z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Samsung

-32%
Tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 382 lít RT38CB6784C3SV

Tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 382 lít RT38CB6784C3SV

15.990.000 đ 10.880.000 đ
Tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 382 lít RT38CB6784C3SV
Giá Bán: 10.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584S9SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584S9SV

15.490.000 đ 11.340.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584S9SV
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).

 
-39%
Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424S9SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424S9SV

12.590.000 đ 7.680.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424S9SV
Giá Bán: 7.680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424B1SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424B1SV

10.990.000 đ 8.140.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 305L RT31CG5424B1SV
Giá Bán: 8.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-42%
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 305L RT31CB56248ASV

Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 305L RT31CB56248ASV

15.990.000 đ 9.280.000 đ
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 305L RT31CB56248ASV
Giá Bán: 9.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Samsung Inverter 348L RT35CG5424B1SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 348L RT35CG5424B1SV

12.890.000 đ 9.190.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 348L RT35CG5424B1SV
Giá Bán: 9.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Tủ lạnh Samsung Inverter 345L RT35CG5544B1SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 345L RT35CG5544B1SV

13.890.000 đ 9.490.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 345L RT35CG5544B1SV
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 348L RT35CB56448CSV

Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 348L RT35CB56448CSV

15.990.000 đ 10.150.000 đ
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 348L RT35CB56448CSV
Giá Bán: 10.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Tủ Lạnh Samsung Inverter 382 Lít RT38CG6584B1SV

Tủ Lạnh Samsung Inverter 382 Lít RT38CG6584B1SV

15.890.000 đ 10.990.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Inverter 382 Lít RT38CG6584B1SV
Giá Bán: 10.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 385L RT38CB668412SV

Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 385L RT38CB668412SV

20.990.000 đ 11.890.000 đ
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 385L RT38CB668412SV
Giá Bán: 11.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Samsung Inverter 406L RT42CG6584B1SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 406L RT42CG6584B1SV

16.990.000 đ 12.490.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 406L RT42CG6584B1SV
Giá Bán: 12.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 406 Lít RT42CB6784C3SV

Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 406 Lít RT42CB6784C3SV

17.990.000 đ 12.390.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 406 Lít RT42CB6784C3SV
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 460 Lít RT47CB66868ASV

Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 460 Lít RT47CB66868ASV

18.990.000 đ 13.950.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Bespoke Inverter 460 Lít RT47CB66868ASV
Giá Bán: 13.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59CB66F8S/SV

Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59CB66F8S/SV

42.990.000 đ 35.390.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59CB66F8S/SV
Giá Bán: 35.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59C766FB1/SV

Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59C766FB1/SV

38.990.000 đ 28.590.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59C766FB1/SV
Giá Bán: 28.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-44%
Tủ Lạnh Samsung Inverter 649 Lít RF59C700ES9/SV

Tủ Lạnh Samsung Inverter 649 Lít RF59C700ES9/SV

35.990.000 đ 20.490.000 đ
Tủ Lạnh Samsung Inverter 649 Lít RF59C700ES9/SV
Giá Bán: 20.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Samsung Inverter 462 lít RT46K603JB1/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 462 lít RT46K603JB1/SV

15.350.000 đ 12.390.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 462 lít RT46K603JB1/SV
Giá Bán: 12.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Tủ lạnh Samsung Inverter 323 lít RZ32T744535/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 323 lít RZ32T744535/SV

25.000.000 đ 22.490.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 323 lít RZ32T744535/SV
Giá Bán: 22.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Tủ lạnh Samsung Inverter 599 lít RF60A91R177/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 599 lít RF60A91R177/SV

78.900.000 đ 41.890.000 đ
Tủ lạnh Samsung Inverter 599 lít RF60A91R177/SV
Giá Bán: 41.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Samsung 2 cửa Inverter 276L RB27N4190BU/SV

Tủ lạnh Samsung 2 cửa Inverter 276L RB27N4190BU/SV

12.780.000 đ 9.290.000 đ
Tủ lạnh Samsung 2 cửa Inverter 276L RB27N4190BU/SV
Giá Bán: 9.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Tủ lạnh Samsung 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa...giá chuẩn rẻ, uy tín tại. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc, Lắp đặt miễn phí, trả góp 0%, chỉ có tại Mạnh Nguyễn

Với thiết kế hiện đại, sang trọng, tủ lạnh Samsung mang lại cho không gian phòng bếp thêm khang trang, hài hòa. Hơn nữa, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến giúp cho chiếc tủ lạnh trở nên đa năng hơn, tiện lợi hơn mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm tuyệt vời. Bài viết này, Mạnh Nguyễn sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về chiếc tủ lạnh thế hệ mới này nhé!

