z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi

-38%
Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch

Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch

14.990.000 đ 9.340.000 đ
Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch
Giá Bán: 9.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-49%
 Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch

Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch

25.990.000 đ 13.490.000 đ
Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch
Giá Bán: 13.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Smart Tivi LG 43UQ801 4K 43 inch

Smart Tivi LG 43UQ801 4K 43 inch

7.990.000 đ 6.890.000 đ
Smart Tivi LG 43UQ801 4K 43 inch
Giá Bán: 6.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-8%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D

28.990.000 đ 26.690.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D
Giá Bán: 26.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D

25.990.000 đ 22.590.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D
Giá Bán: 22.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D

27.990.000 đ 23.290.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D
Giá Bán: 23.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D

16.990.000 đ 15.540.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D
Giá Bán: 15.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D

15.490.000 đ 13.090.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D
Giá Bán: 13.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D

14.990.000 đ 12.040.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D
Giá Bán: 12.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 43 inch QA43Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 43 inch QA43Q60D

10.990.000 đ 9.890.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 43 inch QA43Q60D
Giá Bán: 9.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-8%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D

33.890.000 đ 31.490.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D
Giá Bán: 31.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-10%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70D

17.990.000 đ 16.290.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70D
Giá Bán: 16.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000

Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000

69.990.000 đ 60.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000
Giá Bán: 60.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700

45.990.000 đ 40.290.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700
Giá Bán: 40.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700

26.900.000 đ 23.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700
Giá Bán: 23.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700

17.990.000 đ 15.790.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700
Giá Bán: 15.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-18%
Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700

13.990.000 đ 11.580.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700
Giá Bán: 11.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700

12.590.000 đ 10.590.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700
Giá Bán: 10.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700

9.990.000 đ 8.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700
Giá Bán: 8.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-19%
Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500

Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500

31.990.000 đ 25.990.000 đ
Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500
Giá Bán: 25.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Tivi thông minh, tivi chính hãng, smart tivi, tivi 8k giá rẻ nhất chỉ có tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Mua tivi với cơ hội nhận nhiều khuyến mãi hấp dẫn, bảo hành chính hãng toàn quốc, GỌI NGAY để có giá tốt nhất.

Khi bạn đang tìm kiếm một chiếc smart tivi chất lượng cao với giá cả hợp lý, việc hiểu rõ về các loại tivi và kinh nghiệm chọn mua sẽ giúp bạn có được lựa chọn tốt nhất. Bài viết này sẽ chia sẻ những bí quyết và lưu ý quan trọng để bạn có thể mua tivi thông minh ưng ý mà không lo về giá.

1. Giới thiệu về tivi

Tivi là một thiết bị không thể thiếu trong đời sống hiện đại, mang lại nhiều giá trị và công dụng cho con người. Với vai trò chính là cung cấp thông tin và giải trí, tivi giúp chúng ta cập nhật tin tức, theo dõi các sự kiện thể thao, thưởng thức phim ảnh, và tham gia vào các chương trình giải trí. Bên cạnh đó, tivi còn là công cụ giáo dục hiệu quả, mang đến những chương trình học tập bổ ích, giúp mở rộng kiến thức và kỹ năng sống cho mọi lứa tuổi.

 Smart tivi đã trở thành món đồ điện tử thiết yếu trong không gian mỗi gia đình

Smart tivi đã trở thành món đồ điện tử thiết yếu trong không gian mỗi gia đình

Trong không gian gia đình, tivi tạo nên điểm nhấn, nơi mọi người có thể quây quần, cùng nhau xem các chương trình yêu thích, gắn kết tình cảm gia đình. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ, tivi ngày càng trở nên đa dạng về mẫu mã và tính năng, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc sở hữu một chiếc tivi không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là biểu hiện của phong cách sống hiện đại và tiện nghi.

