z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Âm Thanh

-50%
Loa tháp Samsung MX-T50

Loa tháp Samsung MX-T50

7.490.000 đ 3.790.000 đ
Loa tháp Samsung MX-T50
Giá Bán: 3.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF

Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF

8.990.000 đ 7.340.000 đ
Dàn âm thanh Soundbar Sony HT-S500RF
Giá Bán: 7.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-43%
Loa Paradigm Monitor SE Atom

Loa Paradigm Monitor SE Atom

7.990.000 đ 4.590.000 đ
Loa Paradigm Monitor SE Atom
Giá Bán: 4.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-15%
Bộ loa thanh Samsung HW-Q990C/XV 656W

Bộ loa thanh Samsung HW-Q990C/XV 656W

20.990.000 đ 17.890.000 đ
Bộ loa thanh Samsung HW-Q990C/XV 656W
Giá Bán: 17.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Bộ loa thanh Samsung HW-Q930C/XV 540W

Bộ loa thanh Samsung HW-Q930C/XV 540W

15.790.000 đ 12.790.000 đ
Bộ loa thanh Samsung HW-Q930C/XV 540W
Giá Bán: 12.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-22%
Bộ loa thanh Samsung HW-Q700C/XV 320W

Bộ loa thanh Samsung HW-Q700C/XV 320W

9.490.000 đ 7.440.000 đ
Bộ loa thanh Samsung HW-Q700C/XV 320W
Giá Bán: 7.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-21%
Bộ loa thanh Samsung HW-C450/XV 300W

Bộ loa thanh Samsung HW-C450/XV 300W

3.490.000 đ 2.790.000 đ
Bộ loa thanh Samsung HW-C450/XV 300W
Giá Bán: 2.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-64%
Micro không dây Rayco S-311B

Micro không dây Rayco S-311B

1.100.000 đ 400.000 đ
Micro không dây Rayco S-311B
Giá Bán: 400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Micro Karaoke không dây MQ Audio B518

Micro Karaoke không dây MQ Audio B518

300.000 đ
Micro Karaoke không dây MQ Audio B518
Giá Bán: 300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Loa tháp Samsung MX-ST40B/XV

Loa tháp Samsung MX-ST40B/XV

7.990.000 đ 5.590.000 đ
Loa tháp Samsung MX-ST40B/XV
Giá Bán: 5.590.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-19%
Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV

7.890.000 đ 6.450.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-Q700B/XV
Giá Bán: 6.450.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Loa thanh Samsung HW-S61B/XV

Loa thanh Samsung HW-S61B/XV

6.990.000 đ 5.740.000 đ
Loa thanh Samsung HW-S61B/XV
Giá Bán: 5.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-22%
Loa Soundbar Samsung HW-Q990B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-Q990B/XV

23.850.000 đ 18.690.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-Q990B/XV
Giá Bán: 18.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-61%
Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV

Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV

7.290.000 đ 2.890.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-B550/XV
Giá Bán: 2.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-65%
Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV

Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV

7.890.000 đ 2.790.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-Q600B/XV
Giá Bán: 2.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Dàn Âm Thanh Samsung Giga Party Audio MX-ST50B/XV

Dàn Âm Thanh Samsung Giga Party Audio MX-ST50B/XV

7.590.000 đ 6.940.000 đ
Dàn Âm Thanh Samsung Giga Party Audio MX-ST50B/XV
Giá Bán: 6.940.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV

Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV

18.500.000 đ 12.890.000 đ
Loa thanh Samsung HW-Q930B/XV
Giá Bán: 12.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-34%
Loa thanh Samsung HW-S800B/XV

Loa thanh Samsung HW-S800B/XV

13.580.000 đ 8.990.000 đ
Loa thanh Samsung HW-S800B/XV
Giá Bán: 8.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-60%
Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV

Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV

8.890.000 đ 3.580.000 đ
Loa Soundbar Samsung HW-B650/XV
Giá Bán: 3.580.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Dàn âm thanh Sony HT-S40R

Dàn âm thanh Sony HT-S40R

8.000.000 đ 6.060.000 đ
Dàn âm thanh Sony HT-S40R
Giá Bán: 6.060.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Thiết bị âm Thanh chính hãng giá rẻ nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng

Âm thanh là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người, từ khi mới chào đời thì thì cơ quan phát âm đã hoạt động tiếng khóc chào đời báo hiệu sự xuất hiện một con người mới, ngôn ngữ giúp con người hiểu nhau, âm nhạc giúp con người thư giãn sau mỗi ngày làm việc…Chính vì vậy mà cácthiết bị âm thanh ngày càng trở nên phổ biến và được mọi người sử dụng như một thứ không thể thiếu.

Từ năm 1935 đã có những băng cối (ở VN còn được gọi là băng Akai theo tên một hãng sản xuất nổi tiếng) được phát minh để lưu trữ tín hiệu âm thanh, vì giá thành của băng nhạc và các thiết bị phát thanh quá đắt nên chỉ phổ biến trong một bộ phận dân chúng. Tháng 8 năm 1963, hãng Philips ở Hà Lan đã cho ra mắt băng Compact Cassette và máy nghe Cassette (được giới thiệu lần đầu tại Hội chợ Triển lãm Phát sóng Funkausstellung tại Berlin), cũng với cách vận hành gần như băng cối, nhưng cả hai cuộn băng nhỏ hơn và nằm trong 1 vỏ bằng nhựa. Từ năm 1965, những băng nhạc Cassette thông dụng bắt đầu được bán ra thị trường. Và từ đó công nghệ âm thanh ngày càng phát triển và những sản phẩm âm thanh hiện đại như nagfy nay được ra đời.

>>>Xem thêm: Âm thanh sống động với 5 Loa Soundbar giá cực rẻ

Hiện nay có rất nhiều loại thiết bị âm thanh được bán trên thị trường với đa dạng các loại mẫu mã, mỗi loại lại có những đặc điểm riêng, vì thế bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những chiếc loa, amply, đầu đĩa...để thưởng thức những giai điệu của cuộc sống.

Mua thiết bị âm thanh chính hãng, giá rẻ tại Mạnh Nguyễn

Đến với Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua các thiết bị âm thanh phù hợp với nhu cầu với giá thành rẻ nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

>>>Xem thêm: Tư vấn mua dàn âm thanh gia đình

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm thiết bị âm thanh chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

>>>Xem thêm: Những điều cần biết về công nghệ âm thanh Dolby Digital và Dolby Digital Plus