z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy hút mùi

-14%
Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B

Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B

16.990.000 đ 14.740.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWK87EM60B
Giá Bán: 14.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B

Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B

7.990.000 đ 7.290.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWBM98G50B
Giá Bán: 7.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Máy hút mùi Electrolux EFT6032K

Máy hút mùi Electrolux EFT6032K

2.590.000 đ 2.150.000 đ
Máy hút mùi Electrolux EFT6032K
Giá Bán: 2.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B

Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B

25.000.000 đ 21.290.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWK67CM60B
Giá Bán: 21.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B

Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B

20.000.000 đ 16.190.000 đ
Máy Hút Mùi Bosch DWB97DM50B
Giá Bán: 16.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B

Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B

25.000.000 đ 18.540.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B
Giá Bán: 18.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy hút mùi Bosch DWK97JM60

Máy hút mùi Bosch DWK97JM60

20.000.000 đ 18.590.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWK97JM60
Giá Bán: 18.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy hút mùi Bosch DWB97IM50

Máy hút mùi Bosch DWB97IM50

17.000.000 đ 15.090.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB97IM50
Giá Bán: 15.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy hút mùi Bosch DWB77CM50

Máy hút mùi Bosch DWB77CM50

15.000.000 đ 11.740.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB77CM50
Giá Bán: 11.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy hút mùi Bosch DWB77IM50

Máy hút mùi Bosch DWB77IM50

13.000.000 đ 11.340.000 đ
Máy hút mùi Bosch DWB77IM50
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Máy hút mùi Bosch DHL755BL

Máy hút mùi Bosch DHL755BL

10.000.000 đ 8.690.000 đ
Máy hút mùi Bosch DHL755BL
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Máy hút mùi Bosch DFT93AC50

Máy hút mùi Bosch DFT93AC50

6.800.000 đ 5.640.000 đ
Máy hút mùi Bosch DFT93AC50
Giá Bán: 5.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Máy hút mùi Bosch DFT63AC50

Máy hút mùi Bosch DFT63AC50

6.590.000 đ 4.990.000 đ
Máy hút mùi Bosch DFT63AC50
Giá Bán: 4.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Máy hút mùi Lorca TA 3007M 70cm

Máy hút mùi Lorca TA 3007M 70cm

3.150.000 đ 2.420.000 đ
Máy hút mùi Lorca TA 3007M 70cm
Giá Bán: 2.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Máy hút mùi Electrolux EFC736GAR

Máy hút mùi Electrolux EFC736GAR

7.000.000 đ 6.540.000 đ
Máy hút mùi Electrolux EFC736GAR
Giá Bán: 6.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC936GAR

MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC936GAR

13.900.000 đ 7.790.000 đ
MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC936GAR
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC926BAR

MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC926BAR

13.599.000 đ 8.390.000 đ
MÁY HÚT MÙI ELECTROLUX EFC926BAR
Giá Bán: 8.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối máy hút mùi, máy hút khói chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành chính hãng toàn quốc.