z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Funiki

-31%
Tủ Lạnh Funiki 185 Lít HR T6185TDG

Tủ Lạnh Funiki 185 Lít HR T6185TDG

5.990.000 đ 4.190.000 đ
Tủ Lạnh Funiki 185 Lít HR T6185TDG
Giá Bán: 4.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh Funiki 126 lít HR T6126TDG

Tủ lạnh Funiki 126 lít HR T6126TDG

4.990.000 đ 3.790.000 đ
Tủ lạnh Funiki 126 lít HR T6126TDG
Giá Bán: 3.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Funiki 147 Lít HR T6147TDG

Tủ lạnh Funiki 147 Lít HR T6147TDG

5.490.000 đ 4.040.000 đ
Tủ lạnh Funiki 147 Lít HR T6147TDG
Giá Bán: 4.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Funiki 120 lít HR T6120TDG

Tủ lạnh Funiki 120 lít HR T6120TDG

4.990.000 đ 3.680.000 đ
Tủ lạnh Funiki 120 lít HR T6120TDG
Giá Bán: 3.680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Funiki 209 lít HR T6209TDG

Tủ lạnh Funiki 209 lít HR T6209TDG

5.990.000 đ 4.440.000 đ
Tủ lạnh Funiki 209 lít HR T6209TDG
Giá Bán: 4.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ Lạnh Funiki 159 Lít HR T6159TDG

Tủ Lạnh Funiki 159 Lít HR T6159TDG

5.590.000 đ 4.040.000 đ
Tủ Lạnh Funiki 159 Lít HR T6159TDG
Giá Bán: 4.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-43%
Tủ lạnh Funiki FR-71DSU tủ mini 74 lít

Tủ lạnh Funiki FR-71DSU tủ mini 74 lít

4.300.000 đ 2.490.000 đ
Tủ lạnh Funiki FR-71DSU tủ mini 74 lít
Giá Bán: 2.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ lạnh Funiki FR-91DSU tủ mini 90 lít

Tủ lạnh Funiki FR-91DSU tủ mini 90 lít

3.190.000 đ 2.790.000 đ
Tủ lạnh Funiki FR-91DSU tủ mini 90 lít
Giá Bán: 2.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-186ISU 185 lít

Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-186ISU 185 lít

6.000.000 đ 4.490.000 đ
Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-186ISU 185 lít
Giá Bán: 4.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-166ISU 160 lít

Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-166ISU 160 lít

5.800.000 đ 4.290.000 đ
Tủ lạnh Funiki INVERTER FRI-166ISU 160 lít
Giá Bán: 4.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Funiki FR-156ISU 150 lít

Tủ lạnh Funiki FR-156ISU 150 lít

5.490.000 đ 3.990.000 đ
Tủ lạnh Funiki FR-156ISU 150 lít
Giá Bán: 3.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh Funiki 126 Lít FR-136ISU

Tủ lạnh Funiki 126 Lít FR-136ISU

4.990.000 đ 3.780.000 đ
Tủ lạnh Funiki 126 Lít FR-136ISU
Giá Bán: 3.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Funiki FR-126ISU 120 lít

Tủ lạnh Funiki FR-126ISU 120 lít

4.890.000 đ 3.640.000 đ
Tủ lạnh Funiki FR-126ISU 120 lít
Giá Bán: 3.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Funiki 216 lít FR-216ISU

Tủ lạnh Funiki 216 lít FR-216ISU

5.990.000 đ 4.440.000 đ
Tủ lạnh Funiki 216 lít FR-216ISU
Giá Bán: 4.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Tủ lạnh Funiki 186 lít FR-186ISU

Tủ lạnh Funiki 186 lít FR-186ISU

5.990.000 đ 4.220.000 đ
Tủ lạnh Funiki 186 lít FR-186ISU
Giá Bán: 4.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Funiki 166 lít FR-166ISU

Tủ lạnh Funiki 166 lít FR-166ISU

5.490.000 đ 3.990.000 đ
Tủ lạnh Funiki 166 lít FR-166ISU
Giá Bán: 3.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

3.000.000 đ 2.590.000 đ
Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD
Giá Bán: 2.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-125CI Giá sốc

Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-125CI

4.590.000 đ 3.640.000 đ
Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-125CI
Giá Bán: 3.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Funiki 130 lít FR-132CI

Tủ lạnh Funiki 130 lít FR-132CI

4.590.000 đ 3.790.000 đ
Tủ lạnh Funiki 130 lít FR-132CI
Giá Bán: 3.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ lạnh Funiki 150 lít FR-152CI

Tủ lạnh Funiki 150 lít FR-152CI

4.590.000 đ 3.990.000 đ
Tủ lạnh Funiki 150 lít FR-152CI
Giá Bán: 3.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn - siêu thị điện máy Hà Nội chuyên cung cấp và phấn phối tủ lạnh Funiki chính hãng giá rẻ với chất lượng đảm bảo uy tín. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc!

Có mặt trên thị trường hơn 10 năm qua, sản phẩm tủ lạnh Funiki của Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát đã khẳng định thương hiệu “Niềm tự hào của hàng Việt” với mẫu mã sản phẩm đẹp, chất lượng ổn định và giá thành hợp lý với nhu cầu sử dụng của mọi gia đình Việt.

Là dòng sản phẩm có giá thành tương đối rẻ trên thị trường và được ít người biết đến nhưng tủ lạnh Funiki luôn đem lại sự hài lòng cho người sử dụng khi sở hữu bởi có nhiều ưu điểm như:

 1. Khả năng làm lạnh tốt: Các dòng tủ lạnh Funiki được trang bị công nghệ làm lạnh hiện đại khiến tối ưu hóa khả năng chứa thực phẩm trong tủ lạnh

  + Công nghệ làm lạnh đa chiều 

  + Công nghệ làm lạnh nhanh Panorama 

  + Công nghệ làm lạnh không đóng tuyết,

 2. Khả năng chứa, bảo quản thực phẩm tốt

 3. Kháng khuẩn tốt với công nghệ Hybrid Plasma

 4. Vận hành êm ái với máy nén Zanussi Electrolux

 5. Độ bền cao

Mặc dù không có nhiều kiểu dáng hiện đại công nghệ tiên tiến như các hãng tủ lạnh khác, nhưng tủ lạnh Funiki luôn mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng với giá thành phù hợp nhất.

Mua tủ lạnh Funiki chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Funiki chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Funiki phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Funiki chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Funiki ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!