z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tivi Samsung

-49%
 Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch

Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch

25.990.000 đ 13.490.000 đ
Smart TV QLED 4K Samsung 55Q70C 55 inch
Giá Bán: 13.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-8%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D

28.990.000 đ 26.690.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80D
Giá Bán: 26.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D

25.990.000 đ 22.590.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D
Giá Bán: 22.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-17%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D

27.990.000 đ 23.290.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 75 inch QA75Q60D
Giá Bán: 23.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-9%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D

16.990.000 đ 15.540.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 65 inch QA65Q60D
Giá Bán: 15.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D

15.490.000 đ 13.090.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 55 inch QA55Q60D
Giá Bán: 13.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-20%
Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D

Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D

14.990.000 đ 12.040.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K QLED 50 inch QA50Q60D
Giá Bán: 12.040.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-8%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D

33.890.000 đ 31.490.000 đ
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70D
Giá Bán: 31.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-14%
Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000

Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000

69.990.000 đ 60.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 98 inch UA98DU9000
Giá Bán: 60.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700

45.990.000 đ 40.290.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 85 Inch UA85DU7700
Giá Bán: 40.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700

26.900.000 đ 23.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU7700
Giá Bán: 23.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700

17.990.000 đ 15.790.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 65 Inch UA65DU7700
Giá Bán: 15.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-18%
Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700

13.990.000 đ 11.580.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 55 Inch UA55DU7700
Giá Bán: 11.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700

12.590.000 đ 10.590.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 50 Inch UA50DU7700
Giá Bán: 10.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-16%
Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700

Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700

9.990.000 đ 8.490.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 43 Inch UA43DU7700
Giá Bán: 8.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-19%
Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500

Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500

31.990.000 đ 25.990.000 đ
Smart Tivi LED Samsung 4K 75 inch UA75DU8500
Giá Bán: 25.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-11%
Smart Tivi LED Samsung 4K 55 inch UA55DU8500

Smart Tivi LED Samsung 4K 55 inch UA55DU8500

13.990.000 đ 12.590.000 đ
Smart Tivi LED Samsung 4K 55 inch UA55DU8500
Giá Bán: 12.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-18%
Smart Tivi LED Samsung 4K 50 inch UA50DU8500

Smart Tivi LED Samsung 4K 50 inch UA50DU8500

13.990.000 đ 11.590.000 đ
Smart Tivi LED Samsung 4K 50 inch UA50DU8500
Giá Bán: 11.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi LED Samsung 4K 43 inch UA43DU8500

Smart Tivi LED Samsung 4K 43 inch UA43DU8500

10.990.000 đ 9.590.000 đ
Smart Tivi LED Samsung 4K 43 inch UA43DU8500
Giá Bán: 9.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
-13%
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU8000

Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU8000

22.990.000 đ 20.190.000 đ
Smart Tivi Samsung 4K 75 Inch UA75DU8000
Giá Bán: 20.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi)
 3. Chương trình mua tivi LG trúng quà lớn, chi tiết tại đây
 4. Chương trình khuyến mại mua máy giặt, máy sấy LG xem tại đây
 5. Khuyến mãi quà tặng lên tới 3,990,000đ khi mua tủ lạnh LG tại đây
 6. Khuyến mãi khi mua combo máy giặt, máy sấy LG, tặng bộ xếp chồng tại đây
Mua Tivi Samsung thông minh giá rẻ ✓ Chính hãng ✓ Trả góp 0% ✓ Miễn phí lắp đặt, vận chuyển toàn quốc ✓ Cùng nhiều ưu đãi khủng 02/2024 khác tại Điện máy Mạnh Nguyễn.

Samsung là thương hiệu điện tử nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, với tiếng vang lớn từ sản phẩm Tivi sở hữu thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại cùng hàng loạt tính năng thông minh. Tivi Samsung thông minh mang đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí ấn tượng, là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu người tiêu dùng Việt khi có nhu cầu một tìm kiếm thiết bị giải trí. 

Tivi Samsung là sản phẩm điện tử được tin dùng trên toàn cầu

Tivi Samsung - Sản phẩm điện tử được tin dùng trên toàn cầu 

1. Tổng quan về thương hiệu Tivi Samsung

1.1. Tivi Samsung là thương hiệu của quốc gia nào?

Tivi Samsung là sản phẩm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Samsung, có trụ sở chính đặt tại Samsung Town, Seoul, Hàn Quốc. Tập đoàn Samsung đi theo triết lý kinh doanh đơn giản: “Cống hiến tài năng và công nghệ của mình để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ vượt trội đóng góp cho một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn”. Do đó, các sản phẩm của Samsung đều hướng đến kiến tạo cuộc sống thông minh, hiện đại hơn cho người dùng.

Thương hiệu Samsung đến từ Hàn Quốc

Tivi Samsung thuộc thương hiệu Samsung đến từ Hàn Quốc 

1.2. Tivi Samsung được sản xuất ở đâu? 

Hiện nay, các mẫu Tivi Samsung đa số được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nhưng chất lượng vẫn được bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc tế và còn được giám sát cực kỳ nghiêm ngặt. Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh - nhà máy lớn thứ 2 trên thế giới của Samsung, được trang bị các thiết bị máy móc cao cấp. 

Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tivi Samsung được sản xuất tại được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh - nhà máy lớn thứ 2 trên thế giới của Samsung  

1.3. Lịch sử hình thành Tivi Samsung

Năm 1969, Samsung được thành lập tại thị trường ngành điện tử chỉ với 7 nhà sáng lập và 137 kỹ thuật viên. Không lâu sau đó, chiếc Tivi Samsung trắng đen đầu ra đời, sản phẩm được đại đa số người tiêu dùng ưa chuộng và chọn mua. 

Cho đến năm 1978, doanh số của Samsung đạt kỷ lục với 4 triệu chiếc Tivi trắng đen được bán ra thị trường. Hãng tiếp tục đầu tư nghiên cứu để cho ra đời dòng Tivi công nghệ mới như: Tivi Kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới (năm 1998), Tivi LCD có màn hình lớn nhất thế giới (năm 2000),... 

Sản xuất tivi Samsung đen trắng

Năm 1978, doanh số của Samsung đạt kỷ lục với 4 triệu chiếc Tivi trắng đen được bán ra thị trường 

Từ những năm 2006 trở đi, Samsung dần trở thành “anh cả” của giới công nghệ, liên tục dẫn đầu về số lượng Tivi bán ra. Hãng liên tục phát triển hàng loạt siêu phẩm như: Tivi màn hình cong đầu tiên trên thế giới (năm 2013), màn hình phẳng có thể uốn cong đầu tiên (năm 2014), Tivi với kích thước khổng lồ (lên đến 105 inch),... cũng lần lượt ra đời.

2. Điểm danh 5 dòng Tivi Samsung được người dùng đánh giá cao

Samsung cung cấp đến người dùng đa dạng dòng sản phẩm, mỗi dòng sẽ phù hợp với từng đối tượng người dùng khác nhau.   

Phân loại

Thiết kế/Màu sắc

Kích thước màn hình

Độ phân giải

Mức giá dao động (VNĐ)

OLED

Laser siêu mỏng/ Xám

55/65 inch

4K

40 - 60 triệu  

Neo QLED 8K

Thiết kế Infinity One/ Xám - Đen

55/65/75/85 inch

8K

22 - 80 triệu

Neo QLED 4K

Thiết kế NeoSlim/ Bạc - Đen 

55/65/75/85/98 inch

4K

36 - 200 triệu

QLED 4K

Thiết kế AirSlim/ Bạc - Đen 

43/50/55/65/75/85 inch

4K

10 - 60 triệu

Crystal UHD

Thiết kế AirSlim/ Đen

43/50/55/60/65/ 70/75/85 inch

Ultra HD

10 - 60 triệu

Full HD & HD

Thiết kế tinh giản với độ mỏng tối ưu/ Đen

32/43 inch

Full HD/HD

7 - 9 triệu

 

2.1. Neo QLED 8K

Neo QLED 8K là dòng tivi Samsung thông minh cao cấp nhất với độ phân giải 8K cùng thiết kế Infinity One siêu mỏng, bộ xử lý Neural Quantum 8K thông minh, cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh như: Quantum Matrix, HDR lượng tử 32,... và công nghệ âm thanh vòm đỉnh cao. Sản phẩm cho phép người dùng tận hưởng những thước phim ấn tượng, biến không gian thành rạp chiếu phim thu nhỏ. 

Bên cạnh đó, Neo QLED 8K ứng dụng thêm nhiều tính năng nổi bật khác như: hỗ trợ chơi game - Motion Xcelerator Turbo Pro, kho ứng dụng giải trí Smart Hub, kết hợp điều khiển năng lượng mặt trời. Vì vậy, sản phẩm là lựa chọn hoàn hảo cho các đối tượng yêu thích nghệ thuật và đam mê trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Neo QLED 8K là dòng Tivi cao cấp nhất của Samsung

Tivi Neo QLED 8K - dành cho các đối tượng yêu thích nghệ thuật và đam mê trải nghiệm giải trí  

2.2. Neo QLED 4K

Neo QLED 4K là một trong các sản phẩm Smart Tivi Samsung 4K có thiết kế NeoSlim siêu mỏng, độ phân giải lên đến 4K cùng sự đột phá về công nghệ Quantum Matrix, kiến tạo không gian sống hiện đại, thông minh, thu hút người dùng. Do đó, thiết bị có khả năng truyền tải trọn vẹn từng chi tiết rõ nét cùng sắc đen sâu thẳm và sắc trắng thuần khiết. 

