z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346
-15%
Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L

Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L

11.990.000 đ 10.290.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 Lít 2 cửa Inverter VH-358W3L
Giá Bán: 10.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L

Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L

10.990.000 đ 9.390.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 Lít 2 cửa Inverter VH-308W3L
Giá Bán: 9.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L

Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L

11.000.000 đ 8.740.000 đ
Tủ mát Sanaky 210 Lít 2 cửa Inverter VH-258W3L
Giá Bán: 8.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI

Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI

34.080.000 đ 27.460.000 đ
Tủ Mát Alaska inverter 960 lít SL-12CI
Giá Bán: 27.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3

Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3

39.580.000 đ 33.880.000 đ
Tủ Mát Alaska Inverter 1200 Lít LCI-1200C3
Giá Bán: 33.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI

Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI

28.580.000 đ 24.040.000 đ
Tủ mát Alaska inverter 800 lít SL-8CI
Giá Bán: 24.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ mát Darling 360 lít DL-3600A

Tủ mát Darling 360 lít DL-3600A

10.000.000 đ 8.740.000 đ
Tủ mát Darling 360 lít DL-3600A
Giá Bán: 8.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ mát Alaska 960 lít SL-12C

Tủ mát Alaska 960 lít SL-12C

32.000.000 đ 23.790.000 đ
Tủ mát Alaska 960 lít SL-12C
Giá Bán: 23.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3

Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3

10.320.000 đ 9.340.000 đ
Tủ mát Sanaky Inverter 290 lít VH-358K3
Giá Bán: 9.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
--1%
Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3

Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3

9.590.000 đ 9.690.000 đ
Tủ mát Sanaky Inverter 240 lít VH-308W3
Giá Bán: 9.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3

Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3

49.990.000 đ 37.720.000 đ
Tủ mát Alaska 1500 lít SL-16C3
Giá Bán: 37.720.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C

Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C

24.180.000 đ 20.480.000 đ
Tủ mát Alaska 800L 2 cửa LC800C
Giá Bán: 20.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D

Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D

14.990.000 đ 11.690.000 đ
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385D
Giá Bán: 11.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385

Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385

13.750.000 đ 11.220.000 đ
Tủ mát Alaska 382 Lít LC-385
Giá Bán: 11.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
 Tủ mát Alaska 300 Lít LC-533H

Tủ mát Alaska 300 Lít LC-533H

12.590.000 đ 8.980.000 đ
Tủ mát Alaska 300 Lít LC-533H
Giá Bán: 8.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-2%
Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W

Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W

8.990.000 đ 8.880.000 đ
Tủ mát Sanaky 240 lít VH - 308W
Giá Bán: 8.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W

Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W

10.210.000 đ 8.380.000 đ
Tủ mát Sanaky 290 lít VH - 358W
Giá Bán: 8.380.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Tủ mát Sanaky 800 lít VH-1009HP

Tủ mát Sanaky 800 lít VH-1009HP

25.990.000 đ 23.090.000 đ
Tủ mát Sanaky 800 lít VH-1009HP
Giá Bán: 23.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).