z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Lò vi sóng

-7%
Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch BFL634GB1 Serie 8 21 Lít

Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch BFL634GB1 Serie 8 21 Lít

18.990.000 đ 17.740.000 đ
Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch BFL634GB1 Serie 8 21 Lít
Giá Bán: 17.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Lò vi sóng Electrolux 25 lít EMSB25XG

Lò vi sóng Electrolux 25 lít EMSB25XG

7.990.000 đ 6.540.000 đ
Lò vi sóng Electrolux 25 lít EMSB25XG
Giá Bán: 6.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMG20K22B

Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMG20K22B

2.430.000 đ 1.910.000 đ
Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMG20K22B
Giá Bán: 1.910.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%

Lò Vi Sóng Bosch BFL634GS1

23.650.000 đ 18.140.000 đ
Lò Vi Sóng Bosch BFL634GS1
Giá Bán: 18.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Lò vi sóng Bosch BEL554MS0B

Lò vi sóng Bosch BEL554MS0B

13.990.000 đ 11.040.000 đ
Lò vi sóng Bosch BEL554MS0B
Giá Bán: 11.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Lò vi sóng Panasonic NN-DS59NBYUE

Lò vi sóng Panasonic NN-DS59NBYUE

13.800.000 đ 11.490.000 đ
Lò vi sóng Panasonic NN-DS59NBYUE
Giá Bán: 11.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-46%
Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Panasonic NN-GT35NBYUE Giá sốc

Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Panasonic NN-GT35NBYUE

5.050.000 đ 2.760.000 đ
Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Panasonic NN-GT35NBYUE
Giá Bán: 2.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Lò vi sóng điện tử 25L Panasonic NN-ST34NBYUE Giá sốc

Lò vi sóng điện tử 25L Panasonic NN-ST34NBYUE

4.950.000 đ 3.040.000 đ
Lò vi sóng điện tử 25L Panasonic NN-ST34NBYUE
Giá Bán: 3.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-49%
Lò vi sóng cơ có nướng 24L Panasonic NN-GM34NBYUE Giá sốc

Lò vi sóng cơ có nướng 24L Panasonic NN-GM34NBYUE

4.880.000 đ 2.520.000 đ
Lò vi sóng cơ có nướng 24L Panasonic NN-GM34NBYUE
Giá Bán: 2.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Lò vi sóng cơ 25L Panasonic NN-SM33NBYUE Giá sốc

Lò vi sóng cơ 25L Panasonic NN-SM33NBYUE

4.800.000 đ 2.590.000 đ
Lò vi sóng cơ 25L Panasonic NN-SM33NBYUE
Giá Bán: 2.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Lò vi sóng Electrolux 30 lít EMG30D22BM

Lò vi sóng Electrolux 30 lít EMG30D22BM

4.990.000 đ 3.930.000 đ
Lò vi sóng Electrolux 30 lít EMG30D22BM
Giá Bán: 3.930.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
LÒ VI SÓNG CÓ NƯỚNG ELECTROLUX EMG25D22BM 25 LÍT

LÒ VI SÓNG CÓ NƯỚNG ELECTROLUX EMG25D22BM 25 LÍT

3.990.000 đ 3.090.000 đ
LÒ VI SÓNG CÓ NƯỚNG ELECTROLUX EMG25D22BM 25 LÍT
Giá Bán: 3.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Electrolux EMG23D22B

Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Electrolux EMG23D22B

3.290.000 đ 2.390.000 đ
Lò vi sóng điện tử có nướng 23L Electrolux EMG23D22B
Giá Bán: 2.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Lò vi sóng cơ 23L Electrolux EMM23K22B

Lò vi sóng cơ 23L Electrolux EMM23K22B

2.490.000 đ 2.050.000 đ
Lò vi sóng cơ 23L Electrolux EMM23K22B
Giá Bán: 2.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Lò vi sóng cơ 20L Electrolux EMM20K22B

Lò vi sóng cơ 20L Electrolux EMM20K22B

2.180.000 đ 1.780.000 đ
Lò vi sóng cơ 20L Electrolux EMM20K22B
Giá Bán: 1.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMM20K22W

Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMM20K22W

2.180.000 đ 1.790.000 đ
Lò vi sóng Electrolux 20 lít EMM20K22W
Giá Bán: 1.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Lò vi sóng cơ có nướng 23L Electrolux EMG23K22B

Lò vi sóng cơ có nướng 23L Electrolux EMG23K22B

2.990.000 đ 2.240.000 đ
Lò vi sóng cơ có nướng 23L Electrolux EMG23K22B
Giá Bán: 2.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
LÒ VI SÓNG PANASONIC SD-P104WRA

LÒ VI SÓNG PANASONIC SD-P104WRA

5.800.000 đ 5.350.000 đ
LÒ VI SÓNG PANASONIC SD-P104WRA
Giá Bán: 5.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT66MBYUE 27 lít

Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT66MBYUE 27 lít

6.500.000 đ 4.690.000 đ
Lò vi sóng có nướng Panasonic NN-CT66MBYUE 27 lít
Giá Bán: 4.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Lò vi sóng cơ có nướng 20L Sharp R-G228VN-SL

Lò vi sóng cơ có nướng 20L Sharp R-G228VN-SL

1.990.000 đ 1.630.000 đ
Lò vi sóng cơ có nướng 20L Sharp R-G228VN-SL
Giá Bán: 1.630.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối lò vi sóng chính hãng với mẫu mã đa dang, chất lượng đảm bảo uy tín, giá siêu rẻ tại Hà Nội. Miễn phí giao hàng tại nhà