2. Các loại tivi phổ biến

Trong thị trường tivi hiện nay, có rất nhiều loại tivi với công nghệ và tính năng khác nhau. Mỗi loại tivi mang lại những trải nghiệm hình ảnh và tiện ích riêng biệt, phù hợp với nhu cầu đa dạng và riêng biệt của người dùng. Dưới đây là danh sách các loại tivi phổ biến và đặc điểm chi tiết về từng loại.

2.1. Tivi LED

Tivi LED là loại tivi phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với kích thước màn hình từ 32 inch đến 75 inch, tivi LED sử dụng công nghệ đèn nền LED để cung cấp hình ảnh sắc nét và độ sáng cao. Độ phân giải thường dao động từ Full HD (1920x1080) đến 4K (3840x2160), mang lại trải nghiệm hình ảnh chất lượng và tiết kiệm điện năng hơn. Tivi LED có nhiều model với thiết kế mỏng, nhẹ, và giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ giải trí gia đình đến sử dụng trong các phòng họp.

 Tivi LED cung cấp hình ảnh rõ nét và tiết kiệm điện năng hơn so với các dòng tivi truyền thống

Tivi LED cung cấp hình ảnh rõ nét và tiết kiệm điện năng hơn so với các dòng tivi truyền thống

2.2. Tivi OLED

Tivi OLED nổi bật với chất lượng hình ảnh tuyệt vời nhờ công nghệ màn hình OLED, nơi mỗi điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đèn nền. Các model phổ biến thường có kích thước từ 55 inch đến 65 inch và độ phân giải 4K (3840x2160). Màu sắc sống động, độ tương phản cao và góc nhìn rộng là những điểm mạnh của tivi OLED, mang lại trải nghiệm xem phim và chơi game tuyệt vời. Giá thành của tivi OLED cao hơn so với các loại tivi khác, nhưng chất lượng hình ảnh mà nó mang lại là vô cùng đáng giá.

 Ưu điểm nổi bật của tivi OLED là độ tương phản cao và góc nhìn rộng

Ưu điểm nổi bật của tivi OLED là độ tương phản cao và góc nhìn rộng

2.3. Tivi QLED

Tivi QLED sử dụng công nghệ Quantum Dot, nâng tầm độ sáng và màu sắc so với tivi LED. Các model QLED phổ biến thường có kích thước từ 55 inch đến 75 inch và độ phân giải 4K hoặc 8K (7680x4320). Tivi QLED có thể hiển thị màu sắc chính xác và độ bền cao hơn. Ngoài ra, độ sáng mạnh mẽ và khả năng chống chói tốt làm cho tivi QLED trở thành lựa chọn lý tưởng cho các phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên. Với thiết kế hiện đại và mỏng, tivi QLED là một lựa chọn phổ biến cho những người yêu thích công nghệ cao cấp.

 Tivi QLED có khả năng hiển thị màu sắc chính xác và độ bền cao

Tivi QLED có khả năng hiển thị màu sắc chính xác và độ bền cao

2.4. Tivi 4K

Tivi 4K hay còn gọi là Ultra HD, có độ phân giải lớn hơn bốn lần Full HD (3840x2160). Kích thước màn hình phổ biến từ 43 inch đến 85 inch, tivi 4K mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết, rất thích hợp để xem phim, chơi game và các nội dung giải trí chất lượng cao. Nhiều dịch vụ phát trực tuyến và nội dung video hiện nay đã hỗ trợ độ phân giải 4K, làm cho tivi 4K trở nên phổ biến và được ưa chuộng. Tuy nhiên, để tận hưởng hết khả năng của tivi 4K, người dùng cần có nguồn nội dung tương ứng với độ phân giải cao này.

 Hiện nay, nhiều dịch vụ phát trực tuyến và nội dung giải trí đã hỗ trợ độ phân giải 4K

Hiện nay, nhiều dịch vụ phát trực tuyến và nội dung giải trí đã hỗ trợ độ phân giải 4K

3. Kinh nghiệm chọn mua tivi

Việc chọn mua tivi có thể trở thành một thử thách nếu bạn không nắm rõ các yếu tố cần xem xét. Một chiếc tivi phù hợp sẽ mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt vời và phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là những kinh nghiệm chọn mua tivi mà bạn nên biết để đưa ra quyết định đúng đắn.

