z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Toshiba

-19%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 411 lít GR-RT559WE-PMV(58)-MM

Tủ lạnh Toshiba Inverter 411 lít GR-RT559WE-PMV(58)-MM

10.990.000 đ 8.940.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 411 lít GR-RT559WE-PMV(58)-MM
Giá Bán: 8.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-RT252WE-PMV(52)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-RT252WE-PMV(52)

5.990.000 đ 4.860.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-RT252WE-PMV(52)
Giá Bán: 4.860.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít Multi Door GR-RF611WI-PGV(22)-XK

Tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít Multi Door GR-RF611WI-PGV(22)-XK

15.990.000 đ 13.980.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít Multi Door GR-RF611WI-PGV(22)-XK
Giá Bán: 13.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK

17.990.000 đ 14.890.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK
Giá Bán: 14.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 180 Lít GR-RT234WE-PMV(52)

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 180 Lít GR-RT234WE-PMV(52)

5.990.000 đ 4.840.000 đ
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 180 Lít GR-RT234WE-PMV(52)
Giá Bán: 4.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM

8.990.000 đ 7.590.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM
Giá Bán: 7.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 568 Lít GR-RS755WIA-PGV(22)-XK

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 568 Lít GR-RS755WIA-PGV(22)-XK

25.990.000 đ 19.250.000 đ
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 568 Lít GR-RS755WIA-PGV(22)-XK
Giá Bán: 19.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 515 Lít GR-RF665WIA-PGV(22)-XK

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 515 Lít GR-RF665WIA-PGV(22)-XK

27.490.000 đ 19.240.000 đ
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 515 Lít GR-RF665WIA-PGV(22)-XK
Giá Bán: 19.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV(52)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV(52)

6.890.000 đ 5.690.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV(52)
Giá Bán: 5.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 Lít GR-RT303WE-PMV(52)

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 Lít GR-RT303WE-PMV(52)

6.590.000 đ 5.390.000 đ
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 233 Lít GR-RT303WE-PMV(52)
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG

17.990.000 đ 14.040.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG
Giá Bán: 14.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF670WI-PGV(A9)-BG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF670WI-PGV(A9)-BG

31.990.000 đ 23.640.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF670WI-PGV(A9)-BG
Giá Bán: 23.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG

33.990.000 đ 24.490.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG
Giá Bán: 24.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-48%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG

29.990.000 đ 15.840.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG
Giá Bán: 15.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-RB410WE-PMV(30)-BS

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-RB410WE-PMV(30)-BS

16.190.000 đ 10.950.000 đ
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-RB410WE-PMV(30)-BS
Giá Bán: 10.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-43%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 325 lít GR-RB410WE-PMV(37)-SG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 325 lít GR-RB410WE-PMV(37)-SG

15.190.000 đ 8.740.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 325 lít GR-RB410WE-PMV(37)-SG
Giá Bán: 8.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK

29.990.000 đ 15.980.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK
Giá Bán: 15.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 249 lít GR-RT325WE-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 249 lít GR-RT325WE-PMV(06)-MG

9.200.000 đ 6.860.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 249 lít GR-RT325WE-PMV(06)-MG
Giá Bán: 6.860.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-46%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG

19.780.000 đ 10.690.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG
Giá Bán: 10.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-40%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 337 lít GR-RT435WE-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 337 lít GR-RT435WE-PMV(06)-MG

15.990.000 đ 9.650.000 đ
Tủ lạnh Toshiba Inverter 337 lít GR-RT435WE-PMV(06)-MG
Giá Bán: 9.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp tủ lạnh Toshiba inverter chính hãng, giá chuẩn rẻ tại Hà Nội với mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo uy tín. LH: 0962.110.828

Tủ lạnh Toshiba vốn là thương hiệu hàng gia dụng Nhật Bản nổi tiếng từ lâu. Các dòng tủ lạnh của Toshiba cũng rất được người dân Việt ưa chuộng bởi giá thành hợp lý, công nghệ hiện đại, mẫu mã đa dạng, đẹp mắt.  Xuất hiện ở Việt Nam ngót nghét tròn 3 thập kỷ, tủ lạnh Toshiba đã giữ vững vai trò của mình trong các gian bếp gia đình như khả năng làm lạnh nhanh, khử mùi, diệt khuẩn, tiết kiệm điện, bền bỉ, … tối ưu. Nắm được tâm lý này của người dùng mà Mạnh Nguyễn - trung tâm điện máy uy tín, luôn sẵn sàng cung cấp những dòng tủ lạnh Toshiba mới nhất, hiện đại nhất để các bạn có thể thoải mái lựa chọn.    

Tủ lạnh Toshiba

1. Toshiba cung cấp các dòng tủ lạnh đa dạng dung tích

Tủ lạnh Toshiba dung tích 150 lít - 300 lít 

Đây là dung tích phổ biến của nhiều gia đình trẻ hiện đại ngày này, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm trong từ 2 - 3 ngày cho gia đình nhỏ khoảng 2 - 3 thành viên, giúp bạn tiết kiệm thời gian đi chợ hàng ngày cho người dùng. 

Tủ lạnh Toshiba dung tích 300 lít - 450 lít

Đây là dung tích được nhiều gia đình lựa chọn nhất hiện nay, bởi phần lớn các gia đình đều có khoảng từ 4 - 6 thành viên với hai ngăn đông và ngăn mát riêng biệt, giúp bạn phân chia thực phẩm theo ngăn nhiệt độ bảo quản phù hợp. Giúp bạn tích trữ và bảo quản được nhiều loại thực phẩm hơn.      

Tủ lạnh Toshiba dung tích trên 450 lít

Với loại dung tích này, phù hợp với những gia đình đông người, hoặc những nhà hàng ăn uống, có thể tích trữ được lượng lớn thực phẩm trong thời gian dài hơn so với 2 loại trên. 

