z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy hút bụi

-20%
Máy hút bụi cầm tay Panasonic MC- SB30JW049 Giá sốc

Máy hút bụi cầm tay Panasonic MC- SB30JW049

4.200.000 đ 3.380.000 đ
Máy hút bụi cầm tay Panasonic MC- SB30JW049
Giá Bán: 3.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Máy hút bụi không dây Electrolux EFP31315

Máy hút bụi không dây Electrolux EFP31315

4.580.000 đ 3.890.000 đ
Máy hút bụi không dây Electrolux EFP31315
Giá Bán: 3.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Máy hút bụi Hitachi PV-XFH900(CG)

Máy hút bụi Hitachi PV-XFH900(CG)

14.990.000 đ 13.290.000 đ
Máy hút bụi Hitachi PV-XFH900(CG)
Giá Bán: 13.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Máy hút bụi Panasonic 2000W-MC-YL669GN49

Máy hút bụi Panasonic 2000W-MC-YL669GN49

5.800.000 đ 3.760.000 đ
Máy hút bụi Panasonic 2000W-MC-YL669GN49
Giá Bán: 3.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
máy hút bụi MC-CL609HN49-2200W

máy hút bụi MC-CL609HN49-2200W

5.080.000 đ 4.340.000 đ
máy hút bụi MC-CL609HN49-2200W
Giá Bán: 4.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Hút bụi Panasonic MC-CL603GN49-1800W Giá sốc

Hút bụi Panasonic MC-CL603GN49-1800W

4.080.000 đ 2.520.000 đ
Hút bụi Panasonic MC-CL603GN49-1800W
Giá Bán: 2.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-40%
Hút bụi Panasonic MC-CL605KN49 -2000W Giá sốc

Hút bụi Panasonic MC-CL605KN49 -2000W

4.900.000 đ 2.980.000 đ
Hút bụi Panasonic MC-CL605KN49 -2000W
Giá Bán: 2.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-53%
Máy hút bụi Panasonic MC-CL601AN49-1600W Giá sốc

Máy hút bụi Panasonic MC-CL601AN49-1600W

4.780.000 đ 2.280.000 đ
Máy hút bụi Panasonic MC-CL601AN49-1600W
Giá Bán: 2.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy hút bụi Electrolux EFC71611

Máy hút bụi Electrolux EFC71611

3.990.000 đ 3.490.000 đ
Máy hút bụi Electrolux EFC71611
Giá Bán: 3.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Máy Hút Bụi Cầm Tay Electrolux EDYL35OR

Máy Hút Bụi Cầm Tay Electrolux EDYL35OR

3.090.000 đ 2.330.000 đ
Máy Hút Bụi Cầm Tay Electrolux EDYL35OR
Giá Bán: 2.330.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
Máy Hút Bụi Panasonic MC-CL607RN49 2100W

Máy Hút Bụi Panasonic MC-CL607RN49 2100W

6.800.000 đ 3.860.000 đ
Máy Hút Bụi Panasonic MC-CL607RN49 2100W
Giá Bán: 3.860.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W Giá sốc

Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W

4.500.000 đ 2.960.000 đ
Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W
Giá Bán: 2.960.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL635TN46 2200W

Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL635TN46 2200W

5.700.000 đ 4.190.000 đ
Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL635TN46 2200W
Giá Bán: 4.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Máy hút bụi không dây Panasonic MC-SBV01W246 Giá sốc

Máy hút bụi không dây Panasonic MC-SBV01W246

5.800.000 đ 4.170.000 đ
Máy hút bụi không dây Panasonic MC-SBV01W246
Giá Bán: 4.170.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Máy hút bụi Electrolux ZB3414AK

Máy hút bụi Electrolux ZB3414AK

5.690.000 đ 3.890.000 đ
Máy hút bụi Electrolux ZB3414AK
Giá Bán: 3.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Máy hút bụi Electrolux ZB3513DB

Máy hút bụi Electrolux ZB3513DB

4.190.000 đ 3.450.000 đ
Máy hút bụi Electrolux ZB3513DB
Giá Bán: 3.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061

Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061

5.990.000 đ 5.580.000 đ
Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061
Giá Bán: 5.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy hút bụi Electrolux Z1230

Máy hút bụi Electrolux Z1230

2.500.000 đ 1.660.000 đ
Máy hút bụi Electrolux Z1230
Giá Bán: 1.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Máy hút bụi Panasonic MC-YL637SN49-2300W

Máy hút bụi Panasonic MC-YL637SN49-2300W

4.990.000 đ 4.370.000 đ
Máy hút bụi Panasonic MC-YL637SN49-2300W
Giá Bán: 4.370.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Máy hút bụi Electrolux 2000W EC41-2DB

Máy hút bụi Electrolux 2000W EC41-2DB

3.490.000 đ 2.940.000 đ
Máy hút bụi Electrolux 2000W EC41-2DB
Giá Bán: 2.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối máy hút bụi chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành chính hãng toàn quốc.

 

Máy hút bụi có nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhưng tính năng chính là làm sạch bụi bẩn. Vậy máy hút bụi là gì? Ưu nhược điểm của các loại máy hút bụi phổ biến trên thị trường là gì? Hãy cùng Mạnh Nguyễn tìm câu trả lời qua bài viết này nhé!

Máy hút bụi là gì?

Máy hút bụi là thiết bị dọn vệ sinh phổ biến được nhiều gia đình sử dụng. Cơ chế hoạt động của máy là dùng lực hút không khí mạnh tạo ra các khoảng chân không hút sạch toàn bộ bụi bẩn ở mọi ngóc ngách trong nhà. Bụi bẩn sẽ theo luồng không khí vào túi đựng phía bên trong máy. Sau khi vệ sinh xong, bạn chỉ cần tháo phần túi này ra đổ bỏ bụi bẩn.

Máy hút bụi là thiết bị dọn vệ sinh phổ biến được nhiều gia đình sử dụng

 

Các loại máy hút bụi hiện nay

Thị trường máy hút bụi hiện nay có rất nhiều mẫu mã đa dạng như máy hút bụi có dây, máy hút bụi không dây, máy hút bụi cầm tay,... Mỗi loại đều có những ưu, nhược điểm riêng sẽ được trình bày cụ thể ở phần dưới đây:

Máy hút bụi có dây

Máy hút bụi có dây là sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường. Mức giá tương đối rẻ nên phù hợp với nhiều gia đình. Máy cần cắm điện mới có thể hoạt động để vệ sinh căn nhà. Máy có nhiều mức công suất khác nhau nên có thể hút được bụi ở nhiều vị trí khác nhau. Thiết kế của máy tương đối đơn giản, dễ dàng tháo lắp để vệ sinh. Một số loại máy có dây dùng cho xe hơi thường có kích thước nhỏ để thuận lợi di chuyển.

Nhược điểm lớn nhất của sản phẩm là cần cắm điện trực tiếp nên chỉ hút được trong một trong gian hẹp gần ổ điện. Muốn vệ sinh ở những vị trí khác, bạn cần cắm dây vào ổ điện ở vị trí khác. Người dùng cần kiểm tra dây cắm cẩn thận trước khi cắm để đảm bảo không bị đứt, hở mạch điện gây nguy hiểm. Một nhược điểm nữa là công suất của máy bị phụ thuộc vào nguồn điện. Tức là nguồn điện cao sẽ cho công suất lớn còn nguồn điện thấp thì công suất sẽ nhỏ hơn.

Máy hút bụi có dây giới bị hạn không gian hút bụi

 

Máy hút bụi không dây

Để khắc phục nhược điểm của máy hút bụi có dây, nhà sản xuất đã chế tạo ra loại máy không dây này. Thiết bị hoạt động nhờ pin hoặc được sạc điện thay vì dùng nguồn điện trực tiếp. Ưu điểm của sản phẩm là có kích thước tương đối nhỏ, dễ dàng di chuyển và đặt ở mọi nơi trong nhà. 

Bạn có thể sử dụng để hút bụi ở bất kỳ nơi nào như phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc,... Nhiều sản phẩm thế hệ mới được tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn giúp máy chạy êm và trơn tru. Sản phẩm có mức giá đa dạng cho người dùng lựa chọn.

Nhược điểm của sản phẩm này là có khoang chứa bụi nhỏ nên người dùng cần tháo ra, đổ bụi liên tục trong lúc dọn nhà. Mỗi lần sạc chỉ dùng được khoảng 30 đến 40 phút là hết pin. Sau một thời gian sử dụng, pin của máy sẽ chai đi nên cần được thay thế. Điều này sẽ khiến bạn tốn một khoản chi phí.

Máy hút bụi không dây thuận tiện hơn trong vệ sinh nhà cửa

 

Máy hút bụi cầm tay

Máy hút bụi cầm tay không có phần ống hút và bàn hút rời bên ngoài thân máy. Cấu tạo của máy gồm đầu hút, túi lọc, khoang chứa bụi và công tắc mở/ tắt nguồn. Để máy hoạt động cần dùng pin và sạc điện chứ không cắm trực tiếp vào nguồn điện. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm là nhỏ gọn, trọng lượng nhỏ nên rất tiện lợi.

Đầu hút của máy có thiết kế nhỏ nên có thể vệ sinh ở những ngóc ngách hẹp như bàn phím máy tính. Mức giá giao động từ 300.000 đến 3.000.000 đồng nên phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng.

Bên cạnh đó, nhược điểm của máy là công suất thấp nên chỉ hút được bụi ở không gian nhỏ. Khoang chứa bụi nhỏ nên cần đổ bụi thường xuyên trong quá trình vệ sinh. Thời gian dùng máy chỉ khoảng 20 - 40 phút là cần sạc pin.

Máy hút bụi cầm tay có kích thước nhỏ

 

Máy hút bụi dạng hộp

Loại máy này có thiết kế dạng hộp đựng bụi có dung tích trên 1.4 lít nên bạn không cần đổ bụi trong lúc vệ sinh. Hộp đựng này được thiết kế lộ ra bên ngoài nên bạn có thể dễ dàng tháo lắp để đổ bụi và cọ rửa sạch sẽ. 

Một số máy hút bụi dạng hộp còn được tích hợp thêm bộ lọc HEPA có khả năng kháng khuẩn, nén bụi giúp máy giữ được nhiều bụi hơn. Bạn có thể tháo lắp đầu hút và hộp đựng bụi nhanh chóng để vệ sinh. Hộp đựng bụi được đặt ở bên ngoài nên giúp người dùng biết được khi nào đầy bụi và cần đổ. Nhược điểm của sản phẩm là có công suất lớn nên phát ra tiếng ồn trong lúc vệ sinh. Lượng bụi trong hộp đựng thường rất nhiều nên sẽ tốn thời gian để cọ rửa.

Robot hút bụi

Robot hút bụi là dòng sản phẩm hút bụi cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này ứng dụng công nghệ cao có khả năng tự định vị và thiết lập đường đi trong quá trình vệ sinh. Bởi vậy, bạn không cần trực tiếp cầm vào máy để dọn dẹp, chỉ cần thao tác trên điện thoại để máy tự động dọn dẹp theo yêu cầu.

Máy có thiết có nhỏ gọn nên có thể hút bụi ở những nơi hẹp như gầm giường, gầm bàn,... Sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến như định vị, cảm biến để tránh va đập vào đồ vật trong nhà, lớp vỏ rắn chắc chống xước do va đập. Robot khi sắp hết pin sẽ tự động sạc pin nên bạn không cần quan sát máy trong suốt quá trình vệ sinh.

Robot hút bụi có một số hạn chế như không thể di chuyển ở địa hình dốc hoặc ở cầu thang. Ngoài ra, người dùng phải tự theo dõi xem túi lọc và thùng chứa bụi đã đầy chưa để vệ sinh. Mức giá sản phẩm cao hơn so với những loại máy hút bụi thông thường.

Robot hút bụi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

 

Nên mua máy hút bụi ở đâu?

Nếu bạn đang phân vân nên mua máy hút bụi ở đâu thì có thể tham khảo các sản phẩm của Mạnh Nguyễn. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm nhập khẩu chính hãng, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Sau khi mua hàng, nhân viên của Mạnh Nguyễn sẽ vận chuyển thiết bị tới tận nhà miễn phí cho khách hàng. Thời gian bảo hành lên tới 24 tháng nên bạn hoàn toàn an tâm trong quá trình sử dụng.

Máy hút bụi tại Mạnh Nguyễn có thời gian bảo hành lên tới 24 tháng

Máy hút bụi tại Mạnh Nguyễn có thời gian bảo hành lên tới 24 tháng

Trên đây là những thông tin về các dòng máy hút bụi hiện hành do Mạnh Nguyễn tổng hợp. Nếu bạn cần đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 024.6295.1204 hoặc 024.6686.7126. Chúng tôi vinh hạnh đem tới những sản phẩm chất lượng nhất.