z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi LG

-38%
Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch

Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch

14.990.000 đ 9.390.000 đ
Smart Tivi LG 55UR8050PSB 4K 55 inch
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Smart Tivi QNED LG 4K 43 inch 43QNED75SRA

Smart Tivi QNED LG 4K 43 inch 43QNED75SRA

10.990.000 đ 9.940.000 đ
Smart Tivi QNED LG 4K 43 inch 43QNED75SRA
Giá Bán: 9.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Smart Tivi QNED LG 4K 50 inch 50QNED75SRA

Smart Tivi QNED LG 4K 50 inch 50QNED75SRA

12.990.000 đ 11.140.000 đ
Smart Tivi QNED LG 4K 50 inch 50QNED75SRA
Giá Bán: 11.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED75SRA

Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED75SRA

14.990.000 đ 12.190.000 đ
Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED75SRA
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Smart Tivi QNED LG 4K 65 inch 65QNED75SRA

Smart Tivi QNED LG 4K 65 inch 65QNED75SRA

16.990.000 đ 14.690.000 đ
Smart Tivi QNED LG 4K 65 inch 65QNED75SRA
Giá Bán: 14.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Smart Tivi LG UHD 4K 86 inch 86UR811

Smart Tivi LG UHD 4K 86 inch 86UR811

31.990.000 đ 28.390.000 đ
Smart Tivi LG UHD 4K 86 inch 86UR811
Giá Bán: 28.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR811C0SB

Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR811C0SB

17.490.000 đ 16.590.000 đ
Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR811C0SB
Giá Bán: 16.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Smart Tivi LG LED 4K 65 inch 65UR811C0SB

Smart Tivi LG LED 4K 65 inch 65UR811C0SB

15.900.000 đ 11.890.000 đ
Smart Tivi LG LED 4K 65 inch 65UR811C0SB
Giá Bán: 11.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UR811C0SB

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UR811C0SB

10.990.000 đ 9.390.000 đ
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UR811C0SB
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Smart Tivi LG 43 Inch 4K 43UQ7050PSA

Smart Tivi LG 43 Inch 4K 43UQ7050PSA

7.990.000 đ 6.490.000 đ
Smart Tivi LG 43 Inch 4K 43UQ7050PSA
Giá Bán: 6.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Smart Tivi LG 50 Inch 4K 50UQ7050PSA

Smart Tivi LG 50 Inch 4K 50UQ7050PSA

10.280.000 đ 7.790.000 đ
Smart Tivi LG 50 Inch 4K 50UQ7050PSA
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
SMART TIVI LG 4K 55 INCH 55UQ7050PSA

SMART TIVI LG 4K 55 INCH 55UQ7050PSA

10.890.000 đ 8.940.000 đ
SMART TIVI LG 4K 55 INCH 55UQ7050PSA
Giá Bán: 8.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch

Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch

43.290.000 đ 37.690.000 đ
Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch
Giá Bán: 37.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch

Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch

49.990.000 đ 31.890.000 đ
Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch
Giá Bán: 31.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng 1 năm bảo hành mở rộng
 • Tặng loa thanh Tặng loa bluetooth di động XL7S trị giá 15.490.000.000đ và camera thông minh VC23GA trị giá 2.400.000đ chi tiết tại đây
 • Tặng 8 gói ứng dụng VIP, chi tiết tại đây 
 • Áp dụng từ 01/07/2023 đến 30/09/2023
-45%
Smart Tivi QNED LG 65QNED86SRA 4K 65 inch

Smart Tivi QNED LG 65QNED86SRA 4K 65 inch

39.990.000 đ 22.190.000 đ
Smart Tivi QNED LG 65QNED86SRA 4K 65 inch
Giá Bán: 22.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng 1 năm bảo hành mở rộng
 • Tặng loa thanh Tặng loa bluetooth di động XL7S trị giá 15.490.000.000đ và camera thông minh VC23GA trị giá 2.400.000đ chi tiết tại đây
 • Tặng 8 gói ứng dụng VIP, chi tiết tại đây 
 • Áp dụng từ 01/07/2023 đến 30/09/2023
-33%
Smart Tivi Qned LG 4K 55 Inch 55QNED80SRA

