z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy giặt Toshiba

-31%
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)

9.990.000 đ 6.940.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV (MK)
Giá Bán: 6.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)

18.990.000 đ 12.490.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105G4V(MG)
Giá Bán: 12.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)

9.990.000 đ 7.460.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG)
Giá Bán: 7.460.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-T21BU105UWV(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-T21BU105UWV(MG)

8.990.000 đ 6.740.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-T21BU105UWV(MG)
Giá Bán: 6.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV(MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV(MG)

8.450.000 đ 7.790.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV(MG)
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Máy Giặt Toshiba Inverter 10 Kg AW-DM1100JV(MK)

Máy Giặt Toshiba Inverter 10 Kg AW-DM1100JV(MK)

6.990.000 đ 5.640.000 đ
Máy Giặt Toshiba Inverter 10 Kg AW-DM1100JV(MK)
Giá Bán: 5.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
MÁY GIẶT TOSHIBA 13 KG AW-DUM1400LV(MK)

MÁY GIẶT TOSHIBA 13 KG AW-DUM1400LV(MK)

10.990.000 đ 6.990.000 đ
MÁY GIẶT TOSHIBA 13 KG AW-DUM1400LV(MK)
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy giặt Toshiba 10 KG AW-M1100JV(MK)

Máy giặt Toshiba 10 KG AW-M1100JV(MK)

6.490.000 đ 5.090.000 đ
Máy giặt Toshiba 10 KG AW-M1100JV(MK)
Giá Bán: 5.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-BK110GHV(MK) 10 kg Inverter

Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-BK110GHV(MK) 10 kg Inverter

16.990.000 đ 13.840.000 đ
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-BK110GHV(MK) 10 kg Inverter
Giá Bán: 13.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Máy sấy ngưng tụ Toshiba TD-K90MEV(SK) 8 kg

Máy sấy ngưng tụ Toshiba TD-K90MEV(SK) 8 kg

9.990.000 đ 7.790.000 đ
Máy sấy ngưng tụ Toshiba TD-K90MEV(SK) 8 kg
Giá Bán: 7.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Máy sấy thông hơi Toshiba TD-H80SEV(WK) 7 kg

Máy sấy thông hơi Toshiba TD-H80SEV(WK) 7 kg

6.990.000 đ 5.340.000 đ
Máy sấy thông hơi Toshiba TD-H80SEV(WK) 7 kg
Giá Bán: 5.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Máy Giặt Toshiba 9 Kg AW-M1000FV(MK)

Máy Giặt Toshiba 9 Kg AW-M1000FV(MK)

6.500.000 đ 4.940.000 đ
Máy Giặt Toshiba 9 Kg AW-M1000FV(MK)
Giá Bán: 4.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM115GF4V(SK) 10.5 kg

Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM115GF4V(SK) 10.5 kg

14.990.000 đ 11.280.000 đ
Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM115GF4V(SK) 10.5 kg
Giá Bán: 11.280.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM135GF4V(MG) 12.5 kg

Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM135GF4V(MG) 12.5 kg

16.990.000 đ 12.350.000 đ
Máy giặt sấy Toshiba | TWD-BM135GF4V(MG) 12.5 kg
Giá Bán: 12.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy giặt Toshiba 10 kg AW-M1100PV(MK)

Máy giặt Toshiba 10 kg AW-M1100PV(MK)

7.890.000 đ 5.290.000 đ
Máy giặt Toshiba 10 kg AW-M1100PV(MK)
Giá Bán: 5.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Máy giặt Toshiba 8Kg AW-M905BV(MK)

Máy giặt Toshiba 8Kg AW-M905BV(MK)

5.990.000 đ 4.440.000 đ
Máy giặt Toshiba 8Kg AW-M905BV(MK)
Giá Bán: 4.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-38%
Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

11.800.000 đ 7.350.000 đ
Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)
Giá Bán: 7.350.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-46%
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV(SG)

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV(SG)

11.990.000 đ 6.590.000 đ
Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV(SG)
Giá Bán: 6.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-41%
Máy giặt Toshiba 9.5 Kg lồng ngang Inverter TW-BK105S3V(SK)

Máy giặt Toshiba 9.5 Kg lồng ngang Inverter TW-BK105S3V(SK)

10.990.000 đ 6.490.000 đ
Máy giặt Toshiba 9.5 Kg lồng ngang Inverter TW-BK105S3V(SK)
Giá Bán: 6.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy giặt cửa trên Toshiba 8 kg AW-K905DV(SG)

Máy giặt cửa trên Toshiba 8 kg AW-K905DV(SG)

7.000.000 đ 4.640.000 đ
Máy giặt cửa trên Toshiba 8 kg AW-K905DV(SG)
Giá Bán: 4.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp máy giặt Toshiba 7kg,8kg,9kg,10kg chính hãng với giá cực rẻ. Đảm bảo chất lượng, bảo hành toàn quốc, lỗi 1 đổi 1

Thương hiệu Toshiba đến từ đất nước Nhật Bản, được thành lập vào năm 1939, với bề dày lịch sử phát triển, đến nay Toshiba đã đạt được vị tí top đầu thế giới về chất lượng sản phẩm trong ngành điện tử.

Máy giặt Toshiba được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi khả năng giặt hiệu quả, khối lượng giặt phong phú, mức giá phù hợp.

Thiết kế của những chiếc Máy giặt Toshiba rất độc đáo, vừa hiện đại lại thanh lịch. Vỏ ngoài được chế tạo từ chất liệu cao cấp như kim loại sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ giúp bảo vệ máy bền bỉ với thời gian.

Những dòng máy giặt Toshiba Inverter hay máy giặt Toshiba lồng đứng được ưa chuộng vì luôn được trang bị những công nghệ giặt ấn tượng.

Công nghệ giặt cô đặc bằng bọt khí tẩy sạch mọi vết bẩn cứng đầu nhất mà không làm hư hại sợi vải. Mâm giặt Hybrid Powerful giặt sạch hiệu quả, bảo vệ quần áo không bị nhăn nhúm. Lồng giặt Magic Drum, mâm giặt kháng khuẩn ngăn ngừa bụi bẩn, tăng tuổi thọ lồng giặt. Công nghệ giặt Mega Power Wash, chế độ truyền động trực tiếp hạn chế tiếng ồn, tiết kiệm điện nước.

Với những công năng vượt trội trên, Máy giặt Toshiba đảm bảo làm hài lòng tất cả người dùng, chăm sóc quần áo của các thành viên trong gia đình bạn luôn sạch đẹp.

Mua Máy giặt Toshiba chính hãng giá rẻ tại Hà Nội

Nếu bạn đang muốn mua máy giặt Toshiba chính hãng với giá rẻ nhất hãy đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm máy giặt Toshiba chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc máy giặt Toshiba ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!