Nếu bạn có ý định mang cả rạp chiếu phim về nhà thì Neo QLED 4K - một sản phẩm Tivi Samsung 4K không chỉ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tận hưởng những thước phim chuẩn điện ảnh, mà còn đem đến cho bạn những trải nghiệm công nghệ tuyệt vời. Sản phẩm nhờ sự kết hợp của các tính năng khác như:  m thanh vòm tuyệt đỉnh - Dolby Atmos; chơi game mượt mà, không giật lag - Motion Xcelerator Turbo Pro; trợ lý ảo thông minh - SmartThings;... cùng nhiều tính năng nổi bật hứa hẹn đem lại đến người dùng khoảnh khắc giải trí đỉnh cao.

 

Neo QLED 4K kiến tạo không gian sống hiện đại, thông minh

Tivi Neo QLED 4K - lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tận hưởng những thước phim chuẩn điện ảnh với hình ảnh sắc nét 

2.3. QLED 4K

QLED 4K là một trong những sản phẩm Tivi 4K Samsung tạo ấn tượng với thiết kế AirSlim quen thuộc, viền màn hình siêu mỏng, nâng cấp chất lượng hình ảnh đầu vào lên chuẩn 4K sắc nét bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đồng thời, dòng Tivi này sở hữu công nghệ âm thanh SpaceFit Sound giúp trải nghiệm nghe phù hợp với mọi bày trí của không gian (bất kể treo tường/để bàn). 

Bên cạnh đó, QLED 4K còn tính năng Multi View - phân chia màn hình linh hoạt, phù hợp với các đối tượng có nhu cầu sử dụng màn hình đa nhiệm, vừa có thể giải trí vừa theo dõi công việc. 

Tivi Samsung QLED 4K phù hợp với các đối tượng có nhu cầu sử dụng màn hình đa nhiệm

Tivi Samsung QLED 4K phù hợp với các đối tượng có nhu cầu sử dụng màn hình đa nhiệm, vừa có thể giải trí vừa theo dõi công việc 

2.4. Crystal UHD

Crystal UDH với thiết kế AirSlim thanh mảnh, tạo nên tổng thể liền mạch khi kết hợp tại nhiều không gian phòng ốc. Sản phẩm có độ phân giải UHD kết hợp nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại Dynamic Crystal Color và bộ xử lý Crystal 4K, cung cấp hình ảnh với hàng tỷ sắc thái màu, sắc nét, chuẩn 4K. 

Ngoài ra, sản phẩm của hãng tivi Samsung được trang bị thêm các công nghệ nổi bật khác như: Âm thanh 3D sống động - OTS Lite, Samsung TV Plus - kho ứng dụng giải trí miễn phí,... và tính năng hiện đại như: Smart Hub - kho giải trí khổng lồ, điều khiển năng lượng mặt trời,... Vì vậy, Crystal UDH hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu giả trí của từng thành viên trong gia đình bạn.

Tivi Crystal UHD tạo nên tổng thể liền mạch với không gian

Tivi Crystal UHD tạo nên tổng thể liền mạch với không gian khi sở hữu thiết kế AirSlim có viền siêu mỏng 

2.5. Full HD & HD

Các dòng Tivi Full HD & HD của Samsung thường hướng đến thiết kế tinh giản, kích thước màn hình dao động từ 32 - 42 inch. Thiết bị được trang bị công nghệ Contrast Enhancer tăng chiều sâu hình ảnh và công nghệ Ultra Clean View lọc nhiễu, giảm nhòe, nâng cấp chất lượng xem của người dùng. 

Bên cạnh đó, sản phẩm có sự kết hợp thêm Smart Hub & One Remote, giúp người dùng dễ dàng truy cập kho giải trí đa dạng và thuận tiện cho việc thao tác trên thiết bị. Do đó, dòng Tivi Full HD & HD phù hợp với những đối tượng có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm có kích thước nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản với chất lượng hiển thị chân thực, sắc nét. 

Các dòng Tivi Full HD và HD của Samsung thường hướng đến thiết kế tinh giản

Tivi Full HD & HD phù hợp với những đối tượng có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm có kích thước nhỏ

3. 5 đặc điểm nổi bật của Tivi Samsung

3.1. Thiết kế đa dạng

Người dùng có thể lựa chọn thiết kế thiết kế Infinity One của Tivi Samsung với màn hình vô cực, thiết kế Neoslim với cạnh viền siêu mỏng hoặc thiết kế AirSlim tạo nên sự liền mạch với tổng thể. Các mẫu Tivi Samsung có đa dạng kích thước như 32, 43, 50. 55, 65, 75, 85 và 98 inch.