Smart Tivi Qned LG 4K 55 Inch 55QNED80SRA

21.390.000 đ 14.540.000 đ
Smart Tivi Qned LG 4K 55 Inch 55QNED80SRA
Giá Bán: 14.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Smart Tivi Qned LG 4K 65 Inch 65QNED80SRA

Smart Tivi Qned LG 4K 65 Inch 65QNED80SRA

25.490.000 đ 16.340.000 đ
Smart Tivi Qned LG 4K 65 Inch 65QNED80SRA
Giá Bán: 16.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA

Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA

67.890.000 đ 41.590.000 đ
Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA
Giá Bán: 41.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Smart Tivi Qned LG 4K 75 Inch 75QNED80SRA

Smart Tivi Qned LG 4K 75 Inch 75QNED80SRA

35.990.000 đ 28.190.000 đ
Smart Tivi Qned LG 4K 75 Inch 75QNED80SRA
Giá Bán: 28.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Smart Tivi LG 75UR9050PSK 4K 75 inch

Smart Tivi LG 75UR9050PSK 4K 75 inch

30.490.000 đ 25.890.000 đ
Smart Tivi LG 75UR9050PSK 4K 75 inch
Giá Bán: 25.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua Tivi LG thông minh chính hãng ✓ trả góp 0% ✓ giá rẻ ✓ bảo hành toàn quốc ✓ hư gì đổi nấy 12 tháng (miễn phí tháng đầu) cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn 04/2024 khác tại Mạnh Nguyễn!

Tivi LG là một trong những dòng sản phẩm mang đến trải nghiệm đỉnh cao được nhiều người ưa chuộng. Được sản xuất bởi tập đoàn LG hàng đầu tại Hàn Quốc, tivi LG không chỉ đơn thuần là một thiết bị giải trí mà còn được xem là biểu tượng của phong cách sống hiện đại. Tivi LG sở hữu đa dạng về dòng sản phẩm như OLED, NanoCell, QNED, UHD, Full HD,... đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của người dùng. 

1. Giới thiệu tổng quan về hãng Tivi LG

LG Electronics là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Ngay từ khi mới thành lập, thương hiệu tivi LG đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với các sản phẩm tivi công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. Với hơn 60 năm hoạt động và phát triển, LG đã trở thành một trong những doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô lớn nhất với hơn 100 công ty con hoạt động trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, hãng tivi LG còn nổi tiếng là một trong các nhà sản xuất TV màn hình phẳng hàng đầu thế giới, đem đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí hoàn hảo.

Thương hiệu tivi LG là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các dòng tivi màn hình phẳng

Thương hiệu tivi LG là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các dòng tivi màn hình phẳng

2. 6 đặc điểm của Tivi LG

LG, Sony và Samsung đều là những thương hiệu sản xuất tivi hàng đầu trên thị trường hiện nay. Dưới đây là bảng so sánh đặc điểm giữa 3 thương hiệu tivi trên các phương diện như thiết kế, công nghệ hình ảnh, âm thanh cùng nhiều tính năng khác.

