z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi Sony

-28%
Google Tivi Sony 4K 65 inch K-65S30

Google Tivi Sony 4K 65 inch K-65S30

25.990.000 đ 18.880.000 đ
Google Tivi Sony 4K 65 inch K-65S30
Giá Bán: 18.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Google Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30

Google Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30

35.990.000 đ 28.090.000 đ
Google Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30
Giá Bán: 28.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30

Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30

17.900.000 đ 15.840.000 đ
Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30
Giá Bán: 15.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30

Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30

15.900.000 đ 13.940.000 đ
Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30
Giá Bán: 13.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Google Tivi Sony 4K 43 inch K-43S30

Google Tivi Sony 4K 43 inch K-43S30

14.990.000 đ 13.190.000 đ
Google Tivi Sony 4K 43 inch K-43S30
Giá Bán: 13.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65A95L

Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65A95L

84.890.000 đ 73.650.000 đ
Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65A95L
Giá Bán: 73.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Google Tivi Sony 85 inch 4K XR-85X95L

Google Tivi Sony 85 inch 4K XR-85X95L

86.990.000 đ 72.990.000 đ
Google Tivi Sony 85 inch 4K XR-85X95L
Giá Bán: 72.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
 Google Tivi Sony 75 inch 4K XR-75X95L

Google Tivi Sony 75 inch 4K XR-75X95L

79.000.000 đ 51.990.000 đ
Google Tivi Sony 75 inch 4K XR-75X95L
Giá Bán: 51.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
 Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L

Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L

56.990.000 đ 39.290.000 đ
Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L
Giá Bán: 39.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Google Tivi Sony 75 inch 4K KD-75X77L

Google Tivi Sony 75 inch 4K KD-75X77L

26.990.000 đ 22.990.000 đ
Google Tivi Sony 75 inch 4K KD-75X77L
Giá Bán: 22.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch

Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch

67.890.000 đ 48.990.000 đ
Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch
Giá Bán: 48.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch

Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch

45.800.000 đ 34.090.000 đ
Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch
Giá Bán: 34.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Google Tivi Sony XR-65X90L 4K 65 inch

Google Tivi Sony XR-65X90L 4K 65 inch

35.990.000 đ 27.040.000 đ
Google Tivi Sony XR-65X90L 4K 65 inch
Giá Bán: 27.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Google Tivi Sony XR-55X90L 4K 55 inch

Google Tivi Sony XR-55X90L 4K 55 inch

32.300.000 đ 23.290.000 đ
Google Tivi Sony XR-55X90L 4K 55 inch
Giá Bán: 23.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Google Tivi Sony KD-75X85L 4K 75 inch

Google Tivi Sony KD-75X85L 4K 75 inch

37.990.000 đ 26.790.000 đ
Google Tivi Sony KD-75X85L 4K 75 inch
Giá Bán: 26.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Google Tivi Sony KD-55X85L 4K 55 inch

Google Tivi Sony KD-55X85L 4K 55 inch

20.500.000 đ 17.990.000 đ
Google Tivi Sony KD-55X85L 4K 55 inch
Giá Bán: 17.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Google Tivi Sony KD-65X85L 4K 65 inch

Google Tivi Sony KD-65X85L 4K 65 inch

28.990.000 đ 19.440.000 đ
Google Tivi Sony KD-65X85L 4K 65 inch
Giá Bán: 19.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L

Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L

61.890.000 đ 41.690.000 đ
Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L
Giá Bán: 41.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L

Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L

45.000.000 đ 32.740.000 đ
Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L
Giá Bán: 32.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L

Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L

50.990.000 đ 33.840.000 đ
Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L
Giá Bán: 33.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua ngay Tivi Sony chính hãng đa dạng mẫu ✓ Giá rẻ ✓ Bảo hành 2 năm ✓ Trả góp online 0% ✓ Lắp đặt miễn phí ✓ Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong 04/2024 tại Mạnh Nguyễn.

Tivi Sony là thương hiệu tivi nổi tiếng đến từ Nhật Bản, với hơn 70 năm tồn tại và phát triển, tivi hiệu Sony đã chiếm lĩnh vị thế hàng đầu tại thị trường Việt Nam và thế giới. Các dòng Tivi Sony được người dùng toàn cầu đánh giá cao về tính năng thông minh, thiết kế sang trọng và độ bền cực tốt. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích nhất như giá của tivi Sony cũng như các thông tin khác về thương hiệu tivi nổi tiếng toàn cầu này nhé!

Thiết kế Smart Tivi 4K Sony

Tivi Sony sở hữu thiết kế tinh tế, sang trọng cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh, âm thanh hiện đại 

1. Tivi Sony - thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng

Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, Tivi Sony đã tạo được điểm nhấn trong lòng người tiêu dùng với chất lượng hình ảnh, âm thanh chất lượng cao, tuổi thọ trung bình lớn và đặc biệt là thiết kế cực kỳ sang trọng, thanh lịch. 

1.1. Hình ảnh sắc nét, chân thực đến từng chi tiết

Tivi thông minh Sony luôn gây ấn tượng với người dùng bởi chất lượng hình ảnh sắc nét, tạo cảm giác chân thực bởi những sắc thái màu tự nhiên. Nhắc đến tivi Sony, không thể bỏ qua những công nghệ hình ảnh hiện đại, tạo nên những thước phim sống động như X-Reality™ PRO, X-tended Dynamic Range PRO, TRILUMINOS™ Display, Clear Resolution Enhancer, Advanced Contrast Enhancer, HDR.

Do đó, Tivi Sony chính hãng luôn mang đến cho người dùng sự mãn nhãn trước những thước phim, đem lại cảm giác chân thật như đang hóa thân thành các nhân vật bên trong màn hình. 

Chất lượng hình ảnh Sony tivi Sony tivi

Tivi Sony cho phép người dùng cảm nhận hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết 

1.2. Âm thanh đa chiều, lôi cuốn

Tivi Smart Sony sử dụng các công nghệ âm thanh tiên tiến và độc đáo để đảm bảo hoạt động giải trí của bạn không bị xáo trộn, tái tạo âm thanh đa chiều đưa bạn vào trung tâm của hành động. Công nghệ Acoustic Multi-Audio™ tạo hiệu ứng âm thanh phát ra trực tiếp từ màn hình, kết hợp chính xác hình ảnh bạn đang xem với âm thanh bạn đang nghe để có trải nghiệm đắm chìm thực sự. 

Acoustic Surface Audio+™ đặt các bộ truyền động phía sau Sony tivi, các bộ truyền động này sẽ rung để tạo ra âm thanh chuyển động cùng với hình ảnh. Đặc biệt là sự xuất hiện của Loa X-Balanced mới, độc đáo sở hữu thiết kế đặc biệt để mang đến âm thanh chất lượng cao trong các dòng tivi siêu mỏng.

Tivi Sony với âm thanh đa chiều, lôi cuốn

Các sản phẩm tivi Sony Smart thường được trang bị khả năng tái tạo âm thanh đa chiều, đánh thức mọi giác quan của người dùng 

1.3. Thiết kế hiện đại, đa dạng kích thước lắp đặt

Tivi thông minh Sony nổi tiếng với những thiết kế tối giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Tivi Sony siêu mỏng có kích thước màn hình rất đa dạng từ 43 đến 85 inch, cho phép người dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với không gian sống hơn. Cụ thể, Tivi Sony có các kích thước màn hình là 32 inch, 43 inch, 48 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch. Ở bất kỳ kích thước nào, tivi Sony mặt phẳng vẫn đảm bảo thiết kế sang trọng, làm sáng bừng không gian, đem lại niềm tự hào cho gia chủ.

Ngoài ra, nếu bạn đang phân vân chọn mua tivi Sony bao nhiêu inch để phù hợp với không gian phòng khách, bạn có thể tham khảo bài viết 3 Bước chọn kích thước tivi phù hợp với phòng khách chuẩn, đơn giản để chọn được loại phù hợp nhất với ngôi nhà mình.

