z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Daikin

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 2.5HP-24.200BTU FTHF71VAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 2.5HP-24.200BTU FTHF71VAVMV

31.100.000 đ
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 2.5HP-24.200BTU FTHF71VAVMV
Giá Bán: 31.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-16%
Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter

19.200.000 đ 16.200.000 đ
Điều hòa Daikin FTKB50YVMV -2.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 16.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-15%
Điều hòa Daikin FTKB35YVMV-1.5HP-1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTKB35YVMV-1.5HP-1 chiều Inverter

12.000.000 đ 10.200.000 đ
Điều hòa Daikin FTKB35YVMV-1.5HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 10.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Điều hòa Daikin FTKB25YVMV-1.0HP- 1 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTKB25YVMV-1.0HP- 1 chiều Inverter

10.900.000 đ 8.200.000 đ
Điều hòa Daikin FTKB25YVMV-1.0HP- 1 chiều Inverter
Giá Bán: 8.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-17%
Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter

18.900.000 đ 15.700.000 đ
Điều hòa Daikin FTXM35XVMV-1.5HP- 2 chiều Inverter
Giá Bán: 15.700.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-16%
Điều hòa Daikin FTXM25XVMV-1.0HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTXM25XVMV-1.0HP-2 chiều Inverter

15.900.000 đ 13.400.000 đ
Điều hòa Daikin FTXM25XVMV-1.0HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 13.400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
Điều hòa Daikin FTKF35XVMV-1.5HP- 1 chiều inverter

Điều hòa Daikin FTKF35XVMV-1.5HP- 1 chiều inverter

12.900.000 đ 11.150.000 đ
Điều hòa Daikin FTKF35XVMV-1.5HP- 1 chiều inverter
Giá Bán: 11.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Điều hòa Daikin FTKF25XVMV-1.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Daikin FTKF25XVMV-1.0HP-1 chiều inverter

11.050.000 đ 9.050.000 đ
Điều hòa Daikin FTKF25XVMV-1.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 9.050.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Điều hòa Daikin FTF35XAV1V-1.5HP- 1 chiều

Điều hòa Daikin FTF35XAV1V-1.5HP- 1 chiều

10.900.000 đ 8.990.000 đ
Điều hòa Daikin FTF35XAV1V-1.5HP- 1 chiều
Giá Bán: 8.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Điều hòa Daikin FTF25XAV1V -1.0HP-1 chiều

Điều hòa Daikin FTF25XAV1V -1.0HP-1 chiều

8.500.000 đ 6.990.000 đ
Điều hòa Daikin FTF25XAV1V -1.0HP-1 chiều
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-33%
Điều Hòa Daikin FTKB25XVMV -1.0HP-1 chiều Inverter

Điều Hòa Daikin FTKB25XVMV -1.0HP-1 chiều Inverter

12.200.000 đ 8.250.000 đ
Điều Hòa Daikin FTKB25XVMV -1.0HP-1 chiều Inverter
Giá Bán: 8.250.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 17100BTU-1 chiều

Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 17100BTU-1 chiều

17.500.000 đ 14.340.000 đ
Điều hòa Daikin FTF50XV1V- 17100BTU-1 chiều
Giá Bán: 14.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU

Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU

32.000.000 đ 27.650.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF60VVMV -2 chiều Inverter 20.500BTU
Giá Bán: 27.650.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-6%
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV

33.000.000 đ 31.090.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 3 HP FTKY71WVMV
Giá Bán: 31.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV

34.990.000 đ 28.790.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKY60WVMV
Giá Bán: 28.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV

25.190.000 đ 20.850.000 đ
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
Giá Bán: 20.850.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

16.490.000 đ 13.440.000 đ
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV
Giá Bán: 13.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV

Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV

13.290.000 đ 10.740.000 đ
Điều Hòa Daikin 9000BTU 1 Chiều Inverter FTKY25WAVMV
Giá Bán: 10.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-16%
Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter

36.850.000 đ 31.300.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF71VVMV -2.5HP-2 chiều Inverter
Giá Bán: 31.300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Điều hòa Daikin FTHF50VVMV-2.0HP- 2 chiều invereter

Điều hòa Daikin FTHF50VVMV-2.0HP- 2 chiều invereter

23.990.000 đ 19.750.000 đ
Điều hòa Daikin FTHF50VVMV-2.0HP- 2 chiều invereter
Giá Bán: 19.750.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Điều hòa Daikin 9000btu, 12000btu, inverter giá rẻ nhất thị trường tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, bảo hành chính hãng toàn quốc. Cùng nhiều chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn.

Điều hòa Daikin, inverter, 9000btu, 12000btu, giá rẻ nhất thị trường tại Siêu thị Mạnh Nguyễn, bảo hành chính hãng toàn quốc. Với nhiều chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn hãy đến ngay manhnguyen.com.vn để mua cho mình những chiếc điều hòa dakin với tốt nhất hiện nay.