z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ đông Alaska

-42%
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

120.000.000 đ 69.870.000 đ
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100
Giá Bán: 69.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

60.000.000 đ 48.530.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700
Giá Bán: 48.530.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N

Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N

14.800.000 đ 10.980.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N
Giá Bán: 10.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29

Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29

13.000.000 đ 10.520.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29
Giá Bán: 10.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-36%
Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11

Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11

7.850.000 đ 5.080.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11
Giá Bán: 5.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550

Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550

25.800.000 đ 18.990.000 đ
Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550
Giá Bán: 18.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI

Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI

11.900.000 đ 8.360.000 đ
Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI
Giá Bán: 8.360.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ đông Alaska 2 cửa 650 Lít KN-650

Tủ đông Alaska 2 cửa 650 Lít KN-650

38.990.000 đ 33.210.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 650 Lít KN-650
Giá Bán: 33.210.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Tủ đông kính lùa Alaska 450 Lít KN-450

Tủ đông kính lùa Alaska 450 Lít KN-450

35.000.000 đ 30.800.000 đ
Tủ đông kính lùa Alaska 450 Lít KN-450
Giá Bán: 30.800.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ đông Alaska 2 cửa 395 Lít KC-395

Tủ đông Alaska 2 cửa 395 Lít KC-395

17.890.000 đ 13.740.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 395 Lít KC-395
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-41%
Tủ đông Alaska 2 cửa 203 Lít KC-203S

Tủ đông Alaska 2 cửa 203 Lít KC-203S

18.990.000 đ 11.300.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 203 Lít KC-203S
Giá Bán: 11.300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Tủ đông Alaska 2 cửa 310 Lít KC-310

Tủ đông Alaska 2 cửa 310 Lít KC-310

16.990.000 đ 10.750.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 310 Lít KC-310
Giá Bán: 10.750.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ đông Alaska 2 cửa Inverter 210 Lít KC-210CI

Tủ đông Alaska 2 cửa Inverter 210 Lít KC-210CI

12.990.000 đ 10.600.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa Inverter 210 Lít KC-210CI
Giá Bán: 10.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210C

Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210C

12.000.000 đ 8.950.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210C
Giá Bán: 8.950.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210

Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210

10.990.000 đ 8.420.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 210 Lít KC-210
Giá Bán: 8.420.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ đông Alaska 2 cửa 400 Lít KN-400

Tủ đông Alaska 2 cửa 400 Lít KN-400

24.990.000 đ 19.660.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa 400 Lít KN-400
Giá Bán: 19.660.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ đông Alaska Inverter 1288 Lít HB-1500CI

Tủ đông Alaska Inverter 1288 Lít HB-1500CI

35.990.000 đ 26.500.000 đ
Tủ đông Alaska Inverter 1288 Lít HB-1500CI
Giá Bán: 26.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ đông Alaska Inverter 1015 Lít HB-1200CI

Tủ đông Alaska Inverter 1015 Lít HB-1200CI

26.900.000 đ 21.300.000 đ
Tủ đông Alaska Inverter 1015 Lít HB-1200CI
Giá Bán: 21.300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ đông Alaska Inverter 742Lít HB-1100CI

Tủ đông Alaska Inverter 742Lít HB-1100CI

25.890.000 đ 19.490.000 đ
Tủ đông Alaska Inverter 742Lít HB-1100CI
Giá Bán: 19.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ đông Alaska 2 cửa Inverte 510Lít HB-650CI

Tủ đông Alaska 2 cửa Inverte 510Lít HB-650CI

15.990.000 đ 13.140.000 đ
Tủ đông Alaska 2 cửa Inverte 510Lít HB-650CI
Giá Bán: 13.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp tủ đông Alaska chính hãng, giá chuẩn rẻ tại Hà Nội với mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo uy tín. LH: 0962.110.828