Kích thước màn hình Tivi Sony đa dạng

Kích thước màn hình của Tivi Sony rất đa dạng, phổ biến từ 43 đến 75 inch 

Có thể bạn chưa biết: Tính đến thời điểm hiện tại, hãng Sony KHÔNG sản xuất tivi có kích thước 45 inch. Do đó, nếu Quý khách có nhu cầu mua Tivi Sony 45 inch thì rất tiếc hiện CHƯA CÓ dòng tivi này trên thị trường. Quý khách có thể lựa chọn 2 kích thước gần tương đương với kích thước 45 inch đó là 43 inch và 48 inch!

1.4. Thiết kế giao diện dễ dùng, thân thiện với người dùng Việt

Tivi Sony nói chung hay tivi Android Sony sử dụng giao diện Sony Entertainment Network, có thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ dàng điều hướng và sử dụng. Giao diện của tivi Sony gồm có một khung nhỏ bên trái có tác dụng hiển thị toàn bộ nội dung trên màn hình tivi, bên phải là hệ thống các tính năng “thông minh” chính của Sony Entertainment Network. 

Người dùng sẽ dễ dàng truy cập vào các ứng dụng chính của tivi và đồng thời tivi cũng sẽ hiển thị các thông báo từ mạng xã hội ngay bên góc phải màn hình. Giao diện thông minh của Sony tivi chính hãng giúp tối ưu thao tác, thời gian sử dụng của người dùng, gia tăng trải nghiệm giải trí. 

Thiết kế giao diện Sony tivi Sony tivi

Tivi Sony sở hữu thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng 

1.5. Chất lượng tốt, bền bỉ

Thông thường, các sản phẩm tivi Sony sẽ có tuổi thọ từ 10 năm đến 20 năm, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của người dùng. Bên cạnh đó, Tivi Smart Sony còn trang bị các chế độ tiết kiệm điện như Power Saving Mode, Display Off Mode giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ, gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. 

Tivi Android Sony có tuổi thọ trung bình từ 10 - 20 năm

Tivi Sony có tuổi thọ trung bình từ 10 - 20 năm tùy vào điều kiện sử dụng 

1.6. Đáp ứng đa dạng phân khúc sản phẩm

Các ModelTV Sony có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhờ sự đa dạng về phân khúc sản phẩm. Tuy nhiên, dù ở phân khúc nào, các sản phẩm Tivi Sony cũng đều được trang bị những công nghệ âm thanh, hình ảnh hiện đại, đem đến những phút giây giải trí tuyệt vời cho người dùng. Hiện nay, Tivi Sony có 3 phân khúc phổ biến sau:

Phân khúc

Kích thước

Đối tượng phù hợp

Khoảng giá

Thấp

32 - 43 inch

Nhu cầu giải trí chỉ ở mức cơ bản như xem phim, xem ca nhạc, gia đình có ít thành viên

7.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Trung bình

48 - 55 inch

Nhu cầu sử dụng vừa phải, gia đình từ 3 - 4 thành viên hoặc các quán cà phê có diện tích từ 20 - 25 mét vuông

15.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Cao cấp

65 - 85 inch 

Nhu cầu giải trí cao cấp, không gian lắp đặt lớn

25.000.000 - 85.000.000 VNĐ

Giá Smart Tivi Sony sẽ phụ thuộc vào kích thước, công nghệ màn hình, tính năng thông minh,... Tivi Sony có nhiều công nghệ màn hình khác nhau như LED, OLED và QLED. Các công nghệ cao cấp hơn thường đi kèm với giá cao hơn.

Giá Smart Tivi Sony thường tăng theo kích thước màn hình, tức là màn hình lớn hơn thường có giá cao hơn. Để tối ưu ngân sách, mua được tivi Sony Smart giá tốt nhất, bạn có thể tham khỏa các chương trình khuyến mãi của các đơn vị điện máy. 

Việc lựa chọn TV Sony theo phân khúc giá sẽ có một vài giới hạn, tuy nhiên các giới hạn này sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến quá trình sử dụng sản phẩm. 

 • Tivi Sony có sự hỗ trợ kết nối chuột, bàn phím chưa cao: Ở các sản phẩm Tivi Sony đời cũ, số lượng cổng kết nối còn hạn chế nên dẫn đến một số thiết bị ngoại vi gặp khó khăn trong việc kết nối. 

