11 sản phẩm
Sắp xếp:
Tủ lạnh Funiki FR-126ISM 120 lít
4.590.000
3.550.000
Tiết kiệm đến 1.040.000đ Tủ lạnh Funiki FR-126ISM 120 lít -23%
Tủ lạnh Funiki FR - 156CI, 150 lít
4.590.000
3.850.000
Tiết kiệm đến 740.000đ Tủ lạnh Funiki FR - 156CI, 150 lít -17%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-71CD 71 LÍT
3.000.000
2.440.000
Tiết kiệm đến 560.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-71CD 71 LÍT -19%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-91CD 91 LÍT
2.990.000
2.690.000
Tiết kiệm đến 300.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-91CD 91 LÍT -11%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-125CI 120 LÍT
4.590.000
3.440.000
Tiết kiệm đến 1.150.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-125CI 120 LÍT -26%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-132CI 130 LÍT
4.590.000
3.580.000
Tiết kiệm đến 1.010.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-132CI 130 LÍT -23%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-152CI 150 LÍT
4.590.000
3.750.000
Tiết kiệm đến 840.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-152CI 150 LÍT -19%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-182CI 180 LÍT
5.190.000
4.380.000
Tiết kiệm đến 810.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-182CI 180 LÍT -16%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-212CI 210 LÍT
5.490.000
4.380.000
Tiết kiệm đến 1.110.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-212CI 210 LÍT -21%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-136CI 135 LÍT
4.290.000
3.640.000
Tiết kiệm đến 650.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-136CI 135 LÍT -16%
TỦ LẠNH FUNIKI FR-51CD 50 LÍT
3.090.000
2.380.000
Tiết kiệm đến 710.000đ TỦ LẠNH FUNIKI FR-51CD 50 LÍT -23%
Lọc kết quả
Thương hiệu
Giá sản phẩm
Kiểu tủ
Số cửa