z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt

-17%
Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 9 kg EWF9025DQWB

Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 9 kg EWF9025DQWB

7.990.000 đ 6.690.000 đ
Máy giặt Electrolux UltimateCare 100 Inverter 9 kg EWF9025DQWB
Giá Bán: 6.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-46%
Máy giặt Bosch 10 kg WGG254A0VN

Máy giặt Bosch 10 kg WGG254A0VN

18.990.000 đ 10.440.000 đ
Máy giặt Bosch 10 kg WGG254A0VN
Giá Bán: 10.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-6%
Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter 14 kg WW14BB944DGBSV

Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter 14 kg WW14BB944DGBSV

13.990.000 đ 13.290.000 đ
Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter 14 kg WW14BB944DGBSV
Giá Bán: 13.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Máy giặt Samsung AI Ecobubble Inverter 11 kg WW11CGP44DSHSV

Máy giặt Samsung AI Ecobubble Inverter 11 kg WW11CGP44DSHSV

10.990.000 đ 9.150.000 đ
Máy giặt Samsung AI Ecobubble Inverter 11 kg WW11CGP44DSHSV
Giá Bán: 9.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-18%
Máy giặt Casper 7.5 kg WT-75NG1

Máy giặt Casper 7.5 kg WT-75NG1

3.990.000 đ 3.280.000 đ
Máy giặt Casper 7.5 kg WT-75NG1
Giá Bán: 3.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1

Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1

6.900.000 đ 5.240.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 9 kg WF-9VG1
Giá Bán: 5.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1

Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1

6.900.000 đ 4.790.000 đ
Máy giặt Casper Inverter 8 kg WF-8VG1
Giá Bán: 4.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1

Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1

4.990.000 đ 3.490.000 đ
Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1
Giá Bán: 3.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-32%
Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2

Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2

4.990.000 đ 3.440.000 đ
Máy Giặt Casper 8 Kg WT-8NG2
Giá Bán: 3.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W

Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W

19.900.000 đ 17.390.000 đ
Máy Sấy Bơm Nhiệt LG Inverter 10.5 Kg DVHP50W
Giá Bán: 17.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-32%
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)

9.990.000 đ 6.890.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)
Giá Bán: 6.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CB944DGBSV

Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CB944DGBSV

10.460.000 đ
Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CB944DGBSV
Giá Bán: 10.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-27%
Máy Giặt Samsung Inverter 12 Kg WW12CGP44DSHSV

Máy Giặt Samsung Inverter 12 Kg WW12CGP44DSHSV

12.990.000 đ 9.490.000 đ
Máy Giặt Samsung Inverter 12 Kg WW12CGP44DSHSV
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Máy Giặt Sấy Samsung Inverter 12/8 Kg WD12BB944DGHSV

Máy Giặt Sấy Samsung Inverter 12/8 Kg WD12BB944DGHSV

17.200.000 đ 13.890.000 đ
Máy Giặt Sấy Samsung Inverter 12/8 Kg WD12BB944DGHSV
Giá Bán: 13.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-35%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)

18.990.000 đ 12.490.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)
Giá Bán: 12.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-31%
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

10.990.000 đ 7.690.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)
Giá Bán: 7.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy sấy thông hơi 7 kg Toshiba TD-H80SEV(SK)

Máy sấy thông hơi 7 kg Toshiba TD-H80SEV(SK)

7.290.000 đ 5.540.000 đ
Máy sấy thông hơi 7 kg Toshiba TD-H80SEV(SK)
Giá Bán: 5.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Máy Sấy LG DVHP50M

Máy Sấy LG DVHP50M

20.500.000 đ 17.790.000 đ
Máy Sấy LG DVHP50M
Giá Bán: 17.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy sấy ngưng tụ Electrolux UltimateCare 8 kg EDC804P5WB

Máy sấy ngưng tụ Electrolux UltimateCare 8 kg EDC804P5WB

17.890.000 đ 13.540.000 đ
Máy sấy ngưng tụ Electrolux UltimateCare 8 kg EDC804P5WB
Giá Bán: 13.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)

9.990.000 đ 7.590.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)
Giá Bán: 7.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp các loại máy giặt 8kg, 10kg, 12kg, máy giặt inverter với đầy đủ các thương hiệu máy giặt nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Cam kết hàng chính hãng 100%, bảo hành toàn quốc, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.

 

5 bí quyết chọn mua máy giặt giá rẻ, tiết kiệm điện nước chính hãng tại Mạnh Nguyễn

Máy giặt giờ đây đã trở thành thiết bị gia dụng vô cùng cần thiết trong mỗi gia đình hiện đại. Khi mua máy giặt, việc có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp với mục đích và tiết kiệm điện nước là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các loại máy giặt phổ biến, bí quyết chọn mua máy giặt giá rẻ, chính hãng.

1. Những dòng máy giặt thông dụng trên thị trường hiện nay

Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại máy giặt với những ưu điểm nổi trội riêng. Hiểu rõ về các loại máy giặt này sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình mình.

