z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt Electrolux

-26%
Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 10 kg EWF1025DQWB lồng ngang

Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 10 kg EWF1025DQWB lồng ngang

9.990.000 đ 7.490.000 đ
Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 10 kg EWF1025DQWB lồng ngang
Giá Bán: 7.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt Electrolux 10KG EWF1024D3WB

Máy giặt Electrolux 10KG EWF1024D3WB

11.990.000 đ 7.890.000 đ
Máy giặt Electrolux 10KG EWF1024D3WB
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 11 kg EWW1142Q7WB

Máy giặt sấy Electrolux Inverter 11 kg EWW1142Q7WB

19.890.000 đ 14.540.000 đ
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 11 kg EWW1142Q7WB
Giá Bán: 14.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024M3SB

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024M3SB

12.990.000 đ 8.790.000 đ
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024M3SB
Giá Bán: 8.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854N3SB

Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854N3SB

14.000.000 đ 10.290.000 đ
Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854N3SB
Giá Bán: 10.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854J3WB

Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854J3WB

13.000.000 đ 9.790.000 đ
Máy sấy Electrolux 8,5Kg EDS854J3WB
Giá Bán: 9.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1024P5WB

Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1024P5WB

19.790.000 đ 13.040.000 đ
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1024P5WB
Giá Bán: 13.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 9 kg EWW9024P5WB

Máy giặt sấy Electrolux Inverter 9 kg EWW9024P5WB

17.190.000 đ 11.440.000 đ
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 9 kg EWW9024P5WB
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142R7SB

Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142R7SB

19.790.000 đ 13.740.000 đ
Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142R7SB
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142Q7WB

Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142Q7WB

17.790.000 đ 12.990.000 đ
Máy giặt Electrolux 11Kg lồng ngang Inverter EWF1142Q7WB
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042R7SB

Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042R7SB

16.490.000 đ 12.140.000 đ
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042R7SB
Giá Bán: 12.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042Q7WB

Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042Q7WB

14.490.000 đ 11.340.000 đ
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1042Q7WB
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5SB

Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5SB

14.990.000 đ 9.490.000 đ
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5SB
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-38%
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5WB

Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5WB

13.990.000 đ 8.690.000 đ
Máy giặt Electrolux 10Kg lồng ngang Inverter EWF1024P5WB
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042R7SB

Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042R7SB

14.990.000 đ 10.940.000 đ
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042R7SB
Giá Bán: 10.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042Q7WB

Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042Q7WB

16.990.000 đ 10.740.000 đ
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9042Q7WB
Giá Bán: 10.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5SB

Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5SB

13.290.000 đ 8.640.000 đ
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5SB
Giá Bán: 8.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5WB

Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5WB

11.890.000 đ 7.690.000 đ
Máy giặt Electrolux 9Kg lồng ngang Inverter EWF9024P5WB
Giá Bán: 7.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5SB

Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5SB

10.990.000 đ 7.390.000 đ
Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5SB
Giá Bán: 7.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5WB

Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5WB

10.000.000 đ 7.190.000 đ
Máy giặt Electrolux 8Kg lồng ngang Inverter EWF8024P5WB
Giá Bán: 7.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Máy giặt Electrolux mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Mua sản phẩm Máy giặt Electrolux bảo hành chính hãng, miễn phí vận chuyển, có Trả góp Online, quà tặng hấp dẫn, giá rẻ nhất Hà Nội

Thương hiệu Electrolux ra đời từ năm 1919 tại Thụy Điển, với sự cố gắng phát triển không ngừng, đến nay Electrolux đã trở thành công ty chế tạo đồ gia dụng điện tử lớn thứ hai toàn cầu. Sản phẩm máy giặt Electrolux được đông đảo người tiêu dùng yêu thích, sở hữu những công nghệ hiện đại, khối lượng giặt đa dạng với tầm giá rộng nên phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, Máy giặt Electrolux lồng ngang là dòng sản phẩm dẫn đầu về số lượng bán ra ở thị trường Việt Nam.

Máy giặt Electrolux được đầu tư từ thiết kế đến tính năng. Được sản xuất bằng vật liệu cao cấp nên vẻ ngoài của những chiếc Máy giặt Electrolux rất sang trọng và hiện đại cùng khả năng chống xước, bụi bẩn và độ bền cao. Công nghệ giặt tiên tiến như: Công nghệ Jetspray, giặt hơi nước Vapour, công nghệ Load Sensor, công nghệ Power Boost… kết hợp các chế độ giặt đa dạng giúp Máy giặt Electrolux đánh bay các vết bẩn cứng đầu, diệt khuẩn, chăm sóc quần áo luôn sạch đẹp như mới. Ngoài ra, Máy giặt Electrolux Inverter hay Máy giặt sấy Electrolux đều được trang bị những tính năng thông minh, giúp máy hoạt động êm ái, tiết kiệm điện nước, thao tác sử dụng dễ dàng, tiện lợi.

Mua Máy giặt Electrolux chính hãng giá rẻ

Nếu bạn đang muốn mua máy giặt Electrolux chính hãng với giá rẻ nhất hãy đến với Mạnh Nguyễn - siêu thị điện máy Hà Nội. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy giặt chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại… Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc máy giặt Electrolux ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!