Tivi Samsung cung cấp nhiều sự lựa chọn

Tivi Samsung cung cấp nhiều sự lựa chọn nhờ đa dạng kích thước 

3.2. Trải nghiệm nghe ấn tượng - âm thanh đa chiều 

Các sản phẩm Tivi Samsung đều có khả năng đem lại những trải nghiệm nghe hoàn hảo nhất cho người dùng. Thiết bị ứng dụng công nghệ Dolby Atmos có khả năng tái tạo âm thanh đa chiều, giúp bạn dễ dàng cảm nhận tiếng bước chân phía sau lưng hay tiếng những chú chim đang vỗ cánh ngay trên đầu mình. 

Trong quá trình sử dụng Tivi Samsung, bạn sẽ có cảm giác như đang có mặt tại khán đài trong các trận cầu kinh điển hay đang lao theo những chiếc siêu xe trên đường đua nhờ âm thanh sống động, chân thực. 

Các sản phẩm Tivi Samsung đều có khả năng đem lại những trải nghiệm nghe hoàn hảo nhất cho người dùng

Các sản phẩm Tivi Samsung đều được trang bị và phát triển hệ thống âm thanh đa chiều 

3.3. Trải nghiệm nhìn cuốn hút - hình ảnh chân thực, sắc nét 

Không chỉ sở hữu những công nghệ màn hình hàng đầu hiện nay, Tivi Samsung còn được tập trung phát triển các công nghệ hình ảnh hiện đại, cung cấp chất lượng hiển thị sắc nét. Một số công nghệ hình ảnh có mặt hầu hết ở các dòng sản phẩm Tivi Samsung có thể kể đến như: 

 • Công nghệ PurColor: Tăng cường thêm nhiều dải màu thông qua việc tinh chỉnh màu sắc trên tổng số 192 điểm ảnh so với 27 điểm ảnh, đem đến màu sắc chân thật, gần với màu tự nhiên nhất.

 • Công nghệ Auto - Depth Enhancer: Công nghệ có khả năng phân tích từng vị trí của hình ảnh từ các khu vực điểm ảnh khác nhau, từ đó tự động điều chỉnh lại độ sáng, độ tương phản, mang đến nội dung hiển thị có chiều sâu, thu hút nhất.

 • Công nghệ Contrast Enhancer: Độ sáng của Tivi được tinh chỉnh liên tục trên từng thước phim, giúp từng khung ảnh trên màn hình Tivi trở nên sống động hơn.

 • Công nghệ hình ảnh HDR (viết tắt của từ High Dynamic Range): Tăng độ tương phản và màu sắc của hình ảnh hiển thị trở nên chi tiết hơn, đặc biệt tại các vùng sáng và tối. 

Bên cạnh đó, Tivi Samsung còn được trang bị hàng loạt công nghệ tinh chỉnh hình ảnh và màu sắc hiện đại khác như: Quantum Matrix, Quantum Mini LED,...đem đến cho người dùng trải nghiệm xem sắc nét nhất. 

3.4. Trải nghiệm sử dụng dễ dàng - giao diện thân thiện với người dùng  

Tivi Samsung sử dụng hệ điều hành Tizen OS - một trong 3 hệ điều hành Tivi phổ biến và được sử dụng trên toàn cầu hiện nay. Tizen OS cung cấp giao diện phẳng với các thẻ nội dung dưới màn hình được xếp đều nhau, dễ điều hướng. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập và nhanh chóng lựa chọn chương trình yêu thích. 

Tivi Samsung sử dụng hệ điều hành Tizen OS

Tivi Samsung sử dụng giao diện phẳng, dễ dàng thao tác và sử dụng 

3.5. Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng - Đa dạng tính năng thông minh

Thay vì sử dụng bàn phím để tìm kiếm, người dùng chỉ tốn một vài giây cho việc sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói với remote thông minh và kho ứng dụng khổng lồ Smart Hub. Công nghệ ghi nhớ thói quen tìm kiếm và chương trình yêu thích của người dùng, bất kể người già và trẻ nhỏ đều dễ dàng tìm kiếm chương trình yêu thích trên Tivi, tối ưu hiệu quả sử dụng. 

Ngoài ra, Tivi Samsung Internet cho phép người dùng kết nối với mạng internet thông qua cổng Ethernet hoặc kết nối Wi-Fi. Đồng thời, Tivi Samsung Internet cũng hỗ trợ các tính năng thông minh khác như trình duyệt web tích hợp, nút điều khiển giọng nói để tìm kiếm và điều khiển tivi, và kết nối với các thiết bị thông minh khác trong gia đình.

