z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Funiki

-25%
Điều hòa Funiki HSH10TMU-2 chiều 9000BTU

Điều hòa Funiki HSH10TMU-2 chiều 9000BTU

6.700.000 đ 5.090.000 đ
Điều hòa Funiki HSH10TMU-2 chiều 9000BTU
Giá Bán: 5.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2 Chiều Inverter-24000BTU

Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2 Chiều Inverter-24000BTU

17.200.000 đ 13.890.000 đ
Điều Hòa Funiki HIH24TMU-2 Chiều Inverter-24000BTU
Giá Bán: 13.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU

Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU

13.950.000 đ 11.980.000 đ
Điều hoà Funiki HSC24TMU-1 chiều 24000 BTU
Giá Bán: 11.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hòa Funiki HIC09TMU-1 chiều Inverter 9000BTU Giá sốc

Điều hòa Funiki HIC09TMU-1 chiều Inverter 9000BTU

6.590.000 đ 5.290.000 đ
Điều hòa Funiki HIC09TMU-1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 5.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU

11.800.000 đ 8.760.000 đ
Điều hoà Funiki HSC18TMU- 1 chiều 18000 BTU
Giá Bán: 8.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU

Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU

12.900.000 đ 11.880.000 đ
Điều hoà Funiki HIH18TMU-2 chiều inverter-18000BTU
Giá Bán: 11.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hoà 2 chiều HIH12TMU -2 chiều inverter-12000BTU

Điều hoà 2 chiều HIH12TMU -2 chiều inverter-12000BTU

10.500.000 đ 8.440.000 đ
Điều hoà 2 chiều HIH12TMU -2 chiều inverter-12000BTU
Giá Bán: 8.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hoà Funiki HIH09TMU -2 chiều inverter 9000BTU

Điều hoà Funiki HIH09TMU -2 chiều inverter 9000BTU

8.990.000 đ 7.240.000 đ
Điều hoà Funiki HIH09TMU -2 chiều inverter 9000BTU
Giá Bán: 7.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
Điều hoà Funiki HSH24TMU-2 chiều-24000BTU

Điều hoà Funiki HSH24TMU-2 chiều-24000BTU

13.800.000 đ 12.550.000 đ
Điều hoà Funiki HSH24TMU-2 chiều-24000BTU
Giá Bán: 12.550.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU

Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU

11.500.000 đ 9.580.000 đ
Điều hoà Funiki HSH18TMU-2 chiều 18000BTU
Giá Bán: 9.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Điều hoà Funiki HSH12TMU-2 chiều 12000BTU

Điều hoà Funiki HSH12TMU-2 chiều 12000BTU

7.800.000 đ 6.290.000 đ
Điều hoà Funiki HSH12TMU-2 chiều 12000BTU
Giá Bán: 6.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-15%
Điều hoà Funiki HIC24TMU-1 chiều inverter 24000BTU

Điều hoà Funiki HIC24TMU-1 chiều inverter 24000BTU

15.990.000 đ 13.620.000 đ
Điều hoà Funiki HIC24TMU-1 chiều inverter 24000BTU
Giá Bán: 13.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-14%
Điều hoà Funiki HIC18TMU-1 chiều inverter 18000BTU

Điều hoà Funiki HIC18TMU-1 chiều inverter 18000BTU

11.715.000 đ 10.180.000 đ
Điều hoà Funiki HIC18TMU-1 chiều inverter 18000BTU
Giá Bán: 10.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1 chiều inverter 12000BTU

Điều hoà Funiki HIC12TMU-1 chiều inverter 12000BTU

8.900.000 đ 6.340.000 đ
Điều hoà Funiki HIC12TMU-1 chiều inverter 12000BTU
Giá Bán: 6.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1 chiều 12000BTU

Điều hòa Funiki HSC12TMU-1 chiều 12000BTU

6.200.000 đ 5.590.000 đ
Điều hòa Funiki HSC12TMU-1 chiều 12000BTU
Giá Bán: 5.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Điều hòa Funiki HSC09TMU-1 chiều 9000BTU

Điều hòa Funiki HSC09TMU-1 chiều 9000BTU

5.990.000 đ 4.490.000 đ
Điều hòa Funiki HSC09TMU-1 chiều 9000BTU
Giá Bán: 4.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Để mua được điều hòa Funiki chính hãng, giá rẻ nhất thị trường hiện nay hãy đến ngay Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, với mức giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí lắp đặt và vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội.

Để mua được điều hòa Funiki chính hãng, giá rẻ nhất thị trường hiện nay hãy đến ngay Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, với mức giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí lắp đặt và vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội.