z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt Panasonic

-20%
Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FR1BVT

Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FR1BVT

14.800.000 đ 11.890.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FR1BVT
Giá Bán: 11.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-26%
Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FC1LVT

Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FC1LVT

14.800.000 đ 11.040.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FC1LVT
Giá Bán: 11.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-34%
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-S056FR1BV

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-S056FR1BV

22.420.000 đ 14.990.000 đ
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-S056FR1BV
Giá Bán: 14.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT

15.190.000 đ 12.240.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT
Giá Bán: 12.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT

17.490.000 đ 13.290.000 đ
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT
Giá Bán: 13.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-25%
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV

18.900.000 đ 14.190.000 đ
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV
Giá Bán: 14.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-24%
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FC1LVT

Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FC1LVT

14.900.000 đ 11.440.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FC1LVT
Giá Bán: 11.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-26%
Máy Giặt Panasonic 10 Kg NA-F10S10BRV

Máy Giặt Panasonic 10 Kg NA-F10S10BRV

8.950.000 đ 6.690.000 đ
Máy Giặt Panasonic 10 Kg NA-F10S10BRV
Giá Bán: 6.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
MÁY GIẶT PANASONIC 9KG LỒNG ĐỨNG NA-F90S10BRV

MÁY GIẶT PANASONIC 9KG LỒNG ĐỨNG NA-F90S10BRV

7.300.000 đ 6.090.000 đ
MÁY GIẶT PANASONIC 9KG LỒNG ĐỨNG NA-F90S10BRV
Giá Bán: 6.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
--1%
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FX1LVT lồng ngang

Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FX1LVT lồng ngang

14.190.000 đ 14.380.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FX1LVT lồng ngang
Giá Bán: 14.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-12%
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10AR1BV

Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10AR1BV

11.000.000 đ 9.740.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10AR1BV
Giá Bán: 9.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-10%
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11XR1LV

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11XR1LV

11.600.000 đ 10.480.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11XR1LV
Giá Bán: 10.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11VR1BV

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11VR1BV

12.600.000 đ 11.540.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11VR1BV
Giá Bán: 11.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95X1LRV

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95X1LRV

9.450.000 đ 8.190.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95X1LRV
Giá Bán: 8.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV

11.000.000 đ 9.540.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV
Giá Bán: 9.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-15%
Máy sấy thông hơi Panasonic 7 kg NH-E70JA1WVT

Máy sấy thông hơi Panasonic 7 kg NH-E70JA1WVT

9.650.000 đ 8.240.000 đ
Máy sấy thông hơi Panasonic 7 kg NH-E70JA1WVT
Giá Bán: 8.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Máy giặt Panasonic Inverter lồng đứng 16 Kg NA-FD16V1BRV

Máy giặt Panasonic Inverter lồng đứng 16 Kg NA-FD16V1BRV

20.000.000 đ 16.040.000 đ
Máy giặt Panasonic Inverter lồng đứng 16 Kg NA-FD16V1BRV
Giá Bán: 16.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-12%
Máy giặt Panasonic lồng đứng 14 Kg NA-FD14V1BRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 14 Kg NA-FD14V1BRV

16.000.000 đ 14.140.000 đ
Máy giặt Panasonic lồng đứng 14 Kg NA-FD14V1BRV
Giá Bán: 14.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Máy giặt Panasonic lồng đứng 12,5 Kg NA-FD125V1BV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 12,5 Kg NA-FD125V1BV

16.000.000 đ 12.840.000 đ
Máy giặt Panasonic lồng đứng 12,5 Kg NA-FD125V1BV
Giá Bán: 12.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 Kg NA-F100A9DRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 Kg NA-F100A9DRV

9.000.000 đ 7.490.000 đ
Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 Kg NA-F100A9DRV
Giá Bán: 7.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Mua máy giặt Pananosic chính hãng giá rẻ nhất, mới 100% nguyên đai nguyên kiện, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt Hà Nội, đổi trả 7 ngày với lỗi NSX, hậu mãi chu đáo.

Máy giặt Panasonic là sản phẩm được nhiều người lựa chọn sử dụng. Sản phẩm máy giặt của thương hiệu này có chất lượng tốt và được tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Mỗi sản phẩm đều được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ tăng cường khả năng hoạt động của máy. Nhờ đó, càng ngày càng có nhiều người tin dùng dòng sản phẩm này. Bài viết sẽ giới thiệu cho người dùng một số thông tin cơ bản nhất về dòng máy giặt của hãng Panasonic.