1.1. Máy giặt cửa trên

Máy giặt cửa trên là loại phổ biến nhất với thiết kế truyền thống, có nắp mở ở phía trên. Loại máy này thường có giá thành hợp lý và dễ sử dụng. Với dung tích từ 7kg đến 12kg, máy giặt cửa trên phù hợp với phần lớn các gia đình. Một ưu điểm nổi bật của loại máy này là khả năng thêm quần áo trong quá trình giặt. Tuy nhiên, máy giặt cửa trên thường tiêu thụ nhiều nước và năng lượng nhiều hơn so với các dòng máy giặt khác.

 Máy giặt cửa trên tiện lợi, dễ sử dụng, và giá thành hợp lý

Máy giặt cửa trên tiện lợi, dễ sử dụng, và giá thành hợp lý 

1.2. Máy giặt cửa trước

Máy giặt cửa trước được ưa chuộng nhờ khả năng tiết kiệm nước và năng lượng. Với thiết kế nắp mở phía trước, máy giặt cửa trước thường có dung tích lớn, từ 8 kg đến 14 kg, phù hợp với các gia đình đông người. Máy giặt loại này thường có nhiều chương trình giặt và tốc độ vắt cao, giúp giặt sạch hơn và tiết kiệm thời gian phơi. Tuy nhiên, giá thành của máy giặt cửa trước thường cao hơn và việc sửa chữa cũng phức tạp hơn.

 Máy giặt cửa trước tiết kiệm điện nước, mang lại hiệu quả giặt sạch tối ưu

Máy giặt cửa trước tiết kiệm điện nước, mang lại hiệu quả giặt sạch tối ưu

1.3. Máy giặt kết hợp sấy

Máy giặt kết hợp sấy là giải pháp hoàn hảo cho những gia đình hạn chế về không gian. Loại máy này tích hợp cả chức năng giặt và sấy trong cùng một sản phẩm, giúp tiết kiệm không gian và thời gian. Tuy nhiên, khả năng sấy của máy giặt kết hợp thường không bằng máy sấy riêng biệt và giá thành cũng cao hơn.

 Máy giặt sấy kết hợp tiết kiệm không gian, giặt sấy hiệu quả, tiện lợi cho mọi gia đình

Máy giặt sấy kết hợp tiết kiệm không gian, giặt sấy hiệu quả, tiện lợi cho mọi gia đình

2. 5 bí quyết chọn mua máy giặt giá rẻ, tiết kiệm điện nước 

Chọn mua máy giặt không chỉ đơn giản là tìm kiếm một thiết bị giặt quần áo, mà còn cần xem xét nhiều yếu tố để đảm bảo tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả. Dưới đây là 5 bí quyết giúp bạn chọn được máy giặt giá rẻ mà vẫn tiết kiệm điện nước, giúp bạn tối ưu hóa ngân sách gia đình.

2.1. Nhận biết nhu cầu sử dụng máy giặt phù hợp

Trước khi mua máy giặt, bạn cần xác định rõ mong muốn, mục đích sử dụng của gia đình. Nếu gia đình bạn đông người hoặc có nhiều quần áo cần giặt mỗi ngày, một chiếc máy giặt có dung tích lớn từ 9kg trở lên sẽ là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu chỉ có ít người hoặc không có nhu cầu giặt giũ nhiều, bạn có thể chọn máy giặt có dung tích nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí.

2.2. Ưu tiên máy giặt có nhãn năng lượng tiết kiệm

Khi mua máy giặt, hãy chú ý đến nhãn năng lượng của sản phẩm. Máy giặt có nhãn năng lượng cao, chẳng hạn như Energy Star, thường tiêu thụ ít điện và nước hơn. Theo các nghiên cứu từ các chuyên gia, máy giặt Energy Star có thể tiết kiệm tới 25% năng lượng và 33% nước so với các mẫu không được chứng nhận.

 Máy giặt có nhãn Energy Star giúp giảm tiêu thụ điện nước tối đa, bảo vệ môi trường

Máy giặt có nhãn Energy Star giúp giảm tiêu thụ điện nước tối đa, bảo vệ môi trường

2.3. Tận dụng các chương trình giặt tiết kiệm

Nhiều máy giặt hiện đại có các chương trình giặt tiết kiệm nước và điện. Ví dụ, chế độ giặt nhanh hoặc chế độ giặt nước lạnh có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng đáng kể. Các chuyên gia điện máy khuyến nghị sử dụng các chương trình này để tối ưu hóa hiệu quả giặt giũ.

2.4. Nên sử dụng máy giặt cửa trước nếu có thể

Máy giặt cửa trước thường tiêu thụ ít nước và điện năng hơn so với máy giặt cửa trên. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng máy giặt cửa trước sử dụng ít hơn khoảng 40% nước và 25% điện năng so với máy giặt cửa trên, giúp bạn giảm hóa đơn điện nước hàng tháng.

2.5. Mua máy giặt vào mùa giảm giá

Thời điểm mua sắm cũng ảnh hưởng đến giá cả của máy giặt. Mua máy giặt vào các mùa giảm giá lớn như cuối năm hoặc trong các dịp khuyến mãi có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Đây là dịp bạn dễ dàng được nhận kèm với nhiều phần quà tặng có giá trị.

