z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ đông/Tủ mát

-37%
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL

16.990.000 đ 10.790.000 đ
Tủ Mát Sanaky 340 Lít VH 408WL
Giá Bán: 10.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-24%
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL

11.990.000 đ 9.190.000 đ
Tủ Mát Sanaky 240 Lít VH 308WL
Giá Bán: 9.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-38%
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL

15.990.000 đ 9.980.000 đ
Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH 358WL
Giá Bán: 9.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-25%
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

6.050.000 đ 4.560.000 đ
Tủ mát Alaska 50 lít LC-50
Giá Bán: 4.560.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-43%
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100

120.000.000 đ 68.870.000 đ
Tủ Đông Đứng Alaska 1090 Lít IFG-1100
Giá Bán: 68.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700

60.000.000 đ 48.530.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 700 lít IFG-700
Giá Bán: 48.530.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H

12.200.000 đ 9.080.000 đ
Tủ mát Alaska 300Lít LC-555H
Giá Bán: 9.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-31%
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H

10.900.000 đ 7.620.000 đ
Tủ mát Alaska 205 lít LC-233H
Giá Bán: 7.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-19%
Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70

Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70

6.800.000 đ 5.570.000 đ
Tủ Mát Alaska 70 lít LC-70
Giá Bán: 5.570.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-26%
Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N

Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N

14.800.000 đ 11.020.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 390 lít IF-390N
Giá Bán: 11.020.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-20%
Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29

Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29

13.000.000 đ 10.510.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 290 lít IF-29
Giá Bán: 10.510.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-36%
Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11

Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11

7.850.000 đ 5.080.000 đ
Tủ đông đứng Alaska 110 lít IF-11
Giá Bán: 5.080.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-27%
Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550

Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550

25.800.000 đ 18.990.000 đ
Tủ đông mặt kính cong Alaska 550 lít KC-550
Giá Bán: 18.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-29%
Tủ đông inverter kính cong Alaska 419 lít KC-550CI

Tủ đông inverter kính cong Alaska 419 lít KC-550CI

34.000.000 đ 24.290.000 đ
Tủ đông inverter kính cong Alaska 419 lít KC-550CI
Giá Bán: 24.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-33%
Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI

Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI

11.900.000 đ 8.060.000 đ
Tủ Đông 2 ngăn 2 cánh inverter 282 lít Alaska BCD 4568CI
Giá Bán: 8.060.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-17%
Tủ đông Darling Smart Inverter DMF-1179ASI

Tủ đông Darling Smart Inverter DMF-1179ASI

20.800.000 đ 17.400.000 đ
Tủ đông Darling Smart Inverter DMF-1179ASI
Giá Bán: 17.400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Tủ Đông Darling 470 lít DMF-4799AX1

Tủ Đông Darling 470 lít DMF-4799AX1

7.790.000 đ
Tủ Đông Darling 470 lít DMF-4799AX1
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Tủ Đông Darling 370 lít DMF-3799AX1

Tủ Đông Darling 370 lít DMF-3799AX1

7.090.000 đ
Tủ Đông Darling 370 lít DMF-3799AX1
Giá Bán: 7.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-23%
Tủ đông Darling 260 lít DMF-2799AX1

Tủ đông Darling 260 lít DMF-2799AX1

8.100.000 đ 6.280.000 đ
Tủ đông Darling 260 lít DMF-2799AX1
Giá Bán: 6.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
-22%
Tủ Đông 2 chế độ 230 lít Inverter Darling DMF-2699WSI

Tủ Đông 2 chế độ 230 lít Inverter Darling DMF-2699WSI

8.700.000 đ 6.790.000 đ
Tủ Đông 2 chế độ 230 lít Inverter Darling DMF-2699WSI
Giá Bán: 6.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Chương trình khuyến mãi mua tivi tết 2024, Chi tiết tại đây.
Mua tủ đông, tủ mát các loại giá chuẩn rẻ, uy tín tại Hà Nội. Không đăng giá ảo, tiết kiệm thời gian. Bảo hành chính hãng trên tòan quốc, Lắp đặt miễn phí.

Không chỉ có tủ lạnh mới được ứng dụng nhiều trong cuộc sống mà tủ đông - tủ mát cũng là những dòng sản phẩm mang lại giá trị bảo quản thực phẩm cho người tiêu dùng.

Mặc dù có chức năng giống nhau đó là bảo quản thực phẩm, nhưng tủ đông - tủ mát và tủ lạnh lại được sử dụng cho trường hợp khác nhau. Đối với tủ đông - tủ mát thời gian làm lạnh nhanh từ 30 phút đến 3h với mức nhiệt dưới 18 độ, sử dụng chủ yếu bảo quản thực phẩm chưa qua chế biến trong thời gian dài, giá thành rẻ hơn, được dùng phổ biến trong các quán tạp hóa hay quán ăn. 

>>>Xem thêm: Bí quyết chọn mua tủ đông phù hợp với gia đình

Hiện nay có khá nhiều thương hiệu nổi tiến về dòng sản phẩm tủ đông - tủ mát cho bạn lựa chọn như: Tủ đông Sanaky, tủ đông Alaska, tủ đông Darling, tủ đông Electrolux, tủ đông Panasonic, tủ đông Kangaroo...Mỗi hãng đều có những tính năng nổi bật riêng.

Mua tủ đông - tủ mát chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Đến với Mạnh Nguyễn - siêu thị điện máy uy tín ở Hà Nội, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua những chiếc tủ đông - tủ mát phù hợp nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chọn tủ đông Sanaky phù hợp

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ đông - tủ mát chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho mình chiếc tủ đông - tủ mát giá rẻ

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>>Xem thêm: Tủ mát nào tốt nhất hiện nay