z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Electrolux

-7%
Tủ lạnh Electrolux 562L 4 cánh EQE5660A-B Inverter

Tủ lạnh Electrolux 562L 4 cánh EQE5660A-B Inverter

25.490.000 đ 23.790.000 đ
Tủ lạnh Electrolux 562L 4 cánh EQE5660A-B Inverter
Giá Bán: 23.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-AVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-AVN

19.990.000 đ 14.290.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-AVN
Giá Bán: 14.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-BVN

19.990.000 đ 15.290.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 lít ESE6600A-BVN
Giá Bán: 15.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 680 lít EQE6879A-B

Tủ lạnh Electrolux Inverter 680 lít EQE6879A-B

38.890.000 đ 33.990.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 680 lít EQE6879A-B
Giá Bán: 33.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

3.490.000 đ 2.790.000 đ
Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN
Giá Bán: 2.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

26.000.000 đ 18.290.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B
Giá Bán: 18.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

35.000.000 đ 23.190.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN
Giá Bán: 23.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

22.000.000 đ 16.290.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN
Giá Bán: 16.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

4.500.000 đ 3.640.000 đ
Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN
Giá Bán: 3.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930AD-VN

Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930AD-VN

4.500.000 đ 3.640.000 đ
Tủ lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930AD-VN
Giá Bán: 3.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-38%
Tủ lạnh Side By Side Inverter Electrolux 606 lít ESE6141A-BVN

Tủ lạnh Side By Side Inverter Electrolux 606 lít ESE6141A-BVN

29.990.000 đ 18.780.000 đ
Tủ lạnh Side By Side Inverter Electrolux 606 lít ESE6141A-BVN
Giá Bán: 18.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-H

10.890.000 đ 7.790.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-H
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-A

10.890.000 đ 7.340.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 Lít ETB3440K-A
Giá Bán: 7.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3702K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3702K-A

12.000.000 đ 9.090.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3702K-A
Giá Bán: 9.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312L ETB3460K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312L ETB3460K-H

13.290.000 đ 9.140.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 312L ETB3460K-H
Giá Bán: 9.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335L EBB3702K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335L EBB3702K-H

12.890.000 đ 9.090.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335L EBB3702K-H
Giá Bán: 9.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3462K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3462K-H

13.690.000 đ 9.390.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3462K-H
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-H

12.690.000 đ 8.090.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-H
Giá Bán: 8.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-A

12.690.000 đ 8.290.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308L EBB3402K-A
Giá Bán: 8.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Electrolux Inverter 300L ETB3740K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 300L ETB3740K-H

11.890.000 đ 8.740.000 đ
Tủ lạnh Electrolux Inverter 300L ETB3740K-H
Giá Bán: 8.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Điện máy Mạnh Nguyễn chuyên phân phối tủ lạnh Electrolux chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội. Đảm bảo uy tín chất lượng, bảo hành chính hãng toàn quốc - Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%

Tủ lạnh Electrolux - Thương hiệu uy tín hàng đầu

Tủ lạnh Electrolux là thương hiệu gia dụng số 1 của Thụy Điển. Các dòng tủ lạnh của Electrolux được người Việt ưa dùng bởi thiết kế đẹp, sử dụng bền, nhiều tiện ích và rất đa dạng mẫu mã. Hiện nay, các dòng tủ lạnh Electrolux đang được phân phối đều được sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan để tiết kiệm chi phí và giảm giá thành đến tay người dùng. Hiện nay, chiếc tủ này còn được trang bị thêm khả năng tiết kiệm điện để hạn chế những ảnh hưởng đến môi trường. Vậy dòng tủ lạnh này có những ưu nhược điểm gì? Cùng Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn tìm hiểu trong bài viết sau đây bạn nhé!

1. Tủ lạnh Electrolux - Thương hiệu đến từ Thụy Điển

Thương hiệu đồ gia dụng Electrolux ra đời năm 1919 tại Thụy Điển. Bắt đầu bằng việc bán những chiếc máy hút bụi, đến nay thương hiệu đồ gia dụng điện máy Electrolux được biết đến là tập đoàn toàn cầu về các thiết bị cho gia đình như: tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt, bếp, máy hút bụi, máy lạnh, và các loại thiết bị gia dụng nhỏ tuân thủ theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Theo thống kê chỉ trong năm 2013, Electrolux đã đạt doanh thu toàn cầu lên đến 109 tỉ SEK và có tổng số nhân viên khoảng 61.000 người.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, những chiếc tủ lạnh Electrolux chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chất lượng vẫn tuân theo tiêu chuẩn của hãng lại có giá thành rẻ hơn nên được nhiều người sử dụng.

2. Chọn tủ lạnh Electrolux cho gia đình, cần phải lưu ý những gì?    

Chọn tủ lạnh căn cứ trên dung tích sử dụng

Tủ lạnh Electrolux được sử dụng để bảo quản sản phẩm, với những gia đình đông người sẽ cần bảo quản lượng thực phẩm lớn hơn nên sẽ phải dùng chiếc tủ lạnh có dung tích to hơn. Tuy nhiên, nếu gia đình của bạn ít người thì nên lựa chọn những chiếc size vừa để tiết kiệm điện và chi phí.

>>>Xem thêm:Tủ lạnh Electrolux 2 cánh Inverter 312L ETB3400K-H

Lựa chọn loại tủ lạnh tiết kiệm điện

Một trong những ưu điểm của tủ lạnh Electrolux chính là thiết kế đẹp mắt và rất tiết kiệm điện. Bên cạnh đó các dòng tủ lạnh đời mới đều ứng dụng công nghệ Inverter để đạt hiệu quả cao hơn: dòng tủ lạnh Electrolux này được tích hợp công nghệ biến tần Inverter có khả năng điều chỉnh vòng quay hoạt động của máy nén, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động máy ổn định, và giúp chiếc tủ lạnh hoạt động hiệu quả, êm ái, tiết kiệm điện hơn những dòng tủ lạnh khác.

3. Những ưu điểm trong thiết kế của tủ lạnh Electrolux

Là một thương hiệu đến từ châu Âu nên không hề ngạc nhiên khi chiếc tủ lạnh Electrolux có thiết kế vô cùng đẹp mắt. Vậy các công nghệ ứng dụng trong chiếc tủ lạnh này có những ưu điểm gì?

Tủ lạnh Electrolux ứng dụng công nghệ NutriFresh Inverter: giúp duy trì nhiệt độ ở mức ổn định giúp cho thực phẩm được bảo quản tươi ngon, tiết kiệm điện tối đa nhờ sử dụng công nghệ biến tần trong điều khiển máy nén.

Có ngăn đông mềm Tasteseal để bảo quản thực phẩm tươi ngon: Với ngăn đông mềm TasteSeal có nhiệt độ -2 độ C, thực phẩm sẽ được bảo quản ở nhiệt độ lý tưởng nhất, giữ trọn vị tươi ngon trong suốt 7 ngày mà không bị hỏng hoặc bị đông đá. Cho phép bạn có thể nấu ngay mà không cần phải chờ rã đông.

Hệ thống làm lạnh đảo chiều 360 độ: Đưa khí lạnh tỏa đều trong từng khoang tủ, đảm bảo mọi vị trí ở trong tủ lạnh được duy trì ở một mức nhiệt độ ổn định nhất, giúp thực phẩm luôn nhận được đầy đủ độ ẩm thích hợp để giữ trọn vẹn dưỡng chất không gây hại cho người dùng.

Tủ lạnh Electrolux có hệ thống khử mùi và diệt khuẩn TasteGuard: giúp loại bỏ đến 99.8% vi khuẩn, giúp tủ lạnh của bạn luôn tươi mới, sạch sẽ, hợp vệ sinh và không có mùi khó chịu.

Ứng dụng công nghệ làm lạnh EvenTemp: Đảm bảo nhiệt độ trong tủ lạnh Electrolux ổn định và đồng đều giữa các ngăn tủ, giúp cho việc đảm bảo thực phẩm tươi ngon, kéo dài thời gian bảo quản hơn so với những dòng tủ lạnh khác.

Có hệ thống ngăn kệ FlexStor: Giúp người dùng có thể linh hoạt di chuyển các khay kệ để phù hợp với mọi nhu cầu tích trữ thực phẩm, từ những chai sữa thông thường đến những chai lọ nhỏ hay loại có hình dạng và kích thước không giống nhau

4. Chọn mua tủ lạnh Electrolux chính hãng, giá tốt cùng Mạnh Nguyễn

Là một trong những thương hiệu điện máy uy tín trên thị trường, điện máy Mạnh Nguyễn chắc chắn sẽ là một địa điểm giúp bạn sở hữu những Tủ lạnh Electrolux chính hãng với mức giá tốt nhất. Tại Mạnh Nguyễn, tất cả sản phẩm được cập nhật mới thường xuyên đi cùng với các chính sách ưu đãi, bảo hành và lắp đặt nhiều tiện ích cho khách hàng.

Chính sách bảo hành và lắp đặt cho khách hàng của Mạnh Nguyễn

Chính sách bảo hành rõ ràng

Toàn bộ việc Bảo hành các thiết bị và linh kiện do Mạnh Nguyễn phân phối sẽ được thực hiện bởi Nhà sản xuất, Nhà nhập khẩu, và Đơn vị phân phối được ủy quyền. Mạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ khách hàng thông tin về các địa điểm bảo hành, các chính sách khác bao gồm liên hệ, chăm sóc, và vận chuyển đối với việc bảo hành,... Sau khi việc bảo hành hoàn tất chúng tôi sẽ giao hàng lại cho khách hàng tại quầy.

Thời hạn bảo hành:Các sản phẩm được bảo hành chính hãng sẽ tuân theo thời gian quy định của Nhà sản xuất

Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm

 • Tùy theo từng loại sản phẩm và chương trình ưu đãi riêng trong từng thời kỳ mà sẽ có những sản phẩm được miễn phí lắp đặt và có những sản phẩm phải chịu phí lắp đặt. Tuy nhiên Mạnh Nguyễn cam kết đưa đến 1 dịch vụ hoàn hảo với giá thành cạnh tranh nhất. 

 • Trong trường hợp các phát sinh vật tư không nằm trong phụ kiện của sản phẩm như (dây điện, phích cắm điện, ổ cắm điện,...) quý khách hàng có thể tự mua hoặc thanh toán thêm chi phí phát sinh với bộ phận lắp đặt. 

Trên đây là những thông tin chung về dòng tủ lạnh Electrolux đang được phân phối tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Nếu bạn đang tìm hiểu thông tin và muốn sở hữu 1 chiếc tủ lạnh với mức giá cạnh tranh nhất nhanh tay truy cập websitehttps://manhnguyen.com.vn/hoặc đến các cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay để “rinh” về nhà những chiếc tủ lạnh Electrolux chính hãng, chất lượng tốt, giá ưu đãi bạn nhé!

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Electrolux ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>>Xem thêm: Mã lỗi tủ lạnh Electrolux - Những lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

>>> Sản phẩm cho bạn tham khảo: Tủ lạnh Electrolux Inverter 335L EBB3762K-H