z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Quạt điện

-41%
Quạt đứng Sharp 3 cánh PJ-S40MV-LG 55W

Quạt đứng Sharp 3 cánh PJ-S40MV-LG 55W

1.400.000 đ 830.000 đ
Quạt đứng Sharp 3 cánh PJ-S40MV-LG 55W
Giá Bán: 830.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA20(H)VN 60W

Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA20(H)VN 60W

1.240.000 đ
Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA20(H)VN 60W
Giá Bán: 1.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG

Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG

1.500.000 đ 1.290.000 đ
Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG
Giá Bán: 1.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH

Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH

1.390.000 đ 1.290.000 đ
Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH
Giá Bán: 1.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm

Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm

2.190.000 đ 1.720.000 đ
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm
Giá Bán: 1.720.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-CY-GY xám đậm

Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-CY-GY xám đậm

2.320.000 đ 1.980.000 đ
Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-CY-GY xám đậm
Giá Bán: 1.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Quạt trần Panasonic F-60WWK

Quạt trần Panasonic F-60WWK

6.000.000 đ 4.420.000 đ
Quạt trần Panasonic F-60WWK
Giá Bán: 4.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Quạt trần Panasonic F-60TDN

Quạt trần Panasonic F-60TDN

6.000.000 đ 4.450.000 đ
Quạt trần Panasonic F-60TDN
Giá Bán: 4.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

3.000.000 đ 2.220.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MPG-S
Giá Bán: 2.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO

Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO

3.000.000 đ 2.220.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Giá Bán: 2.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-38%
Quat treo tường Panasonic F409MB

Quat treo tường Panasonic F409MB

3.000.000 đ 1.880.000 đ
Quat treo tường Panasonic F409MB
Giá Bán: 1.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Quat cây Panasonic F409KBE

Quat cây Panasonic F409KBE

3.000.000 đ 2.600.000 đ
Quat cây Panasonic F409KBE
Giá Bán: 2.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO

Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO

3.000.000 đ 2.350.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO
Giá Bán: 2.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Quạt trần Panasonic F-56MZG-S

Quạt trần Panasonic F-56MZG-S

3.000.000 đ 2.350.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MZG-S
Giá Bán: 2.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-SF-GY xám nhạt

Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-SF-GY xám nhạt

2.320.000 đ 1.980.000 đ
Quạt đứng Mitsubishi LV16RB-SF-GY xám nhạt
Giá Bán: 1.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Quạt đảo trần Panasonic F409QGO

Quạt đảo trần Panasonic F409QGO

3.000.000 đ 2.180.000 đ
Quạt đảo trần Panasonic F409QGO
Giá Bán: 2.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F409MG

QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F409MG

2.500.000 đ 1.880.000 đ
QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F409MG
Giá Bán: 1.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
QUẠT CÂY PANASONIC F308NHP (HỒNG)

QUẠT CÂY PANASONIC F308NHP (HỒNG)

3.650.000 đ 2.580.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F308NHP (HỒNG)
Giá Bán: 2.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
QUẠT CÂY PANASONIC F308NHB (XANH)

QUẠT CÂY PANASONIC F308NHB (XANH)

3.650.000 đ 2.580.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F308NHB (XANH)
Giá Bán: 2.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
QUẠT CÂY PANASONIC F409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN

QUẠT CÂY PANASONIC F409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN

3.000.000 đ 2.600.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN
Giá Bán: 2.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua quạt điện, quạt treo tường chính hãng chuẩn uy tín tại Hà Nội. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. Miễn phí lắp đặt tại nhà