z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Sharp

-16%
Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-DG 2 cửa Inverter

Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-DG 2 cửa Inverter

6.000.000 đ 5.040.000 đ
Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-DG 2 cửa Inverter
Giá Bán: 5.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-SL 2 cửa Inverter

Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-SL 2 cửa Inverter

6.000.000 đ 4.890.000 đ
Tủ lạnh Sharp 197 lít SJ-X215V-SL 2 cửa Inverter
Giá Bán: 4.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Sharp 181 lít SJ-X198V-DG 2 cửa Inverter

Tủ lạnh Sharp 181 lít SJ-X198V-DG 2 cửa Inverter

5.500.000 đ 4.640.000 đ
Tủ lạnh Sharp 181 lít SJ-X198V-DG 2 cửa Inverter
Giá Bán: 4.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Sharp inverter 181 lít SJ-X198V-SL

Tủ lạnh Sharp inverter 181 lít SJ-X198V-SL

5.500.000 đ 4.640.000 đ
Tủ lạnh Sharp inverter 181 lít SJ-X198V-SL
Giá Bán: 4.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Tủ lạnh Sharp Inverter 417 lít SJ-X417WD-DG

Tủ lạnh Sharp Inverter 417 lít SJ-X417WD-DG

13.900.000 đ 10.190.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 417 lít SJ-X417WD-DG
Giá Bán: 10.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
tủ lạnh Sharp inverter 532 Lít SBX530V-SL

tủ lạnh Sharp inverter 532 Lít SBX530V-SL

15.900.000 đ 12.790.000 đ
tủ lạnh Sharp inverter 532 Lít SBX530V-SL
Giá Bán: 12.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-CH Gold

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-CH Gold

15.600.000 đ 14.590.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-CH Gold
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG BK

17.500.000 đ 12.590.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG BK
Giá Bán: 12.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Tủ lạnh Sharp Inverter 362lít SJ-FX420V-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 362lít SJ-FX420V-DS

16.200.000 đ 14.990.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 362lít SJ-FX420V-DS
Giá Bán: 14.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
--927%
Tủ lạnh Sharp Inverter 401L 4 cửa SJ-FXP480VG-CH Gold

Tủ lạnh Sharp Inverter 401L 4 cửa SJ-FXP480VG-CH Gold

1.580.000 đ 16.240.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 401L 4 cửa SJ-FXP480VG-CH Gold
Giá Bán: 16.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Tủ lạnh Sharp Inverter 473 Lít 4 cửa SJ-FXP480V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 473 Lít 4 cửa SJ-FXP480V-SL

18.500.000 đ 14.590.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter 473 Lít 4 cửa SJ-FXP480V-SL
Giá Bán: 14.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-38%
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK 442 lít

Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK 442 lít

20.000.000 đ 12.590.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK 442 lít
Giá Bán: 12.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
TỦ LẠNH SHARP INVERTER SJ-SBX440V-DS 442 LÍT

TỦ LẠNH SHARP INVERTER SJ-SBX440V-DS 442 LÍT

16.800.000 đ 13.040.000 đ
TỦ LẠNH SHARP INVERTER SJ-SBX440V-DS 442 LÍT
Giá Bán: 13.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-25%
Tủ lạnh SBS Sharp Inverter 442L SBX 440V-SL

Tủ lạnh SBS Sharp Inverter 442L SBX 440V-SL

15.800.000 đ 11.940.000 đ
Tủ lạnh SBS Sharp Inverter 442L SBX 440V-SL
Giá Bán: 11.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SBX530VG-BK

Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SBX530VG-BK

17.800.000 đ 13.740.000 đ
Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SBX530VG-BK
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SJ-SBX530V-DS

Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SJ-SBX530V-DS

17.600.000 đ 13.190.000 đ
Tủ lạnh Sharp inverter 532 lít SJ-SBX530V-DS
Giá Bán: 13.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Sharp SJ-SBXP600V-SL 520 lít Inverter

Tủ lạnh Sharp SJ-SBXP600V-SL 520 lít Inverter

22.000.000 đ 18.190.000 đ
Tủ lạnh Sharp SJ-SBXP600V-SL 520 lít Inverter
Giá Bán: 18.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-35%
Tủ Lạnh Sharp Inverter 607 Lít SJ-FXPI689V-RS

Tủ Lạnh Sharp Inverter 607 Lít SJ-FXPI689V-RS

26.800.000 đ 17.590.000 đ
Tủ Lạnh Sharp Inverter 607 Lít SJ-FXPI689V-RS
Giá Bán: 17.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE-SL 360 lít

Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE-SL 360 lít

12.100.000 đ 8.790.000 đ
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE-SL 360 lít
Giá Bán: 8.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Tủ lạnh Sharp inverter SJ-XP382AE-DS 360 lít

Tủ lạnh Sharp inverter SJ-XP382AE-DS 360 lít

12.200.000 đ 8.790.000 đ
Tủ lạnh Sharp inverter SJ-XP382AE-DS 360 lít
Giá Bán: 8.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua tủ lạnh Sharp giá rẻ, tủ lạnh Sharp inverter chính hãng chuẩn uy tín tại Hà Nội. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Miễn phí lắp đặt tại nhà. Trả góp lãi suất 0%

Sharp Corporation là một tập đoàn sản xuất điện tử của Nhật Bản, được thành lập năm 1912. Thương hiệu Sharp nổi tiếng thế giới với các sản phẩm và giải pháp rất độc đáo, đặc biệt là dòng sản phẩm tủ lạnh Sharp. 

Với thiết kế hiện đại, sang trọng, tủ lạnh Sharp mang lại cho không gian phòng bếp thêm khang trang. Hơn nữa tủ lạnh Sharp sử dụng hệ thống đèn LED trắng sẽ giúp tủ tiết kiệm tới 90% điện năng và ánh sáng đèn led làm căn bếp gia đình bạn trở nên dễ chịu hơn.

Không chỉ có mẫu mã đẹp, sang trọng mà chiếc tủ lạnh Sharp sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn hảo cùng những công nghệ vượt trội:

 • Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối đa: Giúp tiết kiệm điện đến 37% so với dòng tủ lạnh Iverter thông thường
 • Công nghệ làm lạnh hiện đại: Công nghệ làm lạnh kép, làm lạnh đa chiều giúp thực phẩm tươi hơn, làm lạnh đều hơn
 • Công nghệ khử mùi Plasmacluster ion và Nano Ag+: Giúp khử mùi và loại bỏ vi khuẩn hiệu quả
 • Dòng tủ lạnh Side By Side hiện đại: Có công suất làm lạnh mạnh gấp 5 lần so với các loại tủ lạnh khác, nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng tối ưu nhờ công nghệ ECO INVERTE

Mua tủ lạnh Sharp chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn 

Nếu bạn đang muốn mua chiếc tủ lạnh Sharp chính hãng với giá rẻ nhất thị trường, hãy đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, giúp bạn lựa chọn được mẫu tủ lạnh Sharp phù hợp nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tủ lạnh Sharp chính hãng, giá tốt, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại

Liên hệ ngay với chúng tôi để sắm cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh Sharp ưng ý nhất nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!