z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ đông/Tủ mát

-22%
Tủ đông kính cong Alaska KC-401Y

Tủ đông kính cong Alaska KC-401Y

10.900.000 đ 8.520.000 đ
Tủ đông kính cong Alaska KC-401Y
Giá Bán: 8.520.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ đông Alaska SC-501Y dung tích 310L

Tủ đông Alaska SC-501Y dung tích 310L

15.200.000 đ 10.980.000 đ
Tủ đông Alaska SC-501Y dung tích 310L
Giá Bán: 10.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Tủ đông Alaska SC-601B dung tích 500L

Tủ đông Alaska SC-601B dung tích 500L

13.720.000 đ
Tủ đông Alaska SC-601B dung tích 500L
Giá Bán: 13.720.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ mát Alaska 345 lít LCI-345

Tủ mát Alaska 345 lít LCI-345

15.990.000 đ 11.760.000 đ
Tủ mát Alaska 345 lít LCI-345
Giá Bán: 11.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Tủ mát Alaska Inverter LCI-300

Tủ mát Alaska Inverter LCI-300

12.200.000 đ 10.740.000 đ
Tủ mát Alaska Inverter LCI-300
Giá Bán: 10.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ đông đứng Alaska IF-350G 350 lít

Tủ đông đứng Alaska IF-350G 350 lít

35.000.000 đ 30.760.000 đ
Tủ đông đứng Alaska IF-350G 350 lít
Giá Bán: 30.760.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Tủ đông đứng Alaska IF-700G2 dung tích 700L

Tủ đông đứng Alaska IF-700G2 dung tích 700L

52.000.000 đ 48.620.000 đ
Tủ đông đứng Alaska IF-700G2 dung tích 700L
Giá Bán: 48.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-11%
Tủ Đông Đứng Alaska IF-1100G3

Tủ Đông Đứng Alaska IF-1100G3

78.000.000 đ 69.780.000 đ
Tủ Đông Đứng Alaska IF-1100G3
Giá Bán: 69.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ đông kính cong Alaska SC-401YCI

Tủ đông kính cong Alaska SC-401YCI

13.500.000 đ 10.550.000 đ
Tủ đông kính cong Alaska SC-401YCI
Giá Bán: 10.550.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ mát Alaska LC-525C 525 lít

Tủ mát Alaska LC-525C 525 lít

15.900.000 đ 13.820.000 đ
Tủ mát Alaska LC-525C 525 lít
Giá Bán: 13.820.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

16.990.000 đ 10.490.000 đ
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL
Giá Bán: 10.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

11.990.000 đ 8.940.000 đ
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL
Giá Bán: 8.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-39%
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

15.990.000 đ 9.780.000 đ
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL
Giá Bán: 9.780.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

6.050.000 đ 4.620.000 đ
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50
Giá Bán: 4.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
--73%
Tủ đông 4 cánh Darling 2500L DMF-1979ASI

Tủ đông 4 cánh Darling 2500L DMF-1979ASI

19.900.000 đ 34.500.000 đ
Tủ đông 4 cánh Darling 2500L DMF-1979ASI
Giá Bán: 34.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Tủ đông Darling inverter 770 Lít DMF-7779ASI-1

Tủ đông Darling inverter 770 Lít DMF-7779ASI-1

12.800.000 đ 11.340.000 đ
Tủ đông Darling inverter 770 Lít DMF-7779ASI-1
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-42%
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

120.000.000 đ 69.870.000 đ
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100
Giá Bán: 69.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

60.000.000 đ 48.530.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700
Giá Bán: 48.530.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

12.200.000 đ 8.980.000 đ
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H
Giá Bán: 8.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

10.900.000 đ 8.140.000 đ
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H
Giá Bán: 8.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua tủ đông, tủ mát các loại giá chuẩn rẻ, uy tín tại Hà Nội. Không đăng giá ảo, tiết kiệm thời gian. Bảo hành chính hãng trên tòan quốc, Lắp đặt miễn phí.

Không chỉ có tủ lạnh mới được ứng dụng nhiều trong cuộc sống mà tủ đông - tủ mát cũng là những dòng sản phẩm mang lại giá trị bảo quản thực phẩm cho người tiêu dùng.

Mặc dù có chức năng giống nhau đó là bảo quản thực phẩm, nhưng tủ đông - tủ mát và tủ lạnh lại được sử dụng cho trường hợp khác nhau. Đối với tủ đông - tủ mát thời gian làm lạnh nhanh từ 30 phút đến 3h với mức nhiệt dưới 18 độ, sử dụng chủ yếu bảo quản thực phẩm chưa qua chế biến trong thời gian dài, giá thành rẻ hơn, được dùng phổ biến trong các quán tạp hóa hay quán ăn. 

>>>Xem thêm: Bí quyết chọn mua tủ đông phù hợp với gia đình

Hiện nay có khá nhiều thương hiệu nổi tiến về dòng sản phẩm tủ đông - tủ mát cho bạn lựa chọn như: Tủ đông Sanaky, tủ đông Alaska, tủ đông Darling, tủ đông Electrolux, tủ đông Panasonic, tủ đông Kangaroo...Mỗi hãng đều có những tính năng nổi bật riêng.

Mua tủ đông - tủ mát chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Đến với Mạnh Nguyễn - siêu thị điện máy uy tín ở Hà Nội, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua những chiếc tủ đông - tủ mát phù hợp nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chọn tủ đông Sanaky phù hợp

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ đông - tủ mát chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho mình chiếc tủ đông - tủ mát giá rẻ

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>>Xem thêm: Tủ mát nào tốt nhất hiện nay