 • Các dòng cao cấp có giá thành cao và giới hạn về kích thước: Các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như OLED có giá thành cao từ 40 triệu đến 90 triệu và chỉ cung cấp màn hình trên 55 inch. Do đó, người dùng mong muốn sở hữu màn hình nhỏ hơn cần cân nhắc lựa chọn các dòng Tivi LED Sony.

2. Cách đọc mã Tivi Sony

Người dùng có thể dễ dàng nhận biết một số thông tin như kích thước, phân khúc, dòng, năm sản xuất thông qua mã của Tivi Android Sony. Một mã sản phẩm sẽ bao gồm các thành phần được đọc lần lượt là: 

  Số inch - Phân khúc Tivi - Tivi Series - Tính năng - Năm ra mắt  

Ví dụ: Tivi Sony có mã sản phẩm 55X80Ksẽ có ý nghĩa là: Tivi Sony 55 inch có độ phân giải 4K thuộc series 8 ra mắt năm 2021. 

Cụ thể hơn là: 

 • Số 55: 2 chữ số đầu tiên tương ứng số kích thước màn hình của Tivi, như ví dụ trên là 55 inch

 • Chữ cái X: chữ cái được hãng mặc định là dòng Smart Tivi có độ phân giải 4K. Tương tự như các chữ cái còn lại S, R và W lần lượt gọi là dòng: Smart Tivi màn hình cong, Tivi không có khả năng kết nối Internet (CRT), Smart Tivi có độ phân giải HD/Full HD.

 • Số 8: Số Series được hãng phân loại thành các phân khúc cơ bản, trung bình, cao và cao cấp. Theo ví dụ 55X80K, số 8 được xem là phân khúc cao cấp với thiết kế đẹp, ứng dụng thông minh. Tương tự với đó, các số còn lại 3, 6 và 7 lần lượt thuộc phân khúc: cơ bản, trung bình và cao.

 • Số 0: Tính năng của Tivi, chữ số càng nhiều và càng lớn sẽ là minh chứng cho tính năng Tivi càng tốt, hiện đại. Hiện nay, con số tính năng lớn nhất của Sony là 500.

 • Chữ cái K: Đại diện cho năm ra mắt năm 2021, tương tự các chữ cái F, G, H thuộc năm 2018, 2019, 2020. 

3. 3 dòng Tivi Sony phổ biến

3.1. Tivi Sony OLED 

OLED là dòng tivi Sony siêu mỏng rất được ưa chuộng hiện nay. Đây là dòng hiện đại nhất của Sony với độ phân giải 4K cùng thiết kế viền siêu mỏng phù hợp lắp đặt tại không gian hiện đại. Ngoài ra, dòng tivi Sony 4K này còn sở hữu bộ xử lý Cognitive Processor XR™ hiện đại, mang đến trải nghiệm nghe nhìn mới với độ tương phản chân thực và âm thanh sống động khớp với hình. Tivi Sony OLED 4K sẽ là lựa chọn tối ưu cho những cá nhân thích trải nghiệm, đam mê khám phá thế giới điện ảnh sắc nét, chân thực. 

TV Sony 4K OLED

Tivi Sony 4K OLED sở hữu bộ xử lý Cognitive Processor XR™ hiện đại thông minh

3.2. Tivi Sony Mini LED

Tivi Sony Mini LED được trang bị hàng chục nghìn đèn nền giúp tăng độ tương phản, thể hiện màu đen vượt trội so với Tivi LED Sony thông thường, mang đến hình ảnh có sắc thái màu tự nhiên, tạo cảm giác chân thực. Với sự hỗ trợ công nghệ Dolby Audio, Dolby Atmos, giả lập âm thanh vòm kỹ thuật số DTS, Tivi Sony Mini LED sẽ phù hợp với những người dùng đam mê khám phá âm nhạc, yêu thích sự chuyển động của âm thanh.