Mã sản phẩm

Đặc điểm nổi bật

65CU8500

 • Độ phân giải 4K

 • Công nghệ Contrast Enhancer cho hình ảnh sắc nét

 • Công nghệ OTS Lite tạo nên âm thanh sống động

 • Điều khiển thông minh

65Q70C 

 • Thiết kế AirSlim hiện đại, thanh lịch

 • Bộ xử lý Quantum 4K giúptăng cường độ phân giải 

 • Công nghệ Motion Xcelerator Turbo+ cho chơi game mượt mà

55QN85C

 • Chứng nhận PANTONE - biểu tượng của màu sắc chân thực

 • Công nghệ OTS cho âm thanh chân thực đến từng chuyển động

 • Tính năng Smart Hub - trải nghiệm cuộc sống thông minh

77S95C

 • Thiết kế viền siêu mỏng, sang trọng, tinh tế

 • Tinh chỉnh hình ảnh sắc nét, chân thực bằng AI

 • Trải nghiệm âm thanh vòm 3D sống động

 • Kho ứng dụng khổng lồ

 

Tivi Samsung áp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng

Tivi Samsung kiến tạo không gian giải trí hiện đại cho người dùng thông qua việc thiết lập các tính năng thông minh 

3.6. Giá tivi Samsung 

Giá của Tivi Samsung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, công nghệ màn hình,, tính năng, đơn vị cung cấp. Tivi Samsung có nhiều phân khúc giá khác nhau, từ các mẫu tivi Samsung giá rẻ phù hợp với người tiêu dùng thông thường, đến các mẫu tivi cao cấp với công nghệ hiện đại và tính năng thông minh tiên tiến.

Để biết thông tin chi tiết và có cái nhìn tổng quan về giá Tivi Samsung, bạn có thể tham khảo bảng tổng hợp giá ngay sau đây. 

Dòng Tivi SamsungKích thước màn hìnhKhoảng giá
OLED55 inch, 65 inch, 77 inch38.000.000 - 68.000.000 VNĐ
Neo QLED 8K55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch88.000.000 - 220.000.000 VNĐ
Neo QLED 4K55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch33.000.000 - 89.000.000 VNĐ
QLED 4K43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch, 98 inch11.000.000 - 180.000.000 VNĐ
Crystal UHD43 inch, 50 inch, 55 inch, 60 inch, 65 inch, 70 inch, 75 inch, 85 inch9.0000.000 - 25.000.000 VNĐ
Full HD & HD TV43 inch, 50 inch, 55 inch, 60 inch, 65 inch, 70 inch, 75 inch, 85 inch6.300.000 - 24.000.000 VNĐ

 

Giá Tivi Samsung dao động từ 6.300.000 - 220.000.000 VNĐ, thay đổi từ cao xuống thấp theo thứ tự các dòng là OLED, Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED 4K, Crystal UHD và Full HD & HD TV. Giá Tivi Samsung 4K nằm ở phân khúc tầm trung, thường thấp hơn các dòng có độ phân giải 8K và cao hơn các dòng Crystal UHD và Full HD & HD TV. 

4. Cách nhận biết các mã của Tivi Samsung

4.1 Dòng màn hình LED

Thông thường một mã sản phẩm Tivi Samsung thuộc dòng màn hình LED sẽ thể hiện ý nghĩa của: 

Dòng Tivi - Thị trường được bán ra - Số inch - Năm ra mắt - Độ phân giải màn hình - Series sản phẩm.

 

Ví dụ: Tivi Samsung có mã sản phẩm UA50AU8100 sẽ có ý nghĩa là:

 • UA: Tivi Samsung màn hình LED - được bán tại thị trường châu Á

 • 50: Sản phẩm có kích thước 50 inch

 • A: Sản phẩm ra mắt năm 2021

 • U: Sản phẩm có độ phân giải Ultra HD (4K)

 • 8100: Sản phẩm thuộc series 8100

4.2 Tivi Samsung QLED

Người dùng dễ dàng nhận biết một số thông tin như mã dòng tivi QLED, số inch, Series của dòng QLED và thế hệ màn hình phẳng thông qua mã của Tivi Samsung. Một mã sản phẩm sẽ bao gồm các thành phần được đọc lần lượt là: 

Mã dòng Tivi QLED - Số inch - Series của dòng QLED - Màn hình phẳng/cong của năm XXXX

 

Ví dụ: Tivi Samsung có mã QA55Q60T sẽ có ý nghĩa là:

 • QA: Tivi QLED Samsung 

 • 55: Sản phẩm có kích thước 55 inch 

 • Q: Sản phẩm thuộc series dòng Q - màn hình phẳng 

 • 60: Sản phẩm có màn hình phẳng

 • T: Sản phẩm ra mắt năm 2020

5. 4 Kinh nghiệm chọn mua Tivi Samsung

5.1. Lựa chọn Tivi dựa trên kích thước hiện có của Samsung  

Tivi Samsung cho ra mắt đa dạng kích thước, bao gồm các sản phẩm từ 32 - 98 inch. Khi lựa chọn Tivi, quý khách hàng cần lưu ý đến diện tích không gian lắp đặt nhằm tạo nên sự hài hòa trong tổng thể, đảm bảo quan sát trọn vẹn khung hình ở mọi góc nhìn. 

1 - Đối với không gian vừa và nhỏ có diện tích từ 10 - 20 m2

Theo chuyên gia, để hạn chế tình trạng mỏi mắt trong quá trình sử dụng Tivi, khoảng cách an toàn giữa Tivi đến mắt người xem được quy định như sau: 

 

Loại tivi

Khoảng cách lắp đặt tivi đến mắt

Diện tích không gian lắp đặt phù hợp

Tivi Samsung 32 inch

1.6 - 2.4 m

dưới 10 m2

Tivi Samsung 43 inch

2.2 - 3.3 m

10 - 15 m2 (phòng khách, phòng ngủ,...)

Tivi Samsung 50 inch

2.5 - 3.8 m

tối thiểu 15m2

 

Tivi Samsung 32 và 43 inch thích hợp lắp đặt ở không gian có diện tích từ 15m2 trở xuống

Tivi Samsung 32 và 43 inch thích hợp lắp đặt ở không gian có diện tích từ 15 m2 trở xuống như phòng ngủ 

2 - Đối với không gian lớn có diện tích từ 20 - 50 m2

Loại Tivi

Diện tích lắp đặt

Khoảng cách an toàn

Tivi Samsung 55 inch

15 - 20 m2 

2.8 - 4.2 m

Tivi Samsung 65 inch

20 - 25 m2

3.3 - 5 m

Tivi Samsung 75 inch

25 - 30 m2

3.8 - 5.7 m

Tivi Samsung 82 inch

30 - 40 m2

4.3 - 6.3 m

Tivi Samsung 98 inch

40 - 50 m2 

5 - 8.6 m 

 

5.2. Lựa chọn Tivi dựa trên kiểu dáng thiết kế 

Bên cạnh sự đa dạng về kích thước, Tivi Samsung còn gây ấn tượng bởi thiết kế và kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Tùy thuộc vào thiết kế tổng thể căn phòng và ý đồ trang trí, gia chủ dễ dàng lựa chọn Tivi Samsung có kiểu dáng phù hợp.

5.2.1. Màn hình

Tivi Samsung có 4 loại kiểu dáng màn hình bao gồm: 

1 - Màn hình phẳng: Là kiểu dáng màn hình phổ biến nhất hiện nay, màn hình phẳng cho phép bạn trải nghiệm khung hình với góc nhìn rộng hơn, trọn vẹn hơn. Tivi màn hình phẳng dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian, có thể linh hoạt thay đổi giữa để bàn và treo tường nhưng thường ít mang đến sự độc đáo như các kiểu dáng màn hình cong, khung tranh,... 

Tivi Samsung màn hình phẳng dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian

Tivi Samsung màn hình phẳng dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian, có thể linh hoạt thay đổi giữa để bàn và treo tường 

2 - Màn hình cong: Theo đánh giá của người dùng, Tivi màn hình cong đem lại hiệu ứng hình ảnh có chiều sâu, tạo cảm giác như đang góp mặt ngay trong từng thước phim, gia tăng trải nghiệm sử dụng. Để đem lại hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất, bạn nên đặt những chiếc tivi màn hình cong trên bề mặt tủ, kệ, kết hợp cùng các vật dụng trang trí tối giản như lọ hoa, tranh,... Tuy nhiên, Tivi màn hình cong thường gây ra tình trạng chói, lóa do phản xạ ánh sáng, vì vậy bạn cần chú ý vị trí đặt Tivi ở nơi ít ánh sáng chiếu vào.  

Tivi màn hình cong đem lại hiệu ứng hình ảnh có chiều sâu

Tivi màn hình cong đem lại hiệu ứng hình ảnh có chiều sâu, tạo cảm giác như đang góp mặt ngay trong từng thước phim 

3 - Khung tranh: Tivi khung tranh đem lại hiệu ứng thẩm mỹ tuyệt vời cho không gian lắp đặt với thiết kế viền siêu mỏng cùng màn hình chờ tương tự một bức tranh. Đối với kiểu dáng Tivi này, bạn nên lắp đặt theo phương thức treo tường để đạt được hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất. Tivi khung tranh thích hợp với những không gian cần tính nghệ thuật như triễn lãm tranh, quán cà phê, phòng trưng bày,...

Tivi khung tranh đem lại hiệu ứng thẩm mỹ tuyệt vời cho không gian lắp đặt

Tivi khung tranh đem lại hiệu ứng thẩm mỹ tuyệt vời cho không gian lắp đặt với thiết kế viền siêu mỏng 

4 - Màn hình xoay: Dòng tivi này có thiết kế linh hoạt, màn hình có thể xoay ngang hoặc dọc tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng. Với chân đế đơn giản, nhỏ nhẹ, bạn có thể linh hoạt di chuyển thiết bị ở nhiều không gian khác nhau, xoay dọc màn hình để lướt mạng xã hội hoặc xoay ngang để thưởng thức các bộ phim yêu thích. 

