z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ đông Sanaky

-13%
Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

10.990.000 đ 9.640.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 Lít VH-358KL
Giá Bán: 9.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-10%
Tủ đông 2 chế độ Sanaky 300 lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W2KD

Tủ đông 2 chế độ Sanaky 300 lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W2KD

8.590.000 đ 7.790.000 đ
Tủ đông 2 chế độ Sanaky 300 lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W2KD
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 260 lít cánh kính cường lực xanh VH-3699W2KD

Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 260 lít cánh kính cường lực xanh VH-3699W2KD

7.990.000 đ 7.140.000 đ
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 260 lít cánh kính cường lực xanh VH-3699W2KD
Giá Bán: 7.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-11%
Tủ đông Sanaky 360 lít 2 ngăn 2 cánh VH-3699W2K

Tủ đông Sanaky 360 lít 2 ngăn 2 cánh VH-3699W2K

7.990.000 đ 7.140.000 đ
Tủ đông Sanaky 360 lít 2 ngăn 2 cánh VH-3699W2K
Giá Bán: 7.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 230 lít cánh kính chịu lực xanhVH-2899W2KD

Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 230 lít cánh kính chịu lực xanhVH-2899W2KD

8.590.000 đ 6.890.000 đ
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 230 lít cánh kính chịu lực xanhVH-2899W2KD
Giá Bán: 6.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-2%
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 230 lít VH-2899W2K

Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 230 lít VH-2899W2K

6.990.000 đ 6.890.000 đ
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 230 lít VH-2899W2K
Giá Bán: 6.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Tủ đông Sanaky 250 lít 2 ngăn 2 cánh VH-2599W2KD

Tủ đông Sanaky 250 lít 2 ngăn 2 cánh VH-2599W2KD

6.990.000 đ 6.490.000 đ
Tủ đông Sanaky 250 lít 2 ngăn 2 cánh VH-2599W2KD
Giá Bán: 6.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-8%
Tủ đông Sanaky 250 lít 2 cánh 2 ngăn VH-2599W2K

Tủ đông Sanaky 250 lít 2 cánh 2 ngăn VH-2599W2K

6.990.000 đ 6.490.000 đ
Tủ đông Sanaky 250 lít 2 cánh 2 ngăn VH-2599W2K
Giá Bán: 6.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-7%
Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099A2K

Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099A2K

7.990.000 đ 7.440.000 đ
Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099A2K
Giá Bán: 7.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099A2KD

Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099A2KD

8.990.000 đ 7.340.000 đ
Tủ đông Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099A2KD
Giá Bán: 7.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099W4K

Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099W4K

8.990.000 đ 8.190.000 đ
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xám VH-4099W4K
Giá Bán: 8.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W4KD

Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W4KD

8.990.000 đ 8.190.000 đ
Tủ đông 2 chế độ inverter Sanaky 320 Lít cánh kính cường lực xanh VH-4099W4KD
Giá Bán: 8.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Tủ đông 2 chế độ 280 lít inveretr Sanaky cánh kính cường lực xanh Inverter VH-3699W4KD

Tủ đông 2 chế độ 280 lít inveretr Sanaky cánh kính cường lực xanh Inverter VH-3699W4KD

8.590.000 đ 7.580.000 đ
Tủ đông 2 chế độ 280 lít inveretr Sanaky cánh kính cường lực xanh Inverter VH-3699W4KD
Giá Bán: 7.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-12%
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 Lít cánh kính cường lực xám VH-3699W4K

Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 Lít cánh kính cường lực xám VH-3699W4K

8.590.000 đ 7.580.000 đ
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 Lít cánh kính cường lực xám VH-3699W4K
Giá Bán: 7.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-6%
Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xanh VH-2899W4KD

Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xanh VH-2899W4KD

7.890.000 đ 7.440.000 đ
Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xanh VH-2899W4KD
Giá Bán: 7.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
--4%
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 lít 2 ngăn 3699W4KD

Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 lít 2 ngăn 3699W4KD

7.590.000 đ 7.940.000 đ
Tủ đông 2 chế độ invereter Sanaky 280 lít 2 ngăn 3699W4KD
Giá Bán: 7.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-6%
Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xám Inverter VH-2899W4K

Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xám Inverter VH-2899W4K

7.890.000 đ 7.440.000 đ
Tủ đông 2 chế độ 230 lít invereter Sanaky cánh kính cường lực xám Inverter VH-2899W4K
Giá Bán: 7.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ đông Sanaky 100 Lít 1 ngăn 1 cánh VH-1599HYK

Tủ đông Sanaky 100 Lít 1 ngăn 1 cánh VH-1599HYK

5.590.000 đ 4.540.000 đ
Tủ đông Sanaky 100 Lít 1 ngăn 1 cánh VH-1599HYK
Giá Bán: 4.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-9%
Tủ đông Sanaky 250 Lít 1 ngăn 2 cánh VH-2599A2K

Tủ đông Sanaky 250 Lít 1 ngăn 2 cánh VH-2599A2K

6.990.000 đ 6.390.000 đ
Tủ đông Sanaky 250 Lít 1 ngăn 2 cánh VH-2599A2K
Giá Bán: 6.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-5%
Tủ đông Sanaky 150 lít VH-150HY2

Tủ đông Sanaky 150 lít VH-150HY2

5.000.000 đ 4.780.000 đ
Tủ đông Sanaky 150 lít VH-150HY2
Giá Bán: 4.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp tủ đông Sanaky chính hãng tại Hà Nội với mẫu mã đa dạng, giá rẻ nhất trị trường hiện nay. LH: 0962.110.828