Tivi Sony Mini LED

Tivi Sony Mini LED mang đến cho bạn cảm nhận âm thanh mạnh mẽ, chuyển động theo từng khung hình 

3.3. Tivi Sony Full Array LED

Tivi Full Array LED của Sony nâng cao hơn nữa trải nghiệm xem, mang đến độ tương phản tuyệt đẹp với màu sắc phong phú, dù rực rỡ hay trầm tối, tối đa các vùng sáng và vùng tối. Tivi Full Array LED sẽ phù hợp với các đối tượng yêu thích nghệ thuật và đam mê trải nghiệm giải trí đỉnh cao….

Sony tivi 4K Full Array LED

Tivi Sony Full Array LED phù hợp với những tín đồ yêu thích khám phá nghệ thuật 

Nhìn chung, các dòng Tivi hiệu Sony đều sở hữu những tính năng và công nghệ hiện đại, đem đến cho người dùng sự bứt phá về trải nghiệm giải trí. Tùy thuộc vào từng nhu cầu sử dụng, OLED Tivi sẽ hợp với người có nhu cầu trải nghiệm giải trí thông minh, Mini LED lại dành cho những đối tượng yêu thích khám phá, còn Full Array LED sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ yêu thích nghệ thuật. 

4. Giá các loại Tivi Sony hiện nay

Giá cả tivi Sony trên thị trường hiện nay khoảng từ 7 triệu đến 165 triệu đồng, tùy thuộc vào dòng tivi, kích thước của sản phẩm,... Tham khảo bảng báo giá của tivi Sony chi tiết dưới đây: 

Dòng tivi Sony

Số inch

Khoảng giá

Tivi OLED

48 inch

26.000.000đ - 40.000.000đ

55 inch

35.000.000đ - 50.000.000đ

65 inch

38.000.000đ - 60.000.000đ

77 inch

76.000.000đ - 95.000.000đ

Tivi MiniLED

65 inch

43.000.000đ - 60.000.000đ

75 inch

58.000.000đ - 85.000.000đ

85 inch

80.000.000đ - 125.000.000đ

Tivi Full Array LED

55 inch

20.000.000đ - 30.000.000đ

65 inch

23.000.000đ - 33.000.000đ

75 inch

34.000.000đ - 45.000.000đ

85 inch

80.000.000đ - 165.000.000đ

 

Lưu ý: Giá tiền Tivi Sony trên được cập nhật vào ngày 18/01/2024. Mức giá thực tế có thể sẽ thay đổi. Quý khách hàng vui lòng gọi tới hotline 024.6592.1204024.6686.7126 để được báo giá cũng như được tư vấn chi tiết hơn về các sản phẩm tv Sony thông minh. 

Có thể thấy, giá tivi Sony hiện nay được chia thành nhiều phân khúc khác nhau, phù hợp với túi tiền của mọi hộ gia đình, giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, giá cả Tivi Sony còn tùy thuộc vào những yếu tố khác như: chương trình khuyến mãi, các chính sách bán hàng của các đơn vị điện máy, tình trạng mới - cũ của tivi,... Vì thế, trước khi quyết định mua tivi Sony, bạn cần tìm hiểu kỹ các chính sách bán hàng của các đơn vị điện máy, tình trạng tivi,... đồng thời cân nhắc thật kỹ về khả năng tài chính của mình để có thể lựa chọn được mẫu tivi phù hợp.

5. 3 Kinh nghiệm chọn mua Smart Tivi Sony

5.1. Lựa chọn Tivi Sony dựa trên phân khúc giá

TV Sony phân cấp phân khúc giá không chỉ dựa theo kích thước màn hình mà còn theo dòng. Việc chọn mua Tivi Sony cần người dùng cân nhắc 1 số yếu tố như:

 • Dòng OLED - phân khúc giá từ 40 đến 80 triệu được xem phân khúc cao cấp: Sản phẩm không chỉ sở hữu thiết kế sang trọng hơn mà còn được trang bị những công nghệ ấn tượng. Sony cung cấp màn hình cho dòng OLED từ 50 inch trở lên để người dùng cảm nhận sự chân thực rõ ràng từ công nghệ OLED, đảm bảo mãn nhãn ở mọi góc nhìn. 

