000 đ 9.840.000 đ
Điều hòa Panasonic N12ZKH-8- 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 9.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Điều hòa Panasonic YZ18AKH-8-2.0HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ18AKH-8-2.0HP-2 chiều Inverter

23.490.000 đ 21.400.000 đ
Điều hòa Panasonic YZ18AKH-8-2.0HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 21.400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều hòa Panasonic XZ9ZKH-8-1.0HP-2 chiều inverter

Điều hòa Panasonic XZ9ZKH-8-1.0HP-2 chiều inverter

17.490.000 đ 14.840.000 đ
Điều hòa Panasonic XZ9ZKH-8-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 14.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).

1. Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện 2. Bảo hành chính hãng toàn quốc 3. Miễn phí vận chuyển 10km nội thành Hà Nội 4. Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất 5. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn qui trình 6. Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo ------------------------------------------------------- - UY TÍN, GIÁ CHÍNH XÁC, KHÔNG ĐĂNG GIÁ ẢO. CAM KẾT ĐÚNG GIÁ ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

-22%
Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 -1 chiều inverter -9040BTU

Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 -1 chiều inverter -9040BTU

11.900.000 đ 9.320.000 đ
Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 -1 chiều inverter -9040BTU
Giá Bán: 9.320.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điều hòa Panasonic inverter, 9000 btu, 12000 btu, giá rẻ nhất hiện nay chỉ có ở siêu thị Mạnh Nguyễn. Là một trong những siêu thị điện máy có mức giá rẻ nhất hiện nay. các sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc. Gọi ngay để có nhiều khuyến mãi cực hấp dẫn

Mua ngay điều hòa Panasonic, inverter, 9000btu, 12000btu, 18000btu giá siêu tốt chỉ có ở siêu thị Mạnh Nguyễn. Là một trong những siêu thị điện máy có mức giá rẻ nhất hiện nay. các sản phẩm đều là hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc. Gọi ngay để có nhiều khuyến mãi cực hấp dẫn