z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ mát Sanaky

-39%
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

16.990.000 đ 10.490.000 đ
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL
Giá Bán: 10.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

11.990.000 đ 8.940.000 đ
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL
Giá Bán: 8.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

15.990.000 đ 9.780.000 đ
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL
Giá Bán: 9.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

10.990.000 đ 9.390.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ mát Sanaky 210 Lít 1 cửa VH-258KL

Tủ mát Sanaky 210 Lít 1 cửa VH-258KL

9.990.000 đ 7.990.000 đ
Tủ mát Sanaky 210 Lít 1 cửa VH-258KL
Giá Bán: 7.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ mát Sanaky 340 Lít 1 cửa VH-408KL

Tủ mát Sanaky 340 Lít 1 cửa VH-408KL

12.000.000 đ 10.140.000 đ
Tủ mát Sanaky 340 Lít 1 cửa VH-408KL
Giá Bán: 10.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ mát Sanaky 240 Lít 1 cửa VH-308KL

Tủ mát Sanaky 240 Lít 1 cửa VH-308KL

9.890.000 đ 8.690.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 Lít 1 cửa VH-308KL
Giá Bán: 8.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Tủ mát Sanaky 340 Lít 2 cửa Inverter VH-408W3L

Tủ mát Sanaky 340 Lít 2 cửa Inverter VH-408W3L

11.490.000 đ 10.890.000 đ
Tủ mát Sanaky 340 Lít 2 cửa Inverter VH-408W3L
Giá Bán: 10.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L

Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L

11.990.000 đ 10.290.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L
Giá Bán: 10.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L

Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L

10.990.000 đ 9.390.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L

Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L

11.000.000 đ 8.740.000 đ
Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L
Giá Bán: 8.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ mát Sanaky 340 lít inveretr 1 cánh VH-408K3L

Tủ mát Sanaky 340 lít inveretr 1 cánh VH-408K3L

15.000.000 đ 10.740.000 đ
Tủ mát Sanaky 340 lít inveretr 1 cánh VH-408K3L
Giá Bán: 10.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Tủ mát Sanaky 290 lít 1 cánh VH-358K3L

Tủ mát Sanaky 290 lít 1 cánh VH-358K3L

11.000.000 đ 10.090.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 lít 1 cánh VH-358K3L
Giá Bán: 10.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-4%
Tủ mát Sanaky 240 lít inveretr 1 cánh VH-308K3L

Tủ mát Sanaky 240 lít inveretr 1 cánh VH-308K3L

9.590.000 đ 9.290.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 lít inveretr 1 cánh VH-308K3L
Giá Bán: 9.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-4%
Tủ mát Sanaky 210 lít 1 cánh Inverter VH-258K3L

Tủ mát Sanaky 210 lít 1 cánh Inverter VH-258K3L

8.890.000 đ 8.590.000 đ
Tủ mát Sanaky 210 lít 1 cánh Inverter VH-258K3L
Giá Bán: 8.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3

Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3

10.320.000 đ 9.340.000 đ
Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3
Giá Bán: 9.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
--1%
Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3

Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3

9.590.000 đ 9.690.000 đ
Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-2%
Tủ mát Sanaky 180 lít VH - 218W

Tủ mát Sanaky 180 lít VH - 218W

7.300.000 đ 7.190.000 đ
Tủ mát Sanaky 180 lít VH - 218W
Giá Bán: 7.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-2%
Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W

Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W

8.990.000 đ 8.880.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W
Giá Bán: 8.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W

Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W

10.210.000 đ 8.380.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W
Giá Bán: 8.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Nơi bán và cung cấp tủ mát Salyky chính hãng trên toàn quốc với chất lượng đảm bảo uy tín, mẫu mã đa dạng. Giá rẻ nhất trên thị trường tại Hà Nội. Đặt hàng ngay...

Tủ mát chính hãng giá rẻ nhất, bảo hành chính hacng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại hấp dẫn