 Tivi LGTivi SonyTivi Samsung
Thiết kế
 • Mỏng, đa dạng kiểu cách: treo tường, để bàn, cuộn.
 • Chân đế kiên cố và chắc chắn.
 • Hiện đại, tối giản
 • Dây cáp được giấu gọn gàng.
 • Chân đế thanh mảnh, gọn gàng.
 • Hiện đại, sang trọng và đa dạng: Air Slim, Infinity One, khung tranh.
 • Chân đế đa dạng, kiên cố và chắc chắn
Âm thanhChân thực, sống động và lôi cuốn, loại bỏ được những tạp âm gây nhiễu. Các công nghệ âm thanh nổi bật:
 • Ultra Surround
 • Clear Voice
 • Harman/Kardon
 • Bollywood Mode
 • Dolby Digital
Mới mẻ, tự nhiên, sôi động. Các công nghệ âm thanh nổi bật:
 • S-Force Front Surround
 • Clear Phase
 • Surround Upscaling
Có độ chính xác cao, kích thích cả thính giác và thị giác. Các công nghệ âm thanh nổi bật:
 • Object Tracking Sound+ (OTS+)
 • DTS Premium Sound 5.1
 • Âm thanh 3D
Hình ảnhChân thực, tinh tế, tự nhiên. Các công nghệ hình ảnh nổi bật:
 • Dolby Vision
 • Pixel Dimming
 • Color Prime
 • Quantum Display
 • 3D Color Mapping
Có độ sắc nét đến từng chi tiết, khung hình bắt mắt, rực rỡ. Các công nghệ hình ảnh nổi bật:
 • X-Reality™ PRO
 • X-tended Dynamic Range PRO
 • Advanced Contrast Enhancer
 • TRILUMINOS™ Display
Cuốn hút, có chiều sâu vượt trội, màu sắc tươi tắn, sống động. Các công nghệ hình ảnh nổi bật:
 • Q Colour
 • Q Contrast
 • Nano Crystal Color
 • HDR 10+
 • UHD Premium
Hệ điều hànhWeb OSAndroidTizen OS
Khả năng kết nốiKết nối được với laptop, tivi, tay cầm chơi game, chuột và bàn phím.Kết nối được với tay cầm chơi game, chuột và bàn phím.Kết nối được với laptop, tivi, tay cầm chơi game, chuột và bàn phím.
Tính năng khác
 • Điều khiển thông minh Magic Remote.
 • Điều khiển tivi bằng điện thoại.
 • Chiếu màn hình điện thoại lên màn hình tivi.
 • Tìm kiếm bằng giọng nói thông qua One remote.
 • Điều khiển thông minh Magic Remote.
 • Điều khiển tivi bằng điện thoại.
 • Chiếu màn hình điện thoại lên màn hình tivi
 • Tìm kiếm bằng giọng nói thông qua Google Assistant
 • Điều khiển thông minh One Remote.
 • Điều khiển tivi bằng điện thoại.
 • Chiếu màn hình điện thoại lên màn hình tivi.
 • Tìm kiếm bằng giọng nói thông qua One Remote.

Tivi LG, Sony và Samsung đều là những thương hiệu lớn trên thị trường với những đặc điểm nổi bật riêng

Tivi LG, Sony và Samsung đều là những thương hiệu lớn trên thị trường với những đặc điểm nổi bật riêng

Dưới đây là chi tiết về 6 đặc điểm của Tivi LG:

2.1. Thiết kế

Thiết kế các mẫu tivi LG luôn hướng đến sự tối giản nhưng vẫn thể hiện phong cách hiện đại, nổi bật, đảm bảo sự sang trọng. Phần chân đế được thiết kế kiên cố và vững chắc, giúp tivi đứng vững trên mọi mặt phẳng.

Tivi LG có 4 kiểu thiết kế phổ biến bao gồm:

 • Kiểu truyền thống: Mẫu tivi LG thiết kế truyền thống là sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình phẳng cùng chân đế chắc chắn, toát lên vẻ đẹp tinh tế, tạo sự ấn tượng mạnh mẽ cho mọi không gian.
 • Kiểu khung tranh: tivi khung tranh LG sẽ mang đến trải nghiệm hình ảnh không giới hạn với viền màn hình siêu mỏng, chỉ từ 6mm, giúp tối ưu hóa không gian hiệu quả.
 • Kiểu dán tường: Thiết kế kiểu dán tường mang đậm tính nghệ thuật với độ mỏng chỉ 2,57mm, tạo sự hài hòa với không gian tường.
 • Kiểu tivi cuộn: Với khả năng cuộn lại, tivi LG cuộn mang đến sự linh hoạt cao cho không gian sống. Bạn có thể điều chỉnh tầm nhìn linh hoạt mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh hiển thị.

Tivi LG sở hữu thiết kế đa dạng bao gồm kiểu truyền thống, khung tranh, dán tường và kiểu cuộn

Tivi LG sở hữu thiết kế đa dạng bao gồm kiểu truyền thống, khung tranh, dán tường và kiểu cuộn

2.2. Công nghệ hình ảnh

Hãng LG không ngừng nghiên cứu và cải tiếng công nghệ hình ảnh để cho ra những khung hình tự nhiên, chân thực nhất. LG cũng không ngừng cải tiến và nâng cấp công nghệ hình ảnh, mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí tuyệt vời nhất.

 • Chip xử lý hình ảnh Triple XD Engine độc quyền: Giúp tối ưu hóa độ tương phản của hình ảnh, hỗ trợ đa dạng các độ phân giải từ HD, Full HD, UHD, 4K và 8K. Điều này giúp mang lại hình ảnh sắc nét, tinh tế và chân thực, mỗi chi tiết được tái tạo một cách hoàn hảo.
 • Công nghệ hình ảnh nổi bật  khác như:
  • Active HDR with Dolby Vision
  • Wide Viewing Angle
  • Perfect Viewing Angle
  • Object Depth Enhancer
  • 8K Cinema HDR
  • Adaptive Color Enhancer
  • HDR Dynamic Tone Mapping
 • Chế độ hình ảnh: Tivi LG có 2 chế độ hình ảnh bao gồm Filmmaker Mode và Sport Alert.
  • FilmMaker Mode - Chế độ nhà làm phim: Có khả năng tắt các tính năng bổ trợ trên tivi một cách tự động. Đồng thời cho phép người xem thưởng thức các nội dung trên tivi theo ý đồ của các nhà sản xuất, đạo diễn áp dụng cho phim của mình.
  • Sport Alert - Chế độ thông báo thể thao: Giúp tăng cường trải nghiệm xem thể thao. Những công nghệ này sẽ giúp người xem được trải nghiệm trọn vẹn các thước phim như đang ở rạp.
 • Tấm nền IPS có độ bên cao, góc nhìn rộng cùng khả năng hiển thị hình ảnh tự nhiên, mượt mà.

Công nghệ hình ảnh sắc nét, chân thực đem đến trải nghiệm đã mắt

Công nghệ hình ảnh sắc nét, chân thực đem đến trải nghiệm đã mắt

2.3. Công nghệ âm thanh

Công nghệ âm thanh của tivi LG gây ấn tượng bởi những công nghệ hàng đầu, tạo nên không gian âm thanh đa chiều với âm thanh rõ ràng và trong trẻo, mang đến cảm giác chân thực. Các công nghệ âm thanh nổi bật của tivi LG bao gồm:

 • Công nghệ AI Sound Pro
 • Công nghệ AI Sound
 • Công nghệ AI Acoustic Tuning
 • Công nghệ Dolby Atmos
 • Công nghệ Dolby Digital 5.1

Công nghệ âm thanh sống động, khả năng tối ưu hóa âm thanh theo từng nội dung khung hình

Công nghệ âm thanh sống động, khả năng tối ưu hóa âm thanh theo từng nội dung khung hình

2.4. Hệ điều hành

Thương hiệu tivi LG sử dụng hệ điều hành WebOS. Hệ điều hành này mang đến cho người dùng sự linh hoạt, tiện ích, đồng thời kết hợp phát triển các ứng dụng đơn giản nhưng đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng.

WebOS hoạt động dựa trên hệ thống trên chip (SoC), giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý hình ảnh. Điều này giúp đảm bảo độ mượt mà khi xem tivi và cho phép người dùng trải nghiệm nhiều ứng dụng, chức năng cùng một lúc mà không gặp nhiều trở ngại.

Giao diện WebOS của tivi LG trực quan, thân thiện, dễ sử dụng, kho tàng ứng dụng giải trí phong phú như Netflix, YouTube, Zing TV, FPT Play,... được sắp xếp khoa học, hợp lý, có tính tiện lợi cao.

Hệ điều hành WebOS thân thiện, dễ sử dụng với kho tàng ứng dụng phong phú

Hệ điều hành WebOS thân thiện, dễ sử dụng với kho tàng ứng dụng phong phú

2.5. Khả năng kết nối

Tivi LG sở hữu khả năng kết nối vượt trội với hệ thống cổng kết nối đa dạng, giúp tạo nên sự linh hoạt cho việc kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như đầu phát, loa ngoại vi, máy tính,...

 • Cổng USB
 • Cổng HDMI, HDMI eARC
 • Cổng quang (Optical).
 • Cổng LAN

Ứng dụng Screen Mirroring giúp chia sẻ màn hình từ điện thoại lên tivi dễ dàng

Ứng dụng Screen Mirroring giúp chia sẻ màn hình từ điện thoại lên tivi dễ dàng

2.6. Tính năng khác

Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế, công nghệ hình ảnh, âm thanh thì tivi của LG còn sở hữu nhiều tính năng nổi bật như:

 • Lắc remote thông minh (Magic remote) giúp di chuyển con trỏ trên màn hình tivi mà không cần phải sử dụng nút bấm hoặc con lăn.
 • Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt thông qua Magic Remote, Google Assistant (chưa hỗ trợ tiếng Việt) thông qua LG Voice Research.
 • Chia sẻ nội dung yêu thích từ điện thoại lên màn hình tivi với tính năng Screen Mirroring (Android) và AirPlay 2 (iPhone).
 • Điều khiển tivi LG bằng điện thoại nhờ ứng dụng LG TV Plus.
 • Phóng to hình ảnh khi đang xem bằng phím Focus trên lắc điều khiển.

Trình chiếu nội dung từ điện thoại lên tivi thông qua tính năng AirPlay 2 (iPhone)

Trình chiếu nội dung từ điện thoại lên tivi thông qua tính năng AirPlay 2 (iPhone)

3. Phân loại tivi LG

Tivi LG được phân loại dựa trên một số yếu tố như theo kích thước màn hình, theo công nghệ màn hình, theo độ phân giải. Dưới đây là cách phân loại chi tiết:

3.1. Theo kích thước màn hình

Theo kích thước màn hình, tivi LG được phân loại thành 13 loại khác nhau với các kích cỡ 32 - 42 - 43 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 77 - 83 - 86 - 88 inch phù hợp với không gian từ dưới 10m2 - trên 30m2.

Kích thướcKhông gianKhoảng cách lắp đặt
32 - 42 - 43 - 48 inchDưới 10 m21,6 - 3,7m
42 - 43 - 48 inch10 - 15m22,1 - 3,7m
48 - 50 - 55 - 60 - 65 inch15 - 20m22,4 - 5m
55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 77 inch20 - 30m22,8 - 5,9m
65 - 70 - 75 - 77 - 83 - 86 - 88Trên 30m24,5 - 6,7m

Tivi LG được phân loại thành 13 kích thước phổ biến

Tivi LG được phân loại thành 13 kích thước phổ biến

3.2. Theo công nghệ màn hình

Theo công nghệ màn hình, tivi LG được phân loại thành tivi OLED, tivi QNED, tivi NanoCell và tivi Ultra HD.

 • Tivi LG OLED: Là dòng cao cấp của thương hiệu LG. Tivi sở hữu tấm nền siêu mỏng, hình ảnh sắc nét, sống động và chân thực. Màn hình có độ sáng cao, lượng phát xạ ánh sáng xanh ở mức độ thấp, màu sắc chuẩn 100%. Chuyển cảnh mượt mà, đem đến trải nghiệm chơi game, thưởng thức các bộ phim hành động đỉnh cao.
 • Tivi LG QNED: Là dòng sản phẩm tầm trung của thương hiệu LG. Màn hình kết hợp công nghệ Quantum Dot và màn hình NanoCell, đèn MiniLED đem đến hình ảnh chân thực. Hình ảnh hiển thị với dải màu rộng, có độ tương phản cao, chuyển cảnh mượt mà.
 • Tivi LG NanoCell: Là dòng sản phẩm độc quyền của thương hiệu LG. Màn hình to với góc nhìn rộng lên đến 178 độ, độ tương phản đạt hơn 97%. Màn hình có chứa các tinh thể nanomet có cấu trúc siêu nhỏ, giúp tái tạo màu tốt hơn.
 • Tivi LG Ultra HD: Chất lượng hình ảnh được tối ưu với màn hình 4K, tấm nền VA đem đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động chân thực, độ chính xác cao hơn Full HD đến 4 lần.

Dựa theo công nghệ màn hình, tivi LG bao gồm màn hình phẳng OLED, tivi QNED, tivi NanoCell và tivi Ultra HD

Dựa theo công nghệ màn hình, tivi LG bao gồm màn hình phẳng OLED, tivi QNED, tivi NanoCell và tivi Ultra HD

3.3. Theo độ phân giải

Độ phân giải của tivi không những ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh mà còn tác động đến trải nghiệm xem phim, chơi game,... của người dùng. Dựa theo độ phân giải, tivi LG được phân loại như sau:

 • Độ phân giải màn hình HD: 1280 điểm ảnh ngang và 720 điểm ảnh dọc, màn hình có kích thước nhỏ, từ 24 - 32 inch.
 • Độ phân giải màn hình Full HD:1920 điểm ảnh ngang và 1080 điểm ảnh dọc, màn hình có kích thước lớn, từ 40- 65 inch.
 • Độ phân giải màn hình Ultra HD (Tivi LG 4K): 3840 điểm ảnh ngang và 2160 điểm ảnh dọc, màn hình có kích thước từ 43 - 75 inch.
 • Độ phân giải màn hình 8K: 7.680 pixel ngang và 4.320 pixel dọc, màn hình có kích thước từ 75 inch trở lên.

Tivi LG được phân loại theo độ phân giải bao gồm HD, Full HD, Ultra HD 4K và 8K

Tivi LG được phân loại theo độ phân giải bao gồm HD, Full HD, Ultra HD 4K và 8K

Hướng dẫn cách đọc mã sản phẩm tivi dựa theo 3 phân loại: Ví dụ mã sản phẩm 75NANO95TPA:
 • 75NANO95TPA: Kích thước màn hình (50, 55, 60, 70, 75 inch,...)
 • 75NANO95TPA: Loại Tivi (NANO, QLED, NanoCell, QNED,..)
 • 75NANO95TPA: Là dòng Tivi sử dụng chip Alpha 9.
 • 75NANO95TPA: Là seri Tivi
 • 75NANO95TPA: Là bộ chỉnh kỹ thuật số tương ứng từng khu vực, có thể chữ hoặc số.
 • 75NANO95TPA: Là năm sản xuất, trong đó N: Năm 2020, P: Năm 2021, Q: Năm 2022)
 • 75NANO95TPA: Là sửa đổi thiết kế

4. Bảng giá tiền Tivi LG chi tiết 2024

Giá tiền tivi LG khá đa dạng phù hợp với mọi phân khúc khách hàng khác nhau. Mức giá tivi LG trung bình sẽ dao động từ 10.000.000 đến 100.000.000 VNĐ tùy thuộc vào kích thước màn hình, công nghệ hình ảnh,... Nếu bạn muốn tìm các mẫu tivi LG giá rẻ nhất thì có thể tham khảo các model có kích thước màn hình nhỏ như 32 inch, 42 inch,...

Dưới đây là bảng giá tivi LG bạn có thể tham khảo:

DòngKích thướcKhoảng giá
Tivi OLED42 inch - 54 inch22.000.000 - 41.000.000 VNĐ
55 inch - 64 inch27.000.000 - 58.000.000 VNĐ
65 inch - 74 inch36.000.000 - 84.000.000 VNĐ
75 inch - 82 inch94.000.000 109.000.000 VNĐ
83 inch - 97 inch149.000.000 - 890.000.000 VNĐ
Tivi QNED42 inch - 54 inch19.000.000 - 23.000.000 VNĐ
55 inch - 64 inch21.000.000 - 26.000.000 VNĐ
65 inch - 74 inch26.000.000 - 109.000.000 VNĐ
75 inch - 82 inch44.000.000 - 73.000.000 VNĐ
83 inch - 97 inch61.000.000 - 210.000.000 VNĐ
Tivi NanoCell42 inch - 54 inch11.000.000 - 21.000.000 VNĐ
55 inch - 64 inch19.000.000 - 25.000.000 VNĐ
65 inch - 74 inch19.000.000 - 39.000.000 VNĐ
75 inch - 82 inch35.000.000 - 46.000.000 VNĐ
83 inch - 97 inch65.000.000 - 68.000.000 VNĐ
Tivi Ultra HD42 inch - 54 inch10.000.000 - 14.000.000 VNĐ
55 inch - 64 inch12.000.000 - 23.000.000 VNĐ
65 inch - 74 inch14.000.000 - 28.000.000 VNĐ
75 inch - 82 inch22.000.000 - 44.000.000 VNĐ
83 inch - 97 inch43.000.000 - 61.000.000 VNĐ

Lưu ý: Bảng giá tiền tivi LG trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá sản phẩm chi tiết có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 024.6592.1204 - 024.6686.7126 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. 

Tivi LG hiện nay có giá dao động từ 20.000.000 - 100.000.000 VNĐ

Tivi LG hiện nay có giá dao động từ 20.000.000 - 100.000.000 VNĐ

5. Chính sách mua tivi LG chính hãng tại Mạnh Nguyễn

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện máy, siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn là đơn vị bán tivi LG được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng sản phẩm uy tín, giá thành hợp lý, phải chăng. Bên cạnh đó, Mạnh Nguyễn còn hỗ trợ các dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, chính sách bảo hành rõ ràng giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm tại đây.

5.1. Mua tivi LG giá rẻ, ưu đãi lớn tại Mạnh Nguyễn

Khi mua Tivi LG tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, khách hàng sẽ có được chính sách tốt nhất, gồm:

 • Mạnh Nguyễn cam kết bán Tivi LG chính hãng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện.
 • Lắp đặt nhanh trong vòng 24h, chuẩn quy trình
 • Miễn phí vận chuyển và lắp đặt bán kính 10km nội thành Hà Nội.
 • Hỗ trợ đổi trả miễn phí 7 ngày lỗi từ nhà sản xuất.
 • Các lỗi kỹ thuật phát sinh dù Tivi LG đã hết bảo hành, Mạnh Nguyễn luôn có chính sách tốt nhất đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng.
 • Chính sách giảm giá 10% tổng hóa đơn cho những khách hàng thân thiết.
 • Giá sản phẩm chính hãng 100%, nói không với giá ảo so với thị trường.

5.2. Chính sách bảo hành tivi LG chính hãng

100% sản phẩm tivi LG chính hãng do Mạnh Nguyễn bán ra đều áp dụng chính sách bảo hành chính hãng.

 • Bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua
 • Bảo hành 36 tháng tính từ ngày sản xuất (nếu có ngày kích hoạt, hoặc hóa đơn) và 30 tháng (nếu chưa kích hoạt và không có hóa đơn mua hàng

1 - Những trường hợp Tivi LG được bảo hành miễn phí tại Mạnh Nguyễn:

 • Sản phẩm còn thời gian bảo hành theo quy định của hãng tại thời điểm khách yêu cầu bảo hành.
 • Sản phẩm đảm bảo còn đủ tem, nguyên dạng không có dấu hiệu tẩy xóa, rách mờ, cạo sửa,...
 • Sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật, hoặc hỏng hóc do nhà sản xuất theo quy định của hãng.

2 - Những trường hợp Tivi LG sẽ không được bảo hành (hoặc sửa có mất phí):

 • Những sản phẩm từ chối bảo hành khi không xác định được nguồn gốc, hóa đơn mua tại Mạnh Nguyễn.
 • Sản phẩm quá thời gian bảo hành của hãng.
 • Phiếu bảo hành, tem bảo hành bị rách, bị sửa, hoặc không còn tem bảo hành.
 • Số serial, imei trên phiếu và trên sản phẩm không trùng khớp, hoặc không xác định (do đã bị sửa, hoặc sản phẩm không phải hàng chính hãng).
 • Sản phẩm hỏng hóc do rơi vỡ, va đập, móp méo trong quá trình sử dụng
 • Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng sai hướng dẫn (tự ý đấu nối thêm dây điện, lắp thêm phụ kiện, dùng sai điện áp,...)
 • Tài liệu văn bản, tài liệu, phần mềm miễn phí (kể cả khi còn bảo hành).
 • Tự ý tháo, sửa chữa không được ủy quyền của công ty Mạnh Nguyễn.

Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp các sản phẩm tivi LG chất lượng cao cùng chính sách bảo hành, hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt miễn phí

Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp các sản phẩm tivi LG chính hãng, chất lượng cao cùng chính sách bảo hành, hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt miễn phí

Bài viết trên đây Mạnh Nguyễn đã cùng các bạn khám phá chi tiết về thương hiệu tivi LGcùng những đặc điểm nổi bật của thương hiệu uy tín này. Với thiết kế ấn tượng, công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng giá thành phù hợp, tivi LG đã trở thành một trong những dòng sản phẩm đáng trải nghiệm nhất hiện nay.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về sản phẩm hoặc cần tìm địa chỉ mua tivi LG giá rẻ, hãy liên hệ Mạnh Nguyễn để được hỗ trợ ngay nhé:

Thông tin liên hệ: