z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Bếp điện - Bếp từ

-11%
LÒ NƯỚNG M TỦ BOSCH HBG635BB1 SERIE 8 71L ECOCLEAN

LÒ NƯỚNG M TỦ BOSCH HBG635BB1 SERIE 8 71L ECOCLEAN

21.500.000 đ 19.240.000 đ
LÒ NƯỚNG M TỦ BOSCH HBG635BB1 SERIE 8 71L ECOCLEAN
Giá Bán: 19.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXY875KW1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W

BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXY875KW1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W

31.990.000 đ 28.100.000 đ
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXY875KW1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W
Giá Bán: 28.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXV875DC1E 5 VÙNG NẤU 7400W

BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXV875DC1E 5 VÙNG NẤU 7400W

24.900.000 đ 21.890.000 đ
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXV875DC1E 5 VÙNG NẤU 7400W
Giá Bán: 21.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-8%
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXE801DC1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W

BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXE801DC1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W

20.290.000 đ 18.700.000 đ
BẾP TỪ BOSCH SERIE 8 PXE801DC1E ĐA ĐIỂM 4 VÙNG NẤU 7400W
Giá Bán: 18.700.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
BẾP TỪ BOSCH PXE601DC1E SERIE 8 BỐN VÙNG NẤU

BẾP TỪ BOSCH PXE601DC1E SERIE 8 BỐN VÙNG NẤU

18.990.000 đ 16.490.000 đ
BẾP TỪ BOSCH PXE601DC1E SERIE 8 BỐN VÙNG NẤU
Giá Bán: 16.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-14%
BẾP TỪ BOSCH PUJ61RBB5E SERIE 4 BA VÙNG NẤU

BẾP TỪ BOSCH PUJ61RBB5E SERIE 4 BA VÙNG NẤU

12.590.000 đ 10.840.000 đ
BẾP TỪ BOSCH PUJ61RBB5E SERIE 4 BA VÙNG NẤU
Giá Bán: 10.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-33%
Lò vi sóng kết hợp nướng Electrolux EMSB30XCF

Lò vi sóng kết hợp nướng Electrolux EMSB30XCF

12.990.000 đ 8.790.000 đ
Lò vi sóng kết hợp nướng Electrolux EMSB30XCF
Giá Bán: 8.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
BẾP TỪ BOSCH PUJ631BB5E

BẾP TỪ BOSCH PUJ631BB5E

13.500.000 đ 10.440.000 đ
BẾP TỪ BOSCH PUJ631BB5E
Giá Bán: 10.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-26%
Bếp điện từ Electrolux EHXD875FAK

Bếp điện từ Electrolux EHXD875FAK

20.290.000 đ 15.140.000 đ
Bếp điện từ Electrolux EHXD875FAK
Giá Bán: 15.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
Bếp từ âm 4 vùng nấu Electrolux EIP8546

Bếp từ âm 4 vùng nấu Electrolux EIP8546

26.390.000 đ 22.990.000 đ
Bếp từ âm 4 vùng nấu Electrolux EIP8546
Giá Bán: 22.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-27%
Bếp từ âm Electrolux EHI845BB

Bếp từ âm Electrolux EHI845BB

19.990.000 đ 14.690.000 đ
Bếp từ âm Electrolux EHI845BB
Giá Bán: 14.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Bếp từ Electrolux EIV644 60cm

Bếp từ Electrolux EIV644 60cm

19.990.000 đ 16.190.000 đ
Bếp từ Electrolux EIV644 60cm
Giá Bán: 16.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Bếp Từ Electrolux EIT913 3 Vùng Nấu

Bếp Từ Electrolux EIT913 3 Vùng Nấu

19.990.000 đ 15.140.000 đ
Bếp Từ Electrolux EIT913 3 Vùng Nấu
Giá Bán: 15.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-44%
 Bếp từ 3 vùng nấu Electrolux E6203IOK

Bếp từ 3 vùng nấu Electrolux E6203IOK

18.000.000 đ 10.090.000 đ
Bếp từ 3 vùng nấu Electrolux E6203IOK
Giá Bán: 10.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-48%
Bếp từ 3 vùng nấu lắp âm Electrolux LIT60342

Bếp từ 3 vùng nấu lắp âm Electrolux LIT60342

17.990.000 đ 9.480.000 đ
Bếp từ 3 vùng nấu lắp âm Electrolux LIT60342
Giá Bán: 9.480.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-38%
Bếp từ đôi Electrolux EHI7260BB

Bếp từ đôi Electrolux EHI7260BB

10.990.000 đ 6.840.000 đ
Bếp từ đôi Electrolux EHI7260BB
Giá Bán: 6.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-16%
Bếp từ Bosch PXE875DC1E

Bếp từ Bosch PXE875DC1E

23.890.000 đ 20.290.000 đ
Bếp từ Bosch PXE875DC1E
Giá Bán: 20.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

12.210.000 đ 9.490.000 đ
Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E
Giá Bán: 9.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-32%
Bếp từ 2 vùng nấu Bosch PPI82560MS

Bếp từ 2 vùng nấu Bosch PPI82560MS

15.000.000 đ 10.340.000 đ
Bếp từ 2 vùng nấu Bosch PPI82560MS
Giá Bán: 10.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-33%
Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E

Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E

20.000.000 đ 13.540.000 đ
Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E
Giá Bán: 13.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Địa chỉ mua bếp điện - Bếp từ chính hãng giá tốt nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng. LH: 0962.110.828

Bếp điện - bếp từ ngày nay đang dần trở nên một trong những xu thế tiêu dùng của người Việt Nam. Với những tính năng kỹ thuật và thẩm mỹ cao đáp ứng với nhu cầu của cuộc sống hiện đại, bếp điện từ hứa hẹn sẽ đem đến sự tiện nghi, hiện đại và an toàn tuyệt đối cho người dùng. Ngoài ra nó còn đảm bảo hiệu suất nấu nướng, mang lại sự an toàn cao cho người sử dụng cũng như tiết kiệm chi phí. 

Với thiết kế hiện đại, đẹp mắt, bếp điện - bếp từ mang lại sự sang trọng cho không gian nội thất phòng bếp cũng như các bữa tiệc. Ngày nay có nhiều loại bếp từ cho bạn lựa chọn như: bếp từ hồng ngoại, nếp từ đôi, bếp từ âm, bếp điện Midea...ứng dụng các tính năng nổi bật, vì thế việc đun nấu của bạn sẽ trở nên đơn giản và an toàn.

Mua bếp điện - bếp từ chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Đến với Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua những bếp điện - bếp từ phù hợp nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm bếp điện - bếp từ chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho mình chiếc bếp điện - bếp từ giá rẻ

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Mạnh Nguyễn - siêu thị điện máy uy tín tại Hà Nội. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!