z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Quạt điện

-18%
Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG

Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG

1.390.000 đ 1.140.000 đ
Quạt đứng có điều khiển Sharp PJ-S40RV-LG
Giá Bán: 1.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-18%
Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH

Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH

1.390.000 đ 1.140.000 đ
Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH
Giá Bán: 1.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm

Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm

2.190.000 đ 1.700.000 đ
Quạt treo tường Mitsubishi W16-RA CY-GY Xám đậm
Giá Bán: 1.700.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA SF-GY xám nhạt

Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA SF-GY xám nhạt

2.500.000 đ 1.950.000 đ
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA SF-GY xám nhạt
Giá Bán: 1.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA CY-GY Xám Đậm

Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA CY-GY Xám Đậm

2.500.000 đ 1.950.000 đ
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RA CY-GY Xám Đậm
Giá Bán: 1.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Quạt trần Panasonic F-60WWK

Quạt trần Panasonic F-60WWK

6.000.000 đ 4.420.000 đ
Quạt trần Panasonic F-60WWK
Giá Bán: 4.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Quạt trần Panasonic F-60TDN

Quạt trần Panasonic F-60TDN

6.000.000 đ 4.420.000 đ
Quạt trần Panasonic F-60TDN
Giá Bán: 4.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

3.000.000 đ 2.220.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MPG-S
Giá Bán: 2.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO

Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO

3.000.000 đ 2.220.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MPG-GO
Giá Bán: 2.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-43%
Quạt bàn Panasonic F-400CB

Quạt bàn Panasonic F-400CB

2.000.000 đ 1.150.000 đ
Quạt bàn Panasonic F-400CB
Giá Bán: 1.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-38%
Quat treo tường Panasonic F409MB

Quat treo tường Panasonic F409MB

3.000.000 đ 1.880.000 đ
Quat treo tường Panasonic F409MB
Giá Bán: 1.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Quat cây Panasonic F-409KBE

Quat cây Panasonic F-409KBE

3.000.000 đ 2.650.000 đ
Quat cây Panasonic F-409KBE
Giá Bán: 2.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO

Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO

3.000.000 đ 2.320.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MZG-GO
Giá Bán: 2.320.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Quạt trần Panasonic F-56MZG-S

Quạt trần Panasonic F-56MZG-S

3.000.000 đ 2.350.000 đ
Quạt trần Panasonic F-56MZG-S
Giá Bán: 2.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-28%
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO

Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO

3.000.000 đ 2.180.000 đ
Quạt đảo trần Panasonic F-409QGO
Giá Bán: 2.180.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F- 409MG

QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F- 409MG

2.500.000 đ 1.880.000 đ
QUẠT TREO TƯỜNG PANASONIC F- 409MG
Giá Bán: 1.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHP (HỒNG)

QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHP (HỒNG)

3.650.000 đ 2.580.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHP (HỒNG)
Giá Bán: 2.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-30%
QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHB (XANH)

QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHB (XANH)

3.650.000 đ 2.580.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F-308NHB (XANH)
Giá Bán: 2.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
QUẠT ĐỨNG PANASONIC F-409KMR

QUẠT ĐỨNG PANASONIC F-409KMR

3.000.000 đ 2.650.000 đ
QUẠT ĐỨNG PANASONIC F-409KMR
Giá Bán: 2.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
QUẠT CÂY PANASONIC F-409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN

QUẠT CÂY PANASONIC F-409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN

3.000.000 đ 2.650.000 đ
QUẠT CÂY PANASONIC F-409KB, CÓ ĐIỀU KHIỂN
Giá Bán: 2.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Mua quạt điện, quạt treo tường chính hãng chuẩn uy tín tại Hà Nội. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày. Miễn phí lắp đặt tại nhà