3.1. Xác định nhu cầu sử dụng

Trước khi mua tivi, bạn nên hiểu rõ nhu cầu và mục đích của mình nếu sở hữu chiếc tivi. Ví dụ, nếu bạn chủ yếu xem các chương trình truyền hình, một chiếc tivi Full HD có thể đủ đáp ứng. Tuy nhiên, nếu bạn thích xem phim và chơi game, tivi 4K hoặc OLED sẽ mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn với độ phân giải cao và màu sắc sống động. Việc hiểu rõ nhu cầu sẽ giúp bạn chọn lựa chiếc tivi phù hợp, tránh lãng phí tiền bạc cho các tính năng không cần thiết.

3.2. Kích thước màn hình

Khi lựa chọn mua tivi thông minh, bạn nên cân nhắc diện tích phòng và khoảng cách xem để chọn kích thước phù hợp. Chẳng hạn, một phòng khách lớn có thể phù hợp với tivi 65 inch hoặc lớn hơn, trong khi một phòng ngủ nhỏ chỉ cần tivi 32 inch đến 43 inch. Khoảng cách đem lại trải nghiệm tốt nhất để xem tivi là khoảng 1.5 đến 2.5 lần kích thước màn hình. Việc chọn kích thước đúng sẽ giúp người xem tránh mỏi mắt.

 Nên lựa chọn kích thước tivi phù hợp với không gian phòng và khoảng cách ngồi xem

Nên lựa chọn kích thước tivi phù hợp với không gian phòng và khoảng cách ngồi xem

3.3. Độ phân giải

Độ phân giải là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng hình ảnh của tivi. Các độ phân giải đang có hiện nay là Full HD (1920x1080), 4K (3840x2160), và 8K (7680x4320). Nếu bạn muốn xem hình ảnh rõ nét và chi tiết, tivi 4K là lựa chọn tốt nhất. Với sự phát triển của nội dung 4K trên các dịch vụ phát trực tuyến, đầu tư vào tivi 4K sẽ mang lại trải nghiệm giải trí tốt hơn. Đối với những người yêu thích công nghệ và muốn đón đầu xu hướng, tivi 8K là một lựa chọn đáng cân nhắc.

3.4. Tính năng thông minh

Tivi thông minh (Smart Tivi) tích hợp nhiều tính năng kết nối internet và ứng dụng, giúp nâng cao trải nghiệm giải trí. Bạn có thể truy cập vào các ứng dụng giải trí trực tuyến như Netflix, YouTube, duyệt web, và cài đặt các ứng dụng trực tiếp trên tivi. Một số mẫu tivi còn hỗ trợ điều khiển nhờ giọng nói và tương tác qua lại với các thiết bị thông minh khác trong nhà. Việc chọn một chiếc tivi thông minh sẽ mang lại nhiều hữu ích và trải nghiệm tốt hơn.

 Chọn một chiếc tivi thông minh sẽ mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm người dùng tốt hơn

Chọn một chiếc tivi thông minh sẽ mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm người dùng tốt hơn

3.5. Giá cả và thương hiệu

Giá cả và thương hiệu là những yếu tố không thể bỏ qua khi chọn mua tivi. Các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, LG, Sony thường có chất lượng đảm bảo và dịch vụ hậu mãi tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc ngân sách của mình và so sánh giá cả giữa các mẫu tivi khác nhau để chọn lựa sản phẩm phù hợp. Đôi khi, các mẫu tivi từ các thương hiệu ít tên tuổi cũng có chất lượng tốt và giá thành hợp lý hơn.

4. Những lưu ý đặc biệt quan trọng khi mua tivi giá rẻ

Mua một chiếc tivi giá rẻ có thể giúp bạn giảm kha khá chi phí, nhưng đồng nghĩa với nó là những rủi ro nếu không lựa chọn cẩn thận. Để đảm bảo rằng bạn nhận được sản phẩm có chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu, dưới đây là một số điểm quan trọng khi mua tivi giá rẻ mà bạn nên cân nhắc.

4.1. Tìm hiểu về thương hiệu

Một trong những lưu ý quan trọng khi mua tivi giá rẻ là tìm hiểu về thương hiệu sản phẩm. Các thương hiệu lớn hường cung cấp chất lượng đảm bảo và dịch vụ hậu mãi tốt hơn. Hãy tham khảo ý kiến và đánh giá từ người dùng trên các trang web hoặc các diễn đàn công nghệ để có cái nhìn tổng quan về độ tin cậy của thương hiệu. Việc chọn mua từ các thương hiệu uy tín sẽ giảm thiểu rủi ro gặp phải các sản phẩm kém chất lượng và đảm bảo bạn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất khi cần.

4.2. Bảo hành và dịch vụ hậu mãi

Khi mua tivi giá rẻ, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đi kèm với chế độ bảo hành hợp lý.Các hãng tivi uy tín thường cung cấp thời gian bảo hành từ một đến hai năm cho sản phẩm của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp để chắc chắn rằng bạn sẽ được hỗ trợ ngay lập tức nếu có vấn đề xảy ra. 

 Kiểm tra chính sách bảo hành thật cẩn thận trước khi mua tivi

Kiểm tra chính sách bảo hành thật cẩn thận trước khi mua tivi

4.3. Chọn địa chỉ mua uy tín

Khi mua tivi giá rẻ, việc chọn địa chỉ mua uy tín là rất quan trọng để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và hưởng đủ các dịch vụ hậu mãi. Các cửa hàng điện máy lớn và có uy tín sẽ cung cấp các sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành rõ ràng. Bạn nên tránh mua tivi từ các nguồn không rõ ràng hoặc không có đánh giá tốt từ người tiêu dùng. Ngoài ra, các cửa hàng này còn có đội ngũ tư vấn viên tận tình, chuyên nghiệp, giúp bạn lựa chọn chiếc tivi phù hợp với nhu cầu.

5. Mua tivi thông minh giá rẻ, chính hãng, đến Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tivi thông minh giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hãy đến với Mạnh Nguyễn tổng kho điện máy lớn tại Hà Nội. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu tivi chính hãng từ các thương hiệu lớn như LG, Samsung, Panasonic, Sony, và nhiều hãng nổi tiếng khác. Mạnh Nguyễn là nhà phân phối chính hãng, có khả năng nhập số lượng lớn, giúp giảm giá thành sản phẩm từ 20-40% so với thị trường. 

 Mạnh Nguyễn là đại lý cấp 1 phân phối tivi chính hãng của nhiều thương hiệu lớn

Mạnh Nguyễn là đại lý cấp 1 phân phối tivi chính hãng của nhiều thương hiệu lớn

Không chỉ vậy, khi mua tivi tại Mạnh Nguyễn, bạn còn có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị kèm theo. Điều này không chỉ mang lại sự hài lòng về giá cả mà còn thêm giá trị cho mỗi lần mua sắm. Đặc biệt, Mạnh Nguyễn luôn cam kết cung cấp các sản phẩm tivi chất lượng cao, đảm bảo quyền lợi khách hàng với chính sách bảo hành rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tốt. Hãy đến Mạnh Nguyễn để sở hữu chiếc smart tivi giá rẻ nhất và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp.

Việc chọn mua một chiếc smart tivi giá rẻ nhưng vẫn đạt chất lượng không hề đơn giản. Hy vọng rằng với những chia sẻ đầy giá trị trên đây, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định mua sắm thông minh. Hãy nhớ rằng, hiểu rõ nhu cầu và tìm hiểu kỹ thông tin sẽ giúp bạn có được chiếc tivi tốt nhất với mức giá hợp lý nhất.