2. Chọn tủ lạnh Toshiba cho gia đình, cần phải lưu ý những gì?    

Căn cứ dựa trên dung tích thực của tủ lạnh

Với mục đích để bảo quản và lưu trữ thực phẩm cho nhu cầu sử dụng của người dùng, chính vì vậy để chọn được size tủ phù hợp bạn cần phải dựa trên số lượng nhân khẩu trong gia đình và nhu cầu tích trữ của gia đình sau đó mới lựa chọn dung tích.     

Lựa chọn tủ tiết kiệm điện

Thông thường các thiết bị tiết kiệm điện được nhiều gia đình ưu tiên hiện nay. Chính vì vậy tủ lạnh Toshiba ứng dụng công nghệ Inverter được rất nhiều gia đình lựa chọn hiện nay. dòng tủ lạnh này được tích hợp công nghệ biến tần Inverter có khả năng điều chỉnh vòng quay của máy nén, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định, và giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả, êm ái, tiết kiệm điện hơn những dòng khác. Ngoài ra tủ lạnh Toshiba còn ứng dụng công nghệ độc quyền Dual Inverter, giúp tăng khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện vượt trội khi sử dụng đồng thời máy nén Inverter kết hợp với cánh quạt Inverter. Sự kết hợp này mang đến bộ máy vận hành âm ái, bền bỉ, luồng khí lạnh chạy đến khắp không gian của máy, bảo vệ độ tươi ngon của thực phẩm một cách tối ưu.   

Lựa chọn tủ tiết kiệm điện

3. Những ưu điểm trong thiết kế của tủ lạnh Toshiba

Tủ lạnh Toshiba có những thiết kế độc đáo giúp hài hòa với từng gia đình có nhu cầu sử dụng khác nhau như: Tủ lạnh ngăn đá trên, Tủ lạnh Side by Side, và Tủ lạnh Multi Doors.

Tủ lạnh Toshiba thiết kế ngăn đá trên: 

Đây là dòng tủ lạnh Toshiba phổ biến nhất hiện nay ở các gia đình. Với thiết kế này người sử dụng có thể dễ dàng sắp xếp thực phẩm tươi sống cần bảo quản ở ngăn trên sạch sẽ gọn gàng. Tủ này cũng được trang bị công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện năng, ứng dụng công nghệ khử mùi Hybrid Bio và Led Hybrid,...

Tủ lạnh Toshiba cửa lớn Side by Side

Tủ lạnh dạng này có 2 cánh cửa lớn song song đi cùng tay cầm chắc chắn, thường phù hợp với gia đình từ 5 - 7 người. Ngoài ra tủ lạnh này còn tích hợp khả năng lấy nước bên ngoài vô cùng tiện dụng.

Tủ lạnh Toshiba Multi Doors: 

Đây là dòng sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ cao cấp nhất của Toshiba như: Original Inverter, Pure Bio, và tấm hợp kim giữ nhiệt Alloy Cooling,... Tủ lạnh dòng này thích hợp với những gia đình đông đúc. 

Tủ lạnh Toshiba Multi Doors

4. Chọn mua tủ lạnh Toshiba chính hãng, giá tốt cùng Mạnh Nguyễn

Là một trong những thương hiệu điện máy uy tín trên thị trường, điện máy Mạnh Nguyễn chắc chắn sẽ là một địa điểm mua sắm Tủ lạnh Toshiba lý tưởng cho khách hàng. Tại Mạnh Nguyễn, tất cả sản phẩm được cập nhật thường xuyên đi cùng với các chính sách ưu đãi, bảo hành và lắp đặt vô cùng tiện lợi, tận tâm cho khách hàng. 

Chính sách bảo hành và lắp đặt cho khách hàng của Mạnh Nguyễn

Chính sách bảo hành rõ ràng

Toàn bộ việc Bảo hành các thiết bị và linh kiện do Mạnh Nguyễn phân phối sẽ được thực hiện bởi Nhà sản xuất, Nhà nhập khẩu, và Đơn vị phân phối được ủy quyền. Mạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ khách hàng thông tin về các địa điểm bảo hành, các chính sách khác bao gồm liên hệ, chăm sóc, và vận chuyển đối với việc bảo hành,... Sau khi việc bảo hành hoàn tất chúng tôi sẽ giao hàng lại cho khách hàng tại quầy.

Thời hạn bảo hành: Các sản phẩm được bảo hành chính hãng sẽ tuân theo thời gian quy định của Nhà sản xuất

Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm

 • Tùy theo từng loại sản phẩm và chương trình ưu đãi riêng trong từng thời kỳ mà sẽ có những sản phẩm được miễn phí lắp đặt và có những sản phẩm phải chịu phí lắp đặt. Tuy nhiên Mạnh Nguyễn cam kết đưa đến 1 dịch vụ hoàn hảo với giá thành cạnh tranh nhất. 

 • Trong trường hợp các phát sinh vật tư không nằm trong phụ kiện của sản phẩm như (dây điện, phích cắm điện, ổ cắm điện,...) quý khách hàng có thể tự mua hoặc thanh toán thêm chi phí phát sinh với bộ phận lắp đặt. 

Trên đây là những thông tin chung về dòng tủ lạnh Toshiba đang được phân phối tại điện máy Mạnh Nguyễn. Nếu bạn đang tìm hiểu thông tin và muốn sở hữu 1 chiếc tủ lạnh với mức giá cạnh tranh nhất nhanh tay truy cập website https://manhnguyen.com.vn/ hoặc đến các cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay để “rinh” về nhà những chiếc tủ lạnh Toshiba chính hãng, chất lượng tốt, giá ưu đãi bạn nhé!

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Toshiba giá rẻ.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!