Máy giặt Panasonic đến từ đâu? có tốt không?

Thương hiệu Panasonic Nhật Bản được thành lập vào năm 1918. Với sự phát triển mạnh mẽ, hiện nay các sản phẩm điện tử của hãng nổi tiếng toàn cầu và rất được ưa chuộng.

Máy giặt Panasonic luôn sở hữu những công nghệ hiện đại hàng đầu, uy tín và chất lượng đảm bảo vì vậy là sự lựa chọn yêu thích của đông đảo người dùng. Máy giặt Panasonic có thiết kế tinh tế, sang trọng cùng chất liệu cao cấp tạo độ bền đẹp ấn tượng.

Các sản phẩm của hãng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và khối lượng giặt giúp bạn dễ dàng chọn được chiếc máy giặt phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Những chiếc máy giặt Panasonic lồng đứng hay máy giặt Panasonic lồng ngang đều được trang bị công nghệ giặt tiên tiến nhất.

Kết hợp công nghệ Stain Master+, Hệ thống Active Foam, công nghệ Inverter… máy giặt Panasonic hoạt động mạnh mẽ, đánh tan các vết bẩn cứng đầu, tiết kiệm điện nước, quần áo trắng sạch, loại bỏ vi khuẩn, giữ an toàn cho sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, máy giặt Panasonic còn có nhiều tính năng thông minh mang lại sự tiện ích trong quá trình sử dụng như: chế độ giặt nước nóng, lồng giặt Sazanami,… bảo vệ quần áo bền đẹp, thơm ngát.

Chất liệu cấu tạo của máy giặt Panasonic

Các bộ phận bên trong của máy giặt Panasonic được làm từ thép không gỉ chất lượng cao. Đặc biệt, lồng giặt còn được thiết kế riêng để giúp chống lại các tác nhân phá hoại từ môi trường như nhiệt độ, hơi ẩm hay va chạm với các bộ phận khác của máy trong quá trình hoạt động. Nhờ đó, các sản phẩm máy giặt của Panasonic có tuổi thọ lâu dài lên đến hơn 15 năm nếu được bảo quản và vệ sinh tốt.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, nhà sản xuất còn phủ một lớp sơn kim loại tĩnh điện giúp ngăn cản dòng điện rò rỉ ra bên ngoài. Bên cạnh đó, lớp sơn này còn có tác dụng bảo vệ máy giặt khỏi các tác nhân lý hóa của môi trường một cách tối ưu.

Hầu hết các chi tiết máy giặt đều được làm từ thép không gỉ

 

Những loại máy giặt Panasonic hiện nay

Hiện nay, máy giặt Panasonic có hai loại là cửa trước và cửa trên. Hai loại máy giặt này đều có ưu nhược điểm riêng. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể lựa chọn máy giặt cửa trước hay cửa trên cho phù hợp.

Máy giặt cửa trên

Máy giặt cửa trên được thiết kế cửa dạng gập có bản lề kết nối các mảnh với nhau. Loại máy giặt này cần sử dụng lồng giặt dựng thẳng đứng để có thể sử dụng được và phù hợp với phong cách thiết kế.

Thông thường, với nhu cầu sử dụng trong gia đình, nhiều người sẽ ưu tiên lựa chọn sử dụng máy giặt cửa trên. Đó là vì đặc điểm thiết kế của loại máy giặt này phù hợp trong việc bố trí không gian căn nhà. Loại máy giặt cửa trên sẽ không cần đặt trong không gian tương đối thông thoáng. Người dùng có thể bố trí máy bên cạnh các thiết bị hoặc vật dụng khác mà vẫn có thể giặt quần áo một cách bình thường. 

Ngoài ra, việc sử dụng máy giặt cửa trên còn giúp người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện. Thông thường các máy giặt cửa trên đều vừa với chiều cao của một người trưởng thành bình thường. Do đó, họ có thể đứng để cho quần áo vào trong máy một cách dễ dàng. Đặc biệt, nhờ lắp đặt cửa trên, sản phẩm này còn hạn chế được các trường hợp trẻ nhỏ chui vào trong buồng máy. Chính vì các lý do trên mà máy giặt cửa trên thường được ưu tiên sử dụng trong gia đình hơn.

Máy giặt cửa trên của thương hiệu Panasonic

 

Máy giặt cửa trước

Máy giặt cửa trước là dạng máy có phong cách thiết kế gần với những loại máy giặt đầu tiên trên thế giới. Máy giặt cửa trước sử dụng lồng giặt nằm ngang và nắp tròn trong suốt giúp người dùng có thể quan sát quá trình giặt của máy một cách dễ dàng.

Hiện nay, người dùng sẽ dễ bắt gặp các sản phẩm máy giặt Panasonic dạng cửa trước ở các cửa hàng giặt sấy. Lý do là vì thiết kế của sản phẩm này khá phù hợp để tiết kiệm diện tích giặt sấy trong các cửa hàng này. Cụ thể, tiệm có thể xếp chồng các máy giặt lên nhau hoặc sử dụng hệ thống kệ đỡ để tạo thành nhiều tầng máy giặt. 

Máy giặt cửa trước được trang bị tất cả các nút bấm ở mặt trước của máy giặt. Do đó, người dùng có thể xếp chồng sản phẩm mà không quá lo lắng ảnh hưởng đến nút bấm. Bên cạnh đó, việc thiết kế cửa trước sẽ dễ dàng cho người dùng trong việc lấy và cho quần áo vào lồng giặt. Chính vì những lý do trên mà sản phẩm máy giặt cửa trước được ưu tiên sử dụng trong các cửa hàng giặt máy hiện nay.

Máy giặt cửa trước của thương hiệu Panasonic

 

Giá của máy giặt Panasonic

Máy giặt Panasonic có nhiều mức giá khác nhau. Giá thấp nhất có thể dao động từ 4 - 5 triệu cho một máy bao gồm cả các phụ kiện và giấy bảo hành kèm theo. Một số máy có thể lên đến hơn 40 triệu. Sự chênh lệch giá này là do các công nghệ và tính năng được thiết kế khác nhau. Máy được tích hợp càng nhiều công nghệ thì sẽ có giá thành càng đắt.

Thông thường, để đáp ứng nhu cầu sử dụng bình dân và giặt sấy số lượng quần áo cỡ vừa thì các sản phẩm 6 - 9 triệu là sự lựa chọn phù hợp. Những sản phẩm này có đầy đủ các chức năng giặt cơ bản cùng với một số tiện ích hỗ trợ người dùng sử dụng khá tốt.

Sản phẩm máy giặt Panasonic có nhiều mức giá khác nhau từ 4 - 43 triệu

 

Mua máy giặt Panasonic ở đâu chất lượng?

Hiện nay, thị trường Việt Nam có nhiều cửa hàng điện máy bày bán máy giặt Panasonic. Tuy nhiên, không phải địa điểm nào cũng đều cung cấp các sản phẩm chất lượng và chính hãng. Nhiều người đã không may mua nhầm máy giặt Panasonic kém chất lượng và không thể hoàn trả được. Do đó, người dùng nên tìm hiểu kỹ về các đơn vị phân phối trước khi đặt hàng hoặc mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.

Cách chọn cửa hàng uy tín mà tiết kiệm thời gian nhất là tìm đến các review, bình luận của các khách hàng đã từng trải nghiệm mua hàng tại các cửa hàng. Từ đó, người dùng có thể xác định khái quát về uy tín và chất lượng của nơi đó. 

Một trong những siêu thị điện máy được đánh giá có độ uy tín top đầu Việt Nam là Mạnh Nguyễn. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng là tiêu chí hàng đầu để phục vụ. Nhờ đó, các khách mua hàng tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn đều hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

Những sản phẩm trước khi nhập vào kho đều sẽ được đội ngũ nhân viên kiểm tra chất lượng lô hàng một cách tổng quát. Trong quá trình lưu trữ hàng, các nhân viên kỹ thuật cũng thường xuyên kiểm tra để bảo dưỡng máy thường xuyên. Đặc biệt, trước khi trao sản phẩm đến tay khách hàng, đội ngũ này sẽ thực hiện đánh giá chất lượng lần cuối để đảm bảo máy chạy ổn định nhất có thể.

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn là địa chỉ cung cấp máy giặt Panasonic uy tín ở Việt Nam

 

Thông qua bài viết, chúng tôi đã giới thiệu về các thông tin liên quan đến máy giặt Panasonic. Máy giặt của hãng này được đánh giá là một trong những sản phẩm máy giặt có chất lượng tốt nhất hiện nay. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc giặt của thương hiệu Panasonic thì hãy liên hệ siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đội ngũ nhân viên chăm sóc của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách tài chính của gia đình bạn.