z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh

-21%
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X

85.000.000 đ 67.890.000 đ
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569L FM800XAGGV9X
Giá Bán: 67.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV

102.000.000 đ 70.790.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV
Giá Bán: 70.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV

128.000.000 đ 89.240.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV
Giá Bán: 89.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

59.000.000 đ 51.440.000 đ
Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV
Giá Bán: 51.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-22%
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0

73.000.000 đ 56.980.000 đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi Inverter 569 Lít R-MY800GVGV0
Giá Bán: 56.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-30%
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV

Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV

88.000.000 đ 62.390.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 615 Lít R-WX620KV
Giá Bán: 62.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 735 Lít R-ZX740KV

Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 735 Lít R-ZX740KV

125.000.000 đ 93.890.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 6 cửa Inverter 735 Lít R-ZX740KV
Giá Bán: 93.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Tủ lạnh Hitachi 633 Lít Side By Side Inverter R-FM800XAGGV9X DIA

Tủ lạnh Hitachi 633 Lít Side By Side Inverter R-FM800XAGGV9X DIA

85.000.000 đ 68.590.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 633 Lít Side By Side Inverter R-FM800XAGGV9X DIA
Giá Bán: 68.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-15%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít

98.000.000 đ 83.790.000 đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX70C-BR-V 694 Lít
Giá Bán: 83.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-15%
Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít

Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít

98.000.000 đ 83.790.000 đ
Tủ Lạnh Mitsubishi MR-WX70C-F-V 694 lít
Giá Bán: 83.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít

Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít

65.000.000 đ 59.590.000 đ
Tủ Lạnh Mitsubishi Inverter MR-WX52D-F-V 506 Lít
Giá Bán: 59.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT

70.500.000 đ 59.590.000 đ
TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-WX52D-BR-V INVERTER 506 LÍT
Giá Bán: 59.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

88.000.000 đ 73.290.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2
Giá Bán: 73.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2

69.000.000 đ 65.290.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2
Giá Bán: 65.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Mua tủ lạnh, tủ lạnh chính hãng, tủ lạnh inverter giá rẻ nhất tại Siêu thị Mạnh Nguyễn, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt khu vực Hà Nội. Mua tủ lạnh chính hãng, tủ lạnh inverter cùng nhiều phần quà tặng khuyến mại cực hấp dẫn

Là một đồ dùng không thể thiếu trong mọi gia đình Việt, chiếc tủ lạnh giúp chúng ta bảo quản thực phẩm, làm lạnh nhanh chóng… đem đến những giá trị tuyệt vời cho người dùng. Và hơn thế, với thiết kế ngày càng hiện đại, thông minh nó còn là vật trang trí giúp làm nổi bật cho không gian phòng bếp thêm sang trọng.

Lịch sử về sự hình thành chiếc tủ lạnh như ngày nay là bắt đầu từ ý tưởng bảo quản thực phẩm của những người dân vùng ôn đới, và nhờ ý tưởng này mà các nhà khoa học đã hình thành lên chiếc tủ lạnh. Trải qua nhiều năm biến đổi, những chiếc tủ lạnh ngày càng được cải thiện và hoàn chỉnh như ngày nay.

Nếu như những chiếc tủ lạnh trước đây chỉ có chức năng làm đá, làm lạnh, kiểu dáng không bắt mắt, thì giờ đây các mẫu tủ lạnh mới nhất với các tính năng vượt trội như: giữ lạnh lâu khi ngắt kết nối, diệt khuẩn, khủ mùi, tiết kiện điện năng, vận hành êm ái, lấy nước ngoài, làm đá tự động...sẽ mang lại sự hài lòng cho mọi người sử dụng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng, các hãng sản xuất tủ lạnh nổi tiếng như: Hitachi, Electrolux, LG, Toshiba, Mitsubishi, Sanyo, Samsung, Darling, Panasonic, Funiki, Sharp, Aqua luôn chạy đua công nghệ và cho ra đời các mẫu sản phẩm mới cùng những tính năng vượt trội. Nhằm mang lại những gì tốt nhất cho khách hàng. Sau đây là một số hướng dẫn cách chọn tủ lạnh dành cho gia đình bạn.

Những công nghệ phổ biến được sử dụng trong tủ lạnh hiện nay

Công nghệ làm lạnh hiện đại

Công nghệ làm lành là yếu tố quan trọng nhất trong một chiếc tủ lạnh. Hiện nay, tủ lạnh được kết hợp các công nghệ tân tiến sau đây:

Công nghệ làm lành kép

Công nghệ làm lạnh kép (Twin Cooling System) có hai quạt gió và hai hệ thống làm lạnh tách biệt để giữ độ lạnh giữa các ngăn. Nhiệm vụ chính là giữ độ ẩm cho rau củ quả tốt hơn, giảm tình trạng héo úa, bảo quản nguyên vẹn dưỡng chất trong thực phẩm.  

Công nghệ làm lạnh kép có nhiệm vụ chính là giữ độ ẩm cho rau củ quả tốt hơn

 

Công nghệ làm lạnh đa chiều

Những chiếc tủ lạnh thông minh thế hệ mới được sử dụng công nghệ làm lạnh đa chiều. Khí lạnh được tỏa ra từ mọi vách ngăn của sản phẩm. Điều này giúp thức ăn nhận được độ lạnh thích hợp. Có thể nói công nghệ làm lạnh kép sẽ giữ nhiệt độ tối ưu nhất giúp thực phẩm luôn tươi ngon. Một ưu điểm nữa của công nghệ này là cảm biến nhiệt độ rất tốt giúp tối ưu hóa điện năng.

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

Cơ chế hoạt động của công nghệ Inverter là dựa vào máu nén ở nhiều cấp độ. Khi bên trong tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm thì độ lạnh sẽ được tự động tăng lên. Công nghệ này còn duy trì được sự ổn định của nhiệt độ nên máy nén không cần hoạt động lại từ đầu. Chính điều này đã giúp tủ lạnh tiết kiệm từ 30% đến 50% điện năng tiêu thụ.

Công nghệ Econavi

Công nghệ Econavi có cảm biến rất nhạy nhận ra được sự thay đổi nhiệt độ xung quanh. 5 cảm biến của công nghệ Econavi gồm:

 • Cảm biến cửa tủ lạnh

 • Cảm biến nhiệt độ bên trong

 • Cảm biến nhiệt độ phòng

 • Cảm biến ánh sáng

 • Cảm biến lưu trữ

Từ đó, tủ lạnh sẽ đưa ra tín hiệu nhắc nhở nếu người dùng mở cửa tủ lạnh quá lâu. Cùng với đó, nó sẽ điều chỉnh năng lượng phù hợp sao cho cung cấp đủ độ lạnh để thực phẩm luôn tươi. Những tủ lạnh áp dụng công nghệ này có thể tiết kiệm điện năng tới 17%.

Công nghệ Econavi tự động điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp

 

Công nghệ hai dàn lạnh độc lập

Một số tủ lạnh tích hợp công nghệ hai dàn lạnh độc lập. Mỗi giàn lạnh sẽ hoạt động riêng ở từng ngăn, khí lạnh sẽ bao phủ mọi ngóc ngách của tủ lạnh giúp làm lạnh nhanh. Điều này đảm bảo thực phẩm không bị lẫn mùi, giữ được độ tươi ngon nguyên bản.

Công nghệ làm lành trực tiếp 

Những dòng tivi cũ được sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp. Cơ chế hoạt động rất đơn giản, nhà sản xuất sẽ đặt giàn lạnh trực tiếp vào tủ, hơi lạnh sẽ được thổi trực tiếp tư đây ra xung quanh tủ. 

Ngăn làm lạnh nhanh

Một số tủ lạnh được trang bị thêm ngăn làm lạnh nhanh phục vụ nhu cầu của người dùng. Bạn có thể làm lạnh bất kỳ thức uống hoặc trái cây trong thời gian ngắn nhất. Nhất là vào mùa hè nóng bức thì nhu cầu dùng thực phẩm và đồ uống lạnh gia tăng nhanh chóng. Ngăn làm lạnh nhanh còn được trang bị nắp đậy để bảo quản và tránh làm lan tỏa mùi của thực phẩm tươi sống cần dùng trong ngày.

Ngăn làm lạnh nhanh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dùng

 

Ngăn cấp đông mềm

Những chiếc tủ lạnh cao cấp hiện nay được ứng dụng thêm ngăn cấp đông mềm giúp bảo quản đồ tươi sống tốt hơn. Toàn bộ bề mặt của thịt cá sẽ được phủ một lớp băng mỏng nên thời gian rã đông ngắn hơn so với thực phẩm đông lạnh thông thường. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nhiệt độ ở ngăn đông mềm (-1 đến -3 độ C) rất lý tưởng để đảm bảo nguyên vẹn dưỡng chất trong thức ăn. Đồng thời, nhiệt độ này giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm và vi khuẩn có hại.

Công nghệ khử mùi và kháng khuẩn

Bên cạnh công nghệ làm lạnh, công nghệ khử mùi và kháng khuẩn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Vì tủ lạnh không chỉ cần làm lạnh nhanh mà cần được khử mùi hôi tanh, loại bỏ vi khuẩn có hại trên bám trên thực phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Công nghệ Nano Fresh Ag+

Công nghệ Nano Fresh Ag+ hoạt động theo cơ chế là phân tách các phân tử bạc có kích cỡ siêu nhỏ ra môi trường trong tủ lạnh. Chính những phân tử này sẽ tiếp xúc với thực phẩm và phá hủy kết cấu của tế bào nấm, vi sinh để ngăn chặn sự phát triển của chúng. Điều này giúp tủ lạnh luôn tươi mát, không có mùi tanh khó chịu và sạch khuẩn.

Công nghệ Nano Fresh Ag+ hoạt động theo cơ chế là phân tách các phân tử bạc

 

Công nghệ Hybrid Plasma

Công nghệ kháng khuẩn và khử mùi Hybrid Plasma đã xuất hiện từ lâu. Khi kết hợp Hybrid Plasma với hệ thống xúc tác tia cực tím sẽ cho quả khử mùi và kháng khuẩn tốt hơn. Các tia cực tím có nhiệm vụ khử khí ethylene (nguyên nhân gây héo úa, biến đổi dưỡng chất trong thực phẩm). 

Công nghệ Hygiene Fresh

Công nghệ Hygiene Fresh kháng khuẩn, lọc không khí nhờ 5 bước sau:

 1. Khử bụi, vi khuẩn, nấm mốc và mùi.

 2. Khử axit chua từ rau củ quả bị hư hỏng.

 3. Khử kiềm từ mùi hôi tanh của thực phẩm tươi sống.

 4. Diệt khuẩn và khử mùi

 5. Tia UV

5 bước khử mùi và lọc khuẩn của công nghệ Hygiene Fresh

 

Nhờ những bước này đã tiêu diệt tới 99.99% vi khuẩn và nấm mốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Công nghệ kiểm soát nhiệt độ

Công nghệ kiểm soát nhiệt độ Multi Control hoạt động dựa trên van tiết có khả năng lưu thông thông minh và cảm biến đa năng. Từ đấy duy trì nhiệt độ ổn định để thực phẩm không bị hư hỏng. Lượng điện năng tiêu thụ được tối ưu hóa giúp giảm tiền điện sinh hoạt.

Cách lựa chọn dung tích tủ lạnh sao cho phù hợp với nhu cầu

Tủ lạnh dung tích dưới 150 lít

Tủ lạnh có dung tích dưới 150 lít sẽ có các dòng phổ biến như: Tủ lạnh 90 lít, tủ lạnh 120 lít thường được thiết kế với 2 cửa ngăn với ngăn đá ở trên và ngăn mát ở dưới hoặc ngược lại. 

Dạng tủ lạnh mini nhỏ gọn này thích hợp cho việc sử dụng cho không gian ngôi nhà có kích thước hạn chế hoặc gia đình nhỏ có 2 thành viên dùng để bảo quản và lưu trữ đồ ăn hết sức tiện lợi và được rất nhiều ra đình sử dụng vì kích thước nhỏ gọn cũng như độ tiện dụng.

Tủ lạnh từ dung tích 150 đến 300 lít

Phù hợp với gia đình có nhiều thành viên từ 3 đến 4 người, có thể để lưu trữ thực phẩm từ 2 đến 3 ngày. Tủ lạnh 150-300 lit được tích hợp công nghệ hiện đại nhất hiện nay là công nghệ Inverter giúp tủ lạnh có thể tiết kiệm được điện năng, cấp đông thực phẩm nhanh và thiết kế ngăn đá dưới dễ dàng lấy thực phẩm.

Tủ lạnh dung tích từ 400 lít đến 550 lít

Thích hợp gia đình có nhiều thành viên khoảng 6 người, những tủ lạnh dung tích 400 đến 550 đa phần có thiết kế side by side hoặc tủ lạnh nhiều cửa, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều thành viên trong nhà.

Tủ lạnh dung tích trên 550 lít

Đây là dòng tủ lạnh lớn nhất, đáp ứng được nhu cầu dự trữ thực phẩm lâu dài và thích hợp cho đại gia đình có số lượng thành viên 7 người trở lên. Thiết sang trọng hiện đại và sở hữu các công năng nổi bật như: Làm đá tự động, lấy nước từ bên ngoài, điều khiển từ xa, ngăn cấp đông mềm…

Cách lựa chọn mua tủ lạnh đúng nhu cầu sử dụng

Đúng dung tích đúng nhu cầu sử dụng

Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng, nhu cầu ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình để cân nhắc lựa chọn được tủ lạnh có dung tích phù hợp.

Kiểu dáng thiết kế của tủ lạnh

Kiểu dáng thiết kế của tủ lạnh hiện nay rất đa dạng dễ dàng cho việc lựa chọn cho nhu cầu sử dụng. 

Tủ lạnh mini: Thiết kế nhỏ gọn với ngăn đá ở trên và ngăn mát ở dưới. Đây là loại tủ lạnh tiết kiệm điện dành cho người ở một mình, các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu sử dụng.

Tủ lạnh 2 cửa: Đây là dòng tủ lạnh lớn phù hợp cho gia đình, tủ lạnh gồm có 2 ngăn riêng biệt, một ngăn mát và một ngăn đông. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn lựa tủ lạnh ngăn đá trên hoặc tủ lạnh ngăn đá dưới theo nhu cầu.

Tủ lạnh Side by Side: Đây là dòng tủ lạnh hai cánh kích thước lớn, cánh tủ được mở sang hai bên. Với kích thước lớn của tủ việc tích trữ đồ ăn trong nhà để lâu ngày hoàn toàn dễ dàng mà vẫn đảm bảo thực phẩm tươi ngon vốn có ban đầu.

Tủ lạnh Multidoor: Đây là dòng tủ lạnh có dung tích lớn giúp cho việc bảo quản thực phẩm trở lên dễ dàng hơn nhất là những gia đình có đông thành viên và ít có thời gian đi chợ

Nên mua tủ lạnh ở đâu để đảm bảo chất lượng?

Tủ lạnh là sản phẩm được bán ở nhiều nơi vì vậy việc chọn được địa chỉ uy tín rất quan trọng. Nếu bạn đang phân vân chưa biết mua hàng ở đâu thì hãy tới với Mạnh Nguyễn. Sản phẩm của chúng tôi được nhập khẩu 100%, có giấy tờ đi kèm chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Sau khi mua hàng, đội ngũ nhân viên sẽ vận chuyển và lắp đặt tủ lạnh miễn phí cho khách hàng. Thời gian bảo hành sản phẩm lên tới 24 tháng nên bạn hoàn toàn an tâm trong quá trình sử dụng

Thời gian bảo hành tủ lạnh của Mạnh Nguyễn lên tới 24 tháng
 
 

 

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!