 • Dòng Tivi LED  Sony (Bao gồm Mini LED và Full Array) - chi phí dao động từ 7 đến 20 triệu: Mức giá của các sản phẩm tivi LED Sony phụ thuộc nhiều vào yếu tố kích thước, thông thường kích thước các lớn sẽ có giá bán càng cao.

Tivi Smart Sony: Tivi LED và Tivi OLED

Tivi LED Sony và OLED Sony là 2 phân khúc sản phẩm Tivi Sony phổ biến hiện nay 

5.2. Lựa chọn kích thước Tivi Sony dựa trên không gian lắp đặt

Không gian lắp đặt là một trong những yếu tố mà người dùng cần chú trọng khi có nhu cầu mua Tivi. Lựa chọn kích thước tivi phù hợp với không gian lắp đặt sẽ tạo nên sự cân đối, đem lại cảm giác hài hòa, làm sáng bừng không gian phòng ốc. 

Kích thước hiện có

Kích thước màn hình được quy đổi (cm)

Diện tích không gian lắp đặt tối thiểu 

Khoảng cách an toàn với mắt

Khu vực lắp đặt

43 inch

109.22 cm 

15 mét vuông

2.2 m - 3.3 m

Phòng khách, phòng ngủ,...

48 inch

121.92 cm

15 mét vuông

2.4 m - 3.7 m

Phòng khách, phòng ngủ,...

55 inch

139.7 cm

20 mét vuông

2.8 m - 4.2 m

Phòng khách, quán cà phê,...

65 inch

165.1 cm

25 mét vuông

3.3 m - 5 m

Phòng làm việc, quán cà phê,...

75 inch

190.5 cm

30 mét vuông trở lên

3.8 m - 5.7 m 

Sảnh khách sạn, quán cà phê, phòng họp,...

77 inch

195 cm

30 mét vuông trở lên

 

Sảnh khách sạn, quán cà phê, phòng họp,...

85 inch

215.9 cm

35 mét vuông trở lên

4.5 - 6.5 m 

Sảnh khách sạn, quán cà phê, phòng họp, hội trường, khu vui chơi,...

5.3. Lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng

Nhu cầu sử dụng là yếu tố quyết định đến việc lựa chọn mua một sản phẩm, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sẽ giúp gia tăng trải nghiệm sử dụng, tiết kiệm đáng kể chi phí. Tuỳ theo diện tích lắp đặt và nhu cầu sử dụng, thông thường, người dùng sẽ mong muốn thỏa mãn những nhu cầu cơ bản như: 

 • Nhu cầu xem cơ bản: Đối với người dùng chỉ mong muốn nhu cầu giải trí cơ bản, Tivi LED Sony trong tầm giá từ 32 inch đến 43 inch. Ở tầm giá này, bạn đã có thể sở hữu một chiếc Tivi có đầy đủ các tính năng giải trí cơ bản như nghe nhạc, xem phim,... 

 • Nhu cầu xem nâng cao về kênh truyền hình đa dạng, tính năng kết nối với Smartphone: Để đáp ứng nhu cầu này, người dùng có thể lựa chọn những sản phẩm Tivi Sony có kích thước từ 43 inch đến 55 inch thuộc dòng Full Array LED. Bởi vì, những sản phẩm thuộc dòng này sẽ mang đến cho bạn những thước phim sắc nét, chân thực chuẩn điện ảnh cùng hàng loạt tính năng thông minh như điều khiển bằng giọng nói, kết nối đa thiết bị,...

 • Nhu cầu xem nâng cao và kiểu dáng thiết kế hiện đại: Người dùng có thể lựa chọn các sản phẩm tivi Mini LED hoặc OLED có kích thước lớn trên 65 inch để có thể thỏa mãn nhu cầu xem nâng cao và kiểu dáng hiện đại. Kích thước lớn giúp bạn có thể xem trọn vẹn những thước phim dù ở bất kỳ góc nhìn nào. 

Lựa chọn Tivi Sony phù hợp

Lựa chọn Tivi Sony phù hợp với nhu cầu sẽ giúp bạn tối ưu chi phí, gia tăng trải nghiệm

Có thể thấy rằng, tất cả các sản phẩm Tivi Android Sony đều trang bị đầy đủ các tính năng nghe - nhìn, hứa hẹn đem đến cho người dùng những phút giây giải trí tuyệt vời bên gia đình và người thân. Tuy nhiên, đối với người dùng có nhu cầu khác, ví dụ như thường xuyên chơi game thì ngoài chọn tivi có màn hình lớn, cần cân nhắc những chiếc tivi có tính năng giảm thiểu độ trễ, cung cấp chuyện động mượt mà như Motionflow™ XR,... 

6. Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn - Đơn vị cung cấp tivi Sony chính hãng uy tín, giá rẻ

Nếu bạn đang băn khoăn khi lựa chọn đơn vị cung cấp Tivi Smart Sony uy tín hay cần báo giá tivi Sony thì siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chính là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Mạnh Nguyễn là một trong những đơn vị uỷ quyền chính thức của Sony tại thị trường Việt Nam. Mua hàng tại Mạnh Nguyễn, bạn có thể chọn mua tivi Sony giá rẻ với giá bán thấp hơn 30 - 40% so với hãng. Ngoài ra, tại Mạnh Nguyễn còn cung cấp một số chính sách hấp dẫn khác như: 

 • Chương tình ưu đãi dành cho hội viên: Để tri ân sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng, Cộng đồng hội viên Điện máy Mạnh Nguyễn được lập ra nhằm đem lại giá trị cho khách hàng thân quen dựa trên các lợi ích trong và sau khi mua hàng tại điện máy Mạnh Nguyễn. Thông qua việc kết nối và xây dựng cộng đồng nhằm mục đích phục vụ tốt hơn và cung cấp các thông tin hữu ích về sản phẩm. Khi tham gia Cộng đồng Điện máy Mạnh Nguyễn, các hội viên sẽ được cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, các ưu đãi chỉ dành riêng cho khách hàng thân quen, hội viên... của Điện máy Mạnh Nguyễn. 
 • Chính sách bảo hành tại hãng: Tất cả các sản phẩm tivi Sony mua tại Mạnh Nguyễn đều được hưởng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Ngoài ra, Mạnh Nguyễn còn hỗ trợ khách hàng đổi mới 1 - 1 trong vòng 7 ngày đầu sau khi mua hàng nếu xuất hiện bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất. 

 • Chính sách giao hàng: Mạnh Nguyễn áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển đối với các khách hàng thuộc bán kính dưới 10 km trong nội thành Hà Nội, đảm bảo hàng đến nơi nguyên đai, nguyên kiện. 

 • Chính sách trả góp: Thủ tục trả góp đơn giản phi giấy tờ (không cần CMND/Bằng lái xe/Hộ khẩu/Hóa đơn điện nước…). Quý khách hàng không những không cần chứng minh thu nhập, không cần trả trước mà còn được áp dụng đầy đủ các chương trình khuyến mãi, giảm giá hay tặng quà đang diễn ra trong thời điểm quý khách hàng mua trả góp.

Quý khách hàng có thể đọc thêm tại bài viết Mua Tivi Sony tại Mạnh Nguyễn - tối ưu chi phí, dẫn đầu công nghệ

Đội ngũ điện máy Mạnh Nguyễn cung cấp Smart tivi Sony tivi Sony OLED,...

Mạnh Nguyễn là đơn vị ủy quyền chính thức của Sony tại thị trường Việt Nam 

Tivi Sony sở hữu thiết kế tối giản, thanh lịch với đa dạng dòng như Smart tivi Sony, tivi Sony QLED, tivi LED Sony, tivi Sony khung tranh, tivi 4K Sony,... sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn nâng cấp không gian phòng ốc, kiến tạo cuộc sống giải trí thông minh hiện đại. 

Khách hàng hãy liên hệ theo thông tin bên dưới để nhận hỗ trợ tư vấn về giá các loại tivi Sony cũng như thông tin chi tiết khác về dòng sản phẩm Tivi Sony giá rẻ, chính hãng tại Mạnh Nguyễn:

Thông tin liên hệ: