z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt LG

-9%
Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter

Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter

17.800.000 đ 16.290.000 đ
Máy giặt LG TV2722AV9J 22 kg Inverter
Giá Bán: 16.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-8%
Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter

Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter

19.200.000 đ 17.690.000 đ
Máy giặt LG TV2724AV9J 24 kg Inverter
Giá Bán: 17.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-39%
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1

Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1

16.900.000 đ 10.460.000 đ
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4W1
Giá Bán: 10.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-11%
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4M1

Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4M1

17.400.000 đ 15.540.000 đ
Máy giặt sấy LG inverter 10 kg FV1410D4M1
Giá Bán: 15.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-37%
Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg

Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg

20.500.000 đ 13.090.000 đ
Máy giặt LG FV1412H3BA tích hợp sấy Inverter giặt 12 kg - sấy 7 kg
Giá Bán: 13.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-26%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B

12.990.000 đ 9.660.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 10Kg FV1410S4B
Giá Bán: 9.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-30%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M

12.200.000 đ 8.660.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FV1409S4M
Giá Bán: 8.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-33%
Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1 Giá sốc

Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1

12.890.000 đ 8.760.000 đ
Máy Giặt LG Inverter 10 Kg FV1410S4W1
Giá Bán: 8.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-34%
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B

Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B

15.700.000 đ 10.490.000 đ
Máy giặt lồng ngang LG Inverter 12Kg FV1412S3B
Giá Bán: 10.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B

Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B

15.200.000 đ 10.620.000 đ
Máy Giặt LG Inverter 19 Kg TV2519DV7B
Giá Bán: 10.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-39%
Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA

Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA

23.800.000 đ 14.540.000 đ
Máy giặt sấy thông minh LG FV1414H3BA
Giá Bán: 14.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-35%
Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter

Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter

16.000.000 đ 10.460.000 đ
Máy giặt LG FV1411S4WA | 11kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 10.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-39%
Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter Giá sốc

Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter

16.200.000 đ 9.920.000 đ
Máy giặt LG FV1413S4W | 13kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 9.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-24%
Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg

Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg

69.000.000 đ 52.600.000 đ
Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG giặt 25kg sấy 17 kg
Giá Bán: 52.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-34%
Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter

Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter

12.900.000 đ 8.560.000 đ
Máy giặt LG TV2516DV3B 16 kg Inverter
Giá Bán: 8.560.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-35%
Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter

Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter

14.900.000 đ 9.710.000 đ
Máy giặt LG TV2518DV3B 18 kg Inverter
Giá Bán: 9.710.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter

Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter

15.200.000 đ 12.190.000 đ
Máy giặt LG TV2520DV7J 20 kg Inverter
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-34%
Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter Giá sốc

Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter

18.600.000 đ 12.390.000 đ
Máy giặt LG FV1412S3PA | 12kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-34%
Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter

Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter

18.500.000 đ 12.390.000 đ
Máy giặt LG FV1412S3BA | 12kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-33%
Máy giặt LG FV1414S3P | 14kg Cửa ngang Inverter Giá sốc

Máy giặt LG FV1414S3P | 14kg Cửa ngang Inverter

18.000.000 đ 12.190.000 đ
Máy giặt LG FV1414S3P | 14kg Cửa ngang Inverter
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Máy giặt LG mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Mua sản phẩm Máy giặt LG bảo hành chính hãng, miễn phí vận chuyển, có Trả góp Online, quà tặng hấp dẫn, giá rẻ nhất Hà Nội tại Mạnh Nguyễn

Máy giặt LG - Thương hiệu Hàn Quốc

Thành lập từ năm 1958, công ty LG Electronics hiện đang là hãng điện tử hàng đầu thế giới. Các sản phẩm máy giặt LG đã xuất hiện từ lâu trên thị trường Việt Nam và nhận được sự yêu thích của đông đảo người tiêu dùng.

Công nghệ hiện đại trên máy giặt LG

Máy giặt LG luôn sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại, với nhiều dòng sản phẩm, chủng loại đa dạng và khối lượng giặt phong phú, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình. Máy giặt LG lồng ngang, máy giặt LG lồng đôi hay máy giặt LG lồng đứng đều có những ưu điểm riêng, bạn có thể lựa chọn theo sở thích và điều kiện của mình.

Bên cạnh đó, những chiếc máy giặt LG Inverter, máy giặt LG Smart và máy giặt sấy LG được trang bị những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất như: Công nghệ giặt 6 motion linh hoạt như giặt tay, công nghệ Turboshot tẩy sạch mọi vết bẩn, giặt hơi nước TrueSteam hoặc SpaSteam, động cơ truyền động trực tiếp loại bỏ tiếng ồn… Các công nghệ trên giúp quần áo được giặt sạch sẽ, thơm tho mà vẫn bền đẹp. Đặc biệt, máy giặt LG thông minh có tính năng báo lỗi giúp bạn chủ động khắc phục, khả năng tiết kiệm điện tối ưu… Vì vậy, máy giặt LG là lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình.

Mua máy giặt LG chính hãng giá rẻ

Nếu bạn đang muốn mua máy giặt LG chính hãng với giá rẻ nhất hãy đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy giặt LG chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại… Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc máy giặt LG ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!