 Mua máy giặt vào mùa giảm giá để nhận ưu đãi hấp dẫn và tiết kiệm chi phí

Mua máy giặt vào mùa giảm giá để nhận ưu đãi hấp dẫn và tiết kiệm chi phí

3. Các nhãn hiệu máy giặt phổ biến và được tin dùng nhất

Khi nói đến việc chọn mua máy giặt, việc lựa chọn thương hiệu uy tín là một yếu tố then chốt giúp đảm bảo sản phẩm có độ bền và chất lượng. Trên thị trường hiện nay, có nhiều thương hiệu máy giặt nổi tiếng được người tiêu dùng tin tưởng. Dưới đây là phân tích về những thương hiệu máy giặt hàng đầu, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn khi lựa chọn sản phẩm.

3.1. LG

LG là một trong những thương hiệu máy giặt được đánh giá cao nhờ công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại. Máy giặt LG nổi bật với công nghệ giặt 6 chuyển động (6 Motion) giúp tăng khả năng làm sạch quần áo và bảo vệ sợi vải tốt hơn. Các mẫu máy giặt của LG thường được trang bị tính năng thông minh như kết nối Wi-Fi và điều khiển từ xa qua ứng dụng di động. Giá thành của máy giặt LG thuộc phân khúc trung và cao cấp, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được một sản phẩm chất lượng với các tính năng vượt trội.

2. Samsung

Samsung không chỉ nổi tiếng với các thiết bị điện tử mà còn được biết đến với các dòng máy giặt chất lượng cao. Máy giặt Samsung thường được trang bị công nghệ giặt bằng bong bóng (Eco Bubble) giúp tiết kiệm nước và điện năng. Một điểm mạnh khác của Samsung là các chương trình giặt đa dạng, thích hợp với nhiều loại vải khác nhau. Giá thành của máy giặt Samsung trải rộng từ trung bình đến cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Máy giặt Samsung với công nghệ Eco Bubble giặt siêu sạch, tiết kiệm điện nước

Máy giặt Samsung với công nghệ Eco Bubble giặt siêu sạch, tiết kiệm điện nước

3. Bosch

Bosch là thương hiệu máy giặt đến từ Đức, nổi tiếng với khả năng hoạt động cao và độ bền tốt. Máy giặt Bosch thường được trang bị công nghệ giặt tiên tiến như EcoSilence Drive làm giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện năng. Thiết kế của máy giặt Bosch mang phong cách Châu Âu, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mặc dù giá thành của máy giặt Bosch nằm ở phân khúc cao cấp,  nhưng chất lượng và hiệu năng của nó rất xứng đáng với chi phí đầu tư.

4. Electrolux

Electrolux là thương hiệu máy giặt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vào độ bền và tính năng tiện lợi. Máy giặt Electrolux nổi bật với công nghệ giặt hơi nước Vapour Care có khả năng diệt khuẩn và làm mềm vải. Thiết kế của máy giặt Electrolux thường rất gọn gàng và tinh tế, phù hợp với nhiều không gian nội thất. Giá thành của máy giặt Electrolux thuộc phân khúc trung bình đến cao cấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình.

5. Panasonic

Panasonic là thương hiệu máy giặt nổi tiếng với độ bền cao và công nghệ tiên tiến. Máy giặt Panasonic thường được trang bị tính năng giặt kháng khuẩn Ag+ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình. Một điểm mạnh khác của máy giặt Panasonic là khả năng tiết kiệm nước và điện năng, phù hợp với những gia đình có nhu cầu sử dụng lớn. Giá thành của máy giặt Panasonic nằm ở phân khúc trung bình, phù hợp với tài chính của nhiều khách hàng.

 

Máy giặt Panasonic đảm bảo giặt sạch và bảo vệ sức khỏe gia đình

4. Mua máy giặt giá rẻ, chính hãng, tiết kiệm điện nước tại Mạnh Nguyễn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Mạnh Nguyễn tự hào đem đến những sản phẩm máy giặt chính hãng cho khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Tại Mạnh Nguyễn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc máy giặt giá rẻ nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm máy giặt từ các thương hiệu uy tín như LG, Samsung, Bosch, Electrolux, Panasonic,... với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Khi mua máy giặt tại Mạnh Nguyễn, bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành chính hãng từ các nhà sản xuất. Bên cạnh đó, Mạnh Nguyễn có đội ngũ lắp đặt miễn phí cho tất cả các khách hàng mua máy giặt, và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình sử dụng.

Chọn mua máy giặt thích hợp với nhu cầu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại hiệu quả sử dụng cao. Với những kinh nghiệm và lưu ý trên, hy vọng bạn sẽ dễ dàng tìm được chiếc máy giặt ưng ý tại Mạnh Nguyễn. Hãy đến với Mạnh Nguyễn để trải nghiệm dịch vụ mua sắm uy tín và chất lượng, đảm bảo bạn sẽ hài lòng với sự lựa chọn của mình.