Tivi Samsung có thiết kế linh hoạt

Tivi Samsung còn có thiết kế màn hình xoay độc đáo, dễ dàng di chuyển giữa các không gian sống 

5.2.2. Chân đế

Tương tự kiểu dáng và kích thước, Tivi Samsung sở hữu hình dạng chân đế đa dạng, cụ thể như sau: 

1 - Chân đế chữ V, L, hình bán nguyệt: Các loại chân đế này thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa cứng, đảm bảo giúp Tivi có thể đứng vững ở các mặt phẳng tủ, kệ,... 

Chân đế chữ V, L, hình bán nguyệt đảm bảo giúp Tivi có thể đứng vững ở các mặt phẳng

Chân đế chữ V, L, hình bán nguyệt đảm bảo giúp Tivi có thể đứng vững ở các mặt phẳng  

2 - Chân đế Studio Stand: Nâng tầm trải nghiệm cùng chiếc Tivi nghệ thuật với chân đế Studio Stand giúp người dùng dễ dàng di chuyển Tivi đến mọi nơi trong nhà, biến mọi không gian sống trở thành phòng trưng bày đích thực.

Chân đế Studio Stand giúp bạn dễ dàng di chuyển Tivi

Chân đế Studio Stand giúp bạn dễ dàng di chuyển Tivi đến mọi nơi trong nhà 

Ngoài ra, để tối ưu diện tích hơn và muốn cảm nhận rõ “sự liền mạch”, người dùng có thể lựa chọn lắp đặt Tivi theo kiểu treo tường. Samsung đã khéo léo thiết kế ra 2 giá treo tường như: 

1 - Giá treo tự động xoay: Cho phép người dùng lựa chọn xoay màn hình theo chiều ngang hoặc dọc, giúp người dùng tận hưởng mọi nội dung Tivi hấp dẫn với góc nhìn và ánh sáng tốt nhất. 

Giá treo tự động xoay cho phép người dùng lựa chọn xoay màn hình theo chiều ngang hoặc dọc

Giá treo tự động xoay cho phép người dùng lựa chọn xoay màn hình theo chiều ngang hoặc dọc

2 - Giá treo Full Motion Slim: Thiết kế nhỏ gọn giúp Tivi được gắn sát với tường, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tăng thêm diện tích trong phòng. Người dùng có thể điều chỉnh Tivi sang trái, phải và thậm chí nghiêng về phía trước với thiết kế linh hoạt từ giá treo tường Full Motion Slim.

Giá treo Full Motion Slim đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian

Giá treo Full Motion Slim đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian, tăng thêm diện tích trong phòng

5.3. Lựa chọn Tivi Samsung dựa trên nhu cầu sử dụng

Để tiết kiệm chi phí và tối ưu trải nghiệm, người dùng khi có ý định mua Tivi Samsung cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cụ thể như sau: 

 • Trải nghiệm xem phim ảnh và truyền hình: Các sản phẩm Tivi Samsung Full HD và UHD có thể đáp ứng nhu cầu giải trí đơn giản chỉ xem phim, nghe nhạc của người dùng với trải nghiệm xem rõ nét, chân thực. 

 • Trải nghiệm chơi Game: Để quá trình chiến game trở nên cuốn hút, bạn cần lựa chọn những sản phẩm Tivi có độ phân giải từ 4K trở lên như: QLED, Neo QLED 4K, Neo QLED 8K, cung cấp hình ảnh sắc nét, sinh động. Đồng thời, các sản phẩm Tivi này còn được trang bị công nghệ xử lý Motion Xcelerator có khả năng chống xé hình, đem lại chuyển động game mượt mà, trơn tru. 

 • Trải nghiệm sử dụng kho ứng dụng: Kho ứng dụng là tính năng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của người dùng khi sử dụng Smart Tivi Samsung. Để sở hữu kho ứng dụng khổng lồ, bạn nên lựa chọn Tivi Samsung thông minh thuộc dòng QLED, Neo QLED 4K, Neo QLED 8K,...

Người dùng muốn sở hữu cả 3 đặc điểm ở trên có thể cân nhắc chọn dòng Tivi Samsung Neo QLED 8K - dòng Tivi hiện đại nhất của Samsung cho đến thời điểm hiện tại. Các sản phẩm của dòng này hiển thị hình ảnh siêu nét, chuẩn độ phân giải 8K cùng hàng loạt tính năng thông minh và kho ứng dụng khổng lồ. 

Tivi Samsung Neo QLED 8K hiển thị hình ảnh siêu nét

Neo QLED 8K hiển thị hình ảnh siêu nét, chuẩn độ phân giải 8K cùng hàng loạt tính năng thông minh

5.4. Lựa chọn Tivi dựa trên phân khúc giá

Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm Tivi Samsung dựa trên phân khúc giá phù hợp. Hiện tại, Samsung phân chia 3 phân khúc giá phổ biến bao gồm: 

 • Mức giá thấp: Các sản phẩm Tivi Full HD & HD thường có mức giá dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 (VNĐ) với kích thước phổ biến là 32 đến 43 inch, độ phân giải Full HD hoặc HD. 

 • Mức giá phổ biến: Các sản phẩm Crystal UHD và QLED thường có mức giá dao động từ 15.000.000 - 50.000.000 ( VNĐ) với kích thước đa dạng, từ 43 - 82 inch. Hai dòng sản phẩm này sẽ cung cấp hình ảnh hiển thị lên đến 4K cùng nhiều công nghệ tinh chỉnh hình ảnh hiện đại. 

 • Mức giá cao: Sở hữu mức giá và công nghệ hàng đầu trong danh mục sản phẩm chính là Tivi Neo QLED 4K và Neo QLED 8K. Các sản phẩm này có mức giá lên đến 200.000.000 VNĐ cùng kích thước cực khủng đến 98 inch. 

Tivi Samsung đa dạng về giá cả

Tivi Samsung thường có mức giá dao động từ 7 đến 200 triệu phụ thuộc vào các loại phân khúc từ trung bình, phổ biến và cao 

6. Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn - Đơn vị cung cấp Tivi Samsung giá rẻ, chất lượng cao

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn - đơn vị cung cấp Tivi Samsung uy tín hàng đầu hiện nay mà quý khách hàng không nên bỏ lỡ. Khi mua hàng tại Mạnh Nguyễn, bạn sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi hỗ trợ giá giúp tối ưu chi phí, cùng hàng loạt chính sách hấp dẫn trong suốt quá trình mua và sử dụng sản phẩm. Cụ thể như sau: 

1 - Tối ưu chi phí từ 20% đến 30% so với hãng

Mạnh Nguyễn là đơn vị phân phối ủy quyền chính thức của Samsung tại Việt Nam, cam kết sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 30%. Ngoài ra, Mạnh Nguyễn thường xuyên tổ chức các đợt sale lớn vào các dịp đặc biệt trong năm, nếu mua sản phẩm vào dịp này bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như quà tặng, giảm giá sâu,...

Mạnh Nguyễn thường xuyên tổ chức các đợt sale lớn vào các dịp đặc biệt trong năm

Mạnh Nguyễn thường xuyên tổ chức các đợt sale lớn vào các dịp đặc biệt trong năm 

2 - Chính sách bảo hành 

Mạnh Nguyễn cam kết các sản phẩm bán ra đều được nhận chính sách bảo hành chính hãng. Trong thời gian sử dụng, nếu quý khách hàng gặp bất kỳ trục trặc nào có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng của Công ty Mạnh Nguyễn để được trợ giúp.

3 - Chính sách vận chuyển

Mạnh Nguyễn thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí tận nhà cho khách hàng ở các khu vực thuộc bán kính 10 km nội thành Hà Nội. Thời gian giao hàng tại đơn vị sẽ được trao đổi, linh hoạt theo thời gian của quý khách hàng từ 8h30 đến 21h30 tất cả các ngày trong tuần. Mạnh Nguyễn cam kết các sản phẩm được giao đến đúng với sản phẩm đặt mua, đảm bảo còn nguyên đai, nguyên kiện. 

Mạnh Nguyễn miễn phí giao hàng tận nhà cho khách hàng

Mạnh Nguyễn miễn phí giao hàng tận nhà cho khách hàng ở các khu vực thuộc bán kính 10 km nội thành Hà Nội

4 - Chính sách đổi trả

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn hỗ trợ quý khách đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi mua hàng. Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng phát hiện bất kỳ lỗi nào đến từ nhà sản xuất, quý khách chỉ cần với đầy đủ các giấy tờ liên quan chứng minh sản phẩm được mua tại Mạnh Nguyễn, thùng sản phẩm còn nguyên vẹn,... đơn vị tiến hành đổi hàng mới ngay lập tức.

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn hỗ trợ quý khách đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi mua hàng

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn hỗ trợ quý khách đổi sản phẩm mới trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi mua hàng 

Tivi Samsung là siêu phẩm hàng đầu hiện nay với đa dạng kích thước, mẫu mã cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh, âm thanh hiện đại. Không chỉ đem lại những phút giây giải trí ấn tượng cho người thân và gia đình, tivi Samsung thông minh còn tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ tuyệt vời cho không gian lắp đặt bởi thiết kế sang trọng, tinh tế. 

Nếu có nhu cầu mua tivi Samsung chính hãng, bạn hãy thực hiện yêu cầu hỗ trợ tư vấn về dòng sản phẩm Tivi Samsung tại Mạnh Nguyễn theo thông tin: 

Thông tin liên hệ: