z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Điều hòa Mitsubishi

-15%
Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter

24.700.000 đ 21.190.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric HT50VF-2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 21.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Điều hòa Mitsubishi Electric HT35VF-1.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric HT35VF-1.5HP-2 chiều inverter

15.200.000 đ 13.440.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric HT35VF-1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 13.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Điều hòa Mitsubishi Electric HT25VF-1.0HP- 2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric HT25VF-1.0HP- 2 chiều inverter

12.500.000 đ 11.090.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric HT25VF-1.0HP- 2 chiều inverter
Giá Bán: 11.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter

26.500.000 đ 24.740.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JW60VF-21000BTU-1 chiều - inverter
Giá Bán: 24.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter

20.200.000 đ 17.940.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JW50VF-2.0HP-1 chiều - inverter
Giá Bán: 17.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Điều Hòa Mitsubishi Electric JW35VF-1.5HP-1 chiều -Inverter

Điều Hòa Mitsubishi Electric JW35VF-1.5HP-1 chiều -Inverter

12.900.000 đ 11.190.000 đ
Điều Hòa Mitsubishi Electric JW35VF-1.5HP-1 chiều -Inverter
Giá Bán: 11.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Điều hòa Mitsubishi Electric JW25VF-1.0HP-1 chiều - inverter

Điều hòa Mitsubishi Electric JW25VF-1.0HP-1 chiều - inverter

11.500.000 đ 9.140.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JW25VF-1.0HP-1 chiều - inverter
Giá Bán: 9.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 -1.5HP-Inverter

Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 -1.5HP-Inverter

12.300.000 đ 10.340.000 đ
Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 -1.5HP-Inverter
Giá Bán: 10.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 -1.0HP-1 chiều-Inverter

Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 -1.0HP-1 chiều-Inverter

9.200.000 đ 8.290.000 đ
Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 -1.0HP-1 chiều-Inverter
Giá Bán: 8.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter

28.000.000 đ 19.090.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 19.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Máy lạnh Mitsubishi Electric GR25VF-1 chiều Inverter 9000BTU

Máy lạnh Mitsubishi Electric GR25VF-1 chiều Inverter 9000BTU

12.050.000 đ 11.140.000 đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric GR25VF-1 chiều Inverter 9000BTU
Giá Bán: 11.140.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter

11.990.000 đ 10.090.000 đ
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-S5-1.0HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 10.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều

Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều

34.690.000 đ 32.390.000 đ
Điều Hòa Mitsubishi Inverter SRK71ZRS-W5-2.5HP- 2 Chiều
Giá Bán: 32.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-2.0HP -1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-2.0HP -1 chiều inverter

25.000.000 đ 16.840.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YYP-W5-2.0HP -1 chiều inverter
Giá Bán: 16.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter

15.000.000 đ 12.290.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5-1.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 12.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter

18.000.000 đ 14.590.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXS-W5-1.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-2.0HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-2.0HP-1 chiều inverter

30.000.000 đ 21.690.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXS-W5-2.0HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 21.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter

28.000.000 đ 23.840.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5-2.5HP-1 chiều inverter
Giá Bán: 23.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter

15.000.000 đ 12.240.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-W5 -1.5HP-2 chiều inverter
Giá Bán: 12.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
Điều hòa Mitsubishi Electric JS60VF-1 chiều 21000BTU

Điều hòa Mitsubishi Electric JS60VF-1 chiều 21000BTU

30.000.000 đ 20.690.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric JS60VF-1 chiều 21000BTU
Giá Bán: 20.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua máy lạnh Mitsubishi giá rẻ, điều hòa Mitsubishi chính hãng chuẩn uy tín tại Hà Nội. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Miễn phí lắp đặt tại nhà. Trả góp lãi suất 0%