Tủ lạnh Samsung của thương hiệu nào?

Samsung là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được thành lập năm 1938. Trên thị trường hiện nay, tủ lạnh Samsung là một thương hiệu nhận được nhiều sự quan tâm, tin tưởng và khuyên dùng cho mọi người. Dòng sản phẩm tủ lạnh của Samsung tại Việt Nam được sản xuất ở các quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc hoặc ngay chính Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. 

Tủ lạnh Samsung là sản phẩm tới từ thương hiệu Samsung của Hàn Quốc

 

8 ưu điểm của chiếc tủ lạnh Samsung

Chiếc tủ lạnh Samsung thu hút người tiêu dùng nhờ thiết kế đẹp mắt 2 cửa hiện đại. Bên cạnh đó, công nghệ làm lạnh dạng vòm cùng ngăn động lành mềm giúp cho thực phẩm luôn tươi ngon.

Tủ lạnh Samsung có thiết kế 2 cửa hiện đại, ngăn đá bên dưới

Tủ lạnh Samsung được thiết kế 2 cửa hiện đại với phần ngăn đá được đặt bên dưới vô cùng độc đáo. Thiết kế này hạn chế tổn thương cột sống cho người dùng, cực kì phù hợp với người cao tuổi. Cánh cửa được được phủ sơn bóng giả gương tạo điểm nhấn cho căn bếp.

Tủ lạnh Samsung được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Toàn bộ phần vỏ được làm từ kim loại màu đen hoặc xám bạc sang trọng, tô điểm thêm cho căn nhà đẹp hơn. 

Tủ lạnh Samsung có thiết kế 2 cánh hiện đại

 

Ngăn đông mềm của tủ lạnh Samsung giữ thực phẩm tươi lâu

Tủ lạnh Samsung có ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone có thể bảo quản thịt sống ở nhiệt độ -1 độ C. Ở điều kiện này, bề mặt thức ăn sẽ được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, không gây ra hiện tượng đông đá làm biến đổi dưỡng chất. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh đây là nhiệt độ lý tưởng ức chế vi khuẩn tới 99%. Vì thế, bạn có thể bảo quản đồ tươi sống trong khoảng 2 đến 4 ngày. Thời gian rã đông của thực phẩm khi để ở ngăn đông mềm nhanh hơn so với đông lạnh. Dung tích ngăn đông mềm lên tới 26.7 lít cho phép bạn để lượng lớn đồ ăn của cả tuần.

Ngăn đông mềm giữ cho thực phẩm tươi ngon hơn

 

Bộ lọc than hoạt tính của tủ lạnh Samsung

Bộ lọc của tủ lạnh Samsung sử dụng than hoạt tính Antibacterial Protector hoặc Deodorizer. Không khí trong tủ lạnh luôn chuyển qua màng lọc được khử mùi liên tục. Từ đó loại bỏ toàn bộ vi khuẩn có hại có thể bám vào thực phẩm trong tủ.

Bộ lọc này làm giảm mùi tanh của thịt cá tươi sống, giúp mùi trong tủ lạnh luôn trong lành và tươi mát. Bởi vậy, bạn không còn cảm thấy mùi khó chịu của thực phẩm sống mỗi khi mở tủ lạnh nữa. Hương vị, độ tươi của thức ăn được bảo toàn trọn vẹn đem tới những bữa cơm ngon lành.

Công nghệ làm lạnh dạng vòm

Điểm nhấn của tủ lạnh Samsung nằm ở công nghệ làm lạnh dạng vòm giúp hơi lạnh lan tỏa theo dạng vòng cung đều khắp tủ lạnh. Do vậy, độ ẩm và nhiệt độ của tủ luôn ổn định giúp thực phẩm tươi ngon hơn. Thời gian bảo quản thực phẩm cũng dài hơn so với những loại tủ lạnh thông thường.

Công nghệ làm lạnh dạng vòm của tủ lạnh Samsung

 

Nhiều loại tủ lạnh của Samsung được trang bị công nghệ Mr.Coolpack giúp ngăn đông có thể giữ lạnh tới 8 tiếng sau khi ngắt điện. Việc này giúp thực phẩm không bị hỏng hoặc biến đổi dưỡng chất.

Một số loại tủ lạnh còn được trang bị thêm công nghệ làm lạnh kép Twin Cooling System. Công nghệ độc quyền này dành riêng cho ngăn đông và ngăn làm mát. Nhiệm vụ chính là ngăn không cho thực phẩm bị lẫn mùi, tăng thời gian bảo quản cao hơn.

Không gian lưu trữ cực lớn

Tủ lạnh Samsung sử dụng công nghệ SpaceMax kết hợp với thành tủ siêu mỏng giúp không gian lưu trữ tăng thêm 100 lít. Vì vậy, bạn có thể thoải mái tích trữ đồ ăn, thức uống trong tủ cả tháng mà không lo hết diện tích hay hư hỏng. 

Diện tích lưu trữ của ngăn đông lạnh, ngăn đông mềm và ngăn chứa rau củ quả cũng lớn hơn so với những dòng tủ lạnh cùng dung tích khác. Nếu bạn là người bận rộn không có nhiều thời gian đi chợ thì đây là chiếc tủ lạnh tuyệt vời giúp bạn chữa đồ ăn cho cả gia đình trong nhiều ngày.

Hệ thống 5 cảm biến thông minh

Khác với các loại tủ lạnh khác, sản phẩm của Samsung được trang bị tới 5 cảm biến thông minh gồm:

 • Cảm biến nhiệt độ bên ngoài

 • Cảm biến cửa

 • Cảm biến nhiệt độ ngăn lạnh

 • Cảm biến nhiệt độ ngăn đá

 • Cảm biến rã đông

Hệ thống cảm biến này sẽ nhắc nhở người dùng nếu mở tủ lạnh quá lâu. Đồng thời, tủ lạnh cũng sẽ tự động điều chỉnh điện năng cho phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng cũng như giúp tiết kiệm điện. Thực phẩm sẽ được đảm bảo tươi ngon nhất, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Hệ thống cảm biến đặc biệt giúp tiết kiệm điện

 

Hộp đá xoay di động của tủ lạnh Samsung

Những dòng tủ lạnh thông minh thế hệ mới được thiết kế hộp đá dạng xoay di động tiện lợi. Bạn chỉ cần xoay nhẹ khay để đá rơi xuống phần khay đựng bên dưới mà không cần tốn nhiều sức lực. Thêm một ưu điểm nữa là bạn có thể dễ dàng tháo lắp hộp đá để tăng diện tích cho ngăn đông.

Khay gấp mở linh hoạt

Toàn bộ khay gấp của tủ lạnh Samsung có thể được tháo lắp linh hoạt để giúp đựng những đồ vặt cao như chai rượu, bia,... Hoặc khi bạn không cần đựng nhiều đố thì có thể tháo bớt khay ra để giúp tủ gọn gàng hơn.

Nên mua tủ lạnh Samsung ở đâu?

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp tủ lạnh Samsung. Mặc dù vậy để chọn được sản phẩm chất lượng bạn cần mua ở những cơ sở điện máy uy tín. Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên mua ở đâu thì hãy tham khảo các sản phẩm của Mạnh Nguyễn. 

>>>Xem thêm: Tủ lạnh Samsung có ưu điểm gì?

Khi mua hàng tại Mạnh Nguyễn bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn

Khi mua hàng tại Mạnh Nguyễn bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn

 

Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Samsung phù hợp nhất. Siêu thị điện máy ở Hà Nội chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Samsung chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Samsung ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>>Xem thêm: Đánh giá tổng quan về chiếc tủ lạnh Samsung RS552NRUA9M/SV

>>> Sản phẩm cho bạn tham khảo: Tủ lạnh Samsung 564 Lít 4 cửa Multi Door Inverter RF56K9041SG/SV