z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Casper

-25%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.500BTU TC18IS36

Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.500BTU TC18IS36

13.200.000 đ 9.990.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.500BTU TC18IS36
Giá Bán: 9.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Điều hòa Casper Inverter 1.5 Hp QC12IS36

Điều hòa Casper Inverter 1.5 Hp QC12IS36

7.800.000 đ 6.240.000 đ
Điều hòa Casper Inverter 1.5 Hp QC12IS36
Giá Bán: 6.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Điều hòa Casper Inverter 1 Hp QC09IS36

Điều hòa Casper Inverter 1 Hp QC09IS36

6.800.000 đ 5.340.000 đ
Điều hòa Casper Inverter 1 Hp QC09IS36
Giá Bán: 5.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Casper Inverter 2 chiều 18000BTU GH18IS35

Điều hòa Casper Inverter 2 chiều 18000BTU GH18IS35

15.800.000 đ 12.800.000 đ
Điều hòa Casper Inverter 2 chiều 18000BTU GH18IS35
Giá Bán: 12.800.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều hòa di động 9000BTU PC09TL33

Điều hòa di động 9000BTU PC09TL33

6.200.000 đ 4.950.000 đ
Điều hòa di động 9000BTU PC09TL33
Giá Bán: 4.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều hòa Casper GC24IS35- 2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Casper GC24IS35- 2.5HP-1 chiều inverter

16.700.000 đ 14.050.000 đ
Điều hòa Casper GC24IS35- 2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 14.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều Hòa Casper GC12IS35 -1.5HP-1 chiều Inverter

Điều Hòa Casper GC12IS35 -1.5HP-1 chiều Inverter

7.800.000 đ 6.190.000 đ
Điều Hòa Casper GC12IS35 -1.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 6.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Điều Hòa Casper GC09IS35-1.0HP-1 chiều Inverter

Điều Hòa Casper GC09IS35-1.0HP-1 chiều Inverter

6.500.000 đ 5.340.000 đ
Điều Hòa Casper GC09IS35-1.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 5.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều Hòa Casper GC18IS33 -2.0HP-1 chiều Inverter

Điều Hòa Casper GC18IS33 -2.0HP-1 chiều Inverter

13.990.000 đ 11.090.000 đ
Điều Hòa Casper GC18IS33 -2.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 11.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP

Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP

13.740.000 đ 12.190.000 đ
Điều Hòa Casper MC18IS33 Inverter 2HP
Giá Bán: 12.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Điều Hòa Casper MC12IS33 -Inverter 1.5HP

Điều Hòa Casper MC12IS33 -Inverter 1.5HP

7.290.000 đ 6.340.000 đ
Điều Hòa Casper MC12IS33 -Inverter 1.5HP
Giá Bán: 6.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU

Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU

5.450.000 đ 4.890.000 đ
Điều hòa Casper LC09FS33 -1 chiều 9000 BTU
Giá Bán: 4.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Điều Hòa Casper SC24FS33- 2.5HP-1 chiều

Điều Hòa Casper SC24FS33- 2.5HP-1 chiều

15.990.000 đ 12.090.000 đ
Điều Hòa Casper SC24FS33- 2.5HP-1 chiều
Giá Bán: 12.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều hòa Casper SC09FS33- 1.0HP -1 chiều

Điều hòa Casper SC09FS33- 1.0HP -1 chiều

5.990.000 đ 5.040.000 đ
Điều hòa Casper SC09FS33- 1.0HP -1 chiều
Giá Bán: 5.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Điều hòa Casper SC12FS33 - 1.5HP-1 chiều

Điều hòa Casper SC12FS33 - 1.5HP-1 chiều

7.990.000 đ 6.140.000 đ
Điều hòa Casper SC12FS33 - 1.5HP-1 chiều
Giá Bán: 6.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter

8.950.000 đ 6.840.000 đ
Điều Hòa Casper GH09IS33 -1.0HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 6.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter

10.150.000 đ 7.890.000 đ
Điều Hòa Casper GH12IS33 -1.5HP-2 Chiều Inverter
Giá Bán: 7.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Điều hòa Casper LC24FS32 1 chiều 24000Btu

Điều hòa Casper LC24FS32 1 chiều 24000Btu

15.400.000 đ 12.070.000 đ
Điều hòa Casper LC24FS32 1 chiều 24000Btu
Giá Bán: 12.070.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU

Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU

18.000.000 đ 13.900.000 đ
Điều hòa Casper HC24IA32-1 chiều inverter 24000BTU
Giá Bán: 13.900.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU

Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU

10.340.000 đ 9.290.000 đ
Điều hòa Casper KC18FC32-1 chiều 18000BTU
Giá Bán: 9.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua điều hòa Casper chính hãng giá chuẩn rẻ, uy tín tại Hà Nội. Không đăng giá ảo, tiết kiệm thời gian. Bảo hành chính hãng trên tòan quốc, Lắp đặt miễn phí.