z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi

-41%
Tivi Samsung 65 inch 4K OLED QA65S90C

Tivi Samsung 65 inch 4K OLED QA65S90C

55.290.000 đ 32.990.000 đ
Tivi Samsung 65 inch 4K OLED QA65S90C
Giá Bán: 32.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-32%
 Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L

Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L

56.990.000 đ 39.290.000 đ
Google Tivi Sony 65 inch 4K XR-65X95L
Giá Bán: 39.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch

Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch

43.290.000 đ 37.690.000 đ
Smart Tivi LG 86UR8150PSB 4K 86 inch
Giá Bán: 37.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-37%
Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch

Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch

49.990.000 đ 31.890.000 đ
Smart Tivi QNED LG 75QNED86SRA 4K 75 inch
Giá Bán: 31.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 • Tặng 1 năm bảo hành mở rộng
 • Tặng loa thanh Tặng loa bluetooth di động XL7S trị giá 15.490.000.000đ và camera thông minh VC23GA trị giá 2.400.000đ chi tiết tại đây
 • Tặng 8 gói ứng dụng VIP, chi tiết tại đây 
 • Áp dụng từ 01/07/2023 đến 30/09/2023
-39%
Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA

Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA

67.890.000 đ 41.590.000 đ
Smart Tivi Qned LG 4K 86 Inch 86QNED80SRA
Giá Bán: 41.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch

Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch

67.890.000 đ 49.090.000 đ
Google Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch
Giá Bán: 49.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-26%
Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch

Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch

45.800.000 đ 34.090.000 đ
Google Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch
Giá Bán: 34.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L

Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L

61.890.000 đ 41.690.000 đ
Google TV Sony BRAVIA Oled XR-65A80L
Giá Bán: 41.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L

Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L

45.000.000 đ 32.740.000 đ
Google TV Sony BRAVIA OLED XR-55A80L
Giá Bán: 32.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L

Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L

50.990.000 đ 33.840.000 đ
Google Tivi Sony 85 inch 4K KD-85X80L
Giá Bán: 33.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-9%
Smart Tivi OLED LG 55G3PSA

Smart Tivi OLED LG 55G3PSA

49.990.000 đ 45.790.000 đ
Smart Tivi OLED LG 55G3PSA
Giá Bán: 45.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Smart Tivi OLED LG 77C3PSA 4K 77 inch

Smart Tivi OLED LG 77C3PSA 4K 77 inch

94.890.000 đ 50.390.000 đ
Smart Tivi OLED LG 77C3PSA 4K 77 inch
Giá Bán: 50.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Smart Tivi OLED LG 65C3PSA 4K 65 inch

Smart Tivi OLED LG 65C3PSA 4K 65 inch

50.900.000 đ 35.690.000 đ
Smart Tivi OLED LG 65C3PSA 4K 65 inch
Giá Bán: 35.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
Smart TV OLED 4K Samsung 55 inch 55S95C

Smart TV OLED 4K Samsung 55 inch 55S95C

54.490.000 đ 47.990.000 đ
Smart TV OLED 4K Samsung 55 inch 55S95C
Giá Bán: 47.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Smart TV OLED 4K Samsung 65 inch 65S95C

Smart TV OLED 4K Samsung 65 inch 65S95C

69.990.000 đ 37.790.000 đ
Smart TV OLED 4K Samsung 65 inch 65S95C
Giá Bán: 37.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-45%
Smart TV QLED 4K Samsung 85Q70C 85 inch

Smart TV QLED 4K Samsung 85Q70C 85 inch

65.490.000 đ 36.190.000 đ
Smart TV QLED 4K Samsung 85Q70C 85 inch
Giá Bán: 36.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-47%
Smart TV QLED 4K Samsung 85 inch 85Q80C

Smart TV QLED 4K Samsung 85 inch 85Q80C

75.000.000 đ 40.490.000 đ
Smart TV QLED 4K Samsung 85 inch 85Q80C
Giá Bán: 40.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-57%
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN85C

Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN85C

81.990.000 đ 35.890.000 đ
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN85C
Giá Bán: 35.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 50 inch 50QN90C

Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 50 inch 50QN90C

40.590.000 đ 32.990.000 đ
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 50 inch 50QN90C
Giá Bán: 32.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-54%
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN90C

Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN90C

89.900.000 đ 41.790.000 đ
Smart TV NEO QLED Tivi 4K Samsung 75 inch 75QN90C
Giá Bán: 41.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Tivi thông minh, tivi chính hãng, smart tivi, tivi 8k giá rẻ nhất chỉ có tại Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn. Mua tivi với cơ hội nhận nhiều khuyến mãi hấp dẫn, bảo hành chính hãng toàn quốc, GỌI NGAY để có giá tốt nhất.

Tivi là thiết bị điện tử không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ngoài báo, đài, thì tivi chính là phương tiện truyền thông phổ biến giúp chúng ta tiếp nhận thông tin trên khắp thế giới.

Chiếc tivi đầu tiên ra đời năm 1920, qua thời gian với sự phát triển của khoa học công nghệ, những chiếc tivi giờ đây không chỉ truyền tải thông tin, phục vụ việc nghe nhìn mà còn đem lại thế giới giải trí phong phú nhờ tính năng kết nối internet.

Các hãng sản xuất Tivi nổi tiếng hiện giờ như Tivi Sony, Tivi Samsung, Tivi LG, Tivi Panasonic, Tivi Sharp, Tivi Akino, Tivi Casper, Tivi Coocaa, Tivi Aqua… đều đang chạy đua về công nghệ để tạo ra những chiếc tivi hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Những chiếc tivi thông minh đang mở ra một kỉ nguyên mới, nơi sáng tạo của con người không còn giới hạn.

Minh chứng cho sự phát triển vượt bậc là sự xuất hiện của những chiếc tivi như đến từ tương lai với tivi màn hình cong siêu mỏng, kích thước lớn, hình ảnh sắc nét chân thực như cuộc sống và điều khiển được bằng giọng nói.

Hiện nay, các chủng loại tivi rất đa dạng cho bạn chọn lựa, từ tivi led, tivi oled, tivi qled đến tivi Full HD, tivi 4K, tivi 3D… hay smart tivi, tivi internet với nhiều kích thước lớn nhỏ từ 24 inch đến 88 inch. Để mua tivi đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và phù hợp với gia đình bạn không còn khó khăn.

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình một chiếc ti vi ưng ý với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tivi chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình một chiếc tivi hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!