z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh Panasonic

-31%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV

102.000.000 đ 70.790.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 621 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV
Giá Bán: 70.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-31%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV

128.000.000 đ 89.240.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV
Giá Bán: 89.240.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Panasonic 325 lít NR-BC361VGMV

Tủ lạnh Panasonic 325 lít NR-BC361VGMV

18.900.000 đ 13.490.000 đ
Tủ lạnh Panasonic 325 lít NR-BC361VGMV
Giá Bán: 13.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV

20.000.000 đ 16.060.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV
Giá Bán: 16.060.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-20%
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361WGKV

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361WGKV

21.000.000 đ 16.890.000 đ
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361WGKV
Giá Bán: 16.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV

13.500.000 đ 11.340.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV
Giá Bán: 11.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-16%
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 2 Cánh 255 Lít NR-SV281BPKV

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 2 Cánh 255 Lít NR-SV281BPKV

12.900.000 đ 10.920.000 đ
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 2 Cánh 255 Lít NR-SV281BPKV
Giá Bán: 10.920.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BVKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BVKV

12.990.000 đ 10.790.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BVKV
Giá Bán: 10.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 300 Lít NR-BV331BPKV

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 300 Lít NR-BV331BPKV

15.800.000 đ 13.600.000 đ
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 300 Lít NR-BV331BPKV
Giá Bán: 13.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-10%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300L NR-BV331CPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300L NR-BV331CPKV

14.900.000 đ 13.440.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300L NR-BV331CPKV
Giá Bán: 13.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV

15.200.000 đ 14.340.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV
Giá Bán: 14.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV

16.200.000 đ 15.190.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV
Giá Bán: 15.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-8%
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361BPKV

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361BPKV

15.200.000 đ 14.090.000 đ
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361BPKV
Giá Bán: 14.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-19%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

6.500.000 đ 5.290.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN
Giá Bán: 5.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-14%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421XGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421XGKV

20.500.000 đ 17.750.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421XGKV
Giá Bán: 17.750.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV Inverter 420 lít

Tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV Inverter 420 lít

23.800.000 đ 19.740.000 đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV Inverter 420 lít
Giá Bán: 19.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-13%
Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

59.000.000 đ 51.440.000 đ
Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV
Giá Bán: 51.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-29%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 495L NR-CW530XHHV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495L NR-CW530XHHV

49.000.000 đ 34.790.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 495L NR-CW530XHHV
Giá Bán: 34.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

46.000.000 đ 35.340.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV
Giá Bán: 35.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-24%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

38.000.000 đ 29.090.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV
Giá Bán: 29.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mạnh Nguyên chuyên cung cấp tủ lạnh Panasonic các loại giá chuẩn rẻ, uy tín tại Hà Nội. Không đăng giá ảo, tiết kiệm thời gian. Bảo hành chính hãng trên tòan quốc

Tủ lạnh Panasonic có những ưu điểm gì?

Mô tả sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic là sản phẩm cao cấp, sở hữu nhiều tính năng tiện ích và hiện đại. Với thiết kế sang trọng, tủ lạnh Panasonic không chỉ giúp tăng thêm vẻ đẹp cho căn bếp của bạn mà còn bảo vệ tối đa thực phẩm. Bên cạnh đó, tủ lạnh Panasonic còn được trang bị công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng, hệ thống làm lạnh đồng đều và Quick Freezing giúp đông đá nhanh chóng, tất cả đều mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời trong việc bảo quản thực phẩm.

1. Thiết kế sang trọng với đa dạng mức giá cho nhiều phân khúc khách hàng

Với nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, từ tủ lạnh cỡ nhỏ cho gia đình đơn giản đến tủ lạnh side by side sang trọng cho căn hộ cao cấp, Panasonic luôn đáp ứng được nhu cầu và sở thích của khách hàng. Dù là khách hàng có nhu cầu sử dụng tủ lạnh với mức giá phải chăng hay là muốn sở hữu một chiếc tủ lạnh cao cấp hơn, Panasonic đều có những sản phẩm phù hợp, mang lại sự lựa chọn đa dạng và phong phú cho khách hàng. Với thiết kế tinh tế, hiện đại và chất lượng đáng tin cậy, tủ lạnh Panasonic là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi gia đình.

Tủ lạnh được thiết kế đa dạng kiểu dáng

2. Thể tích và giá thành tủ lạnh Panasonic

Ngoài chất lượng, tủ lạnh thương hiệu Panasonic còn nổi tiếng với sản phẩm đa dạng về thể tích và giá thành, đem đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. 

Dung tích

Giá thành

Kiểu tủ

150 - 300 lít 

5 - 8 triệu đồng

Tủ ngăn đá trên

250 - 300 lít

8 - 12 triệu đồng 

Tủ lạnh ngăn đá trên và ngăn đá dưới

250 - dưới 350 lít

12 - 15 triệu đồng

Tủ lạnh ngăn đá trên và ngăn đá dưới

350 - 400 lít

15 - 20 triệu đồng

Tủ lạnh ngăn đá trên và ngăn đá dưới 

400 - 550 lít

Trên 20 triệu đồng

Tủ lạnh Side - By - Side và Multi Door

 

3. Bảo quản thực phẩm tối ưu với công nghệ làm lạnh Panorama

Công nghệ Panorama sử dụng hệ thống quạt gió lạnh và dàn lạnh đa chiều, giúp tạo ra luồng không khí lạnh đồng đều trong tủ lạnh, từ đó giảm thiểu sự khác biệt nhiệt độ giữa các khu vực trong tủ lạnh. Điều này giúp cho thực phẩm được bảo quản lâu hơn và tươi ngon hơn, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Với công nghệ làm lạnh Panorama, tủ lạnh Panasonic mang lại sự tiện nghi và tiết kiệm cho người sử dụng, đồng thời giữ được độ tươi ngon của thực phẩm trong thời gian dài

Công nghệ làm lạnh Panorama phân bổ khí lạnh đồng đều khắp tủ lạnh

4. Tiết kiệm điện năng hơn nhờ cảm biến Econavi tự động

Tính năng cảm biến Econavi tự động trên tủ lạnh Panasonic là một trong những tính năng nổi bật nhất, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Cảm biến này sẽ tự động đo lường nhiệt độ và độ ẩm trong tủ lạnh và điều chỉnh mức độ làm lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Ngoài ra, tính năng cảm biến Econavi còn giúp điều chỉnh công suất hoạt động của máy, đảm bảo tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường. Với tính năng này, tủ lạnh Panasonic không chỉ đảm bảo sự tiện nghi và đáng tin cậy cho người dùng mà còn giúp tiết kiệm chi phí sử dụng trong dài hạn.

Cảm biến Econavi tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

5. Giữ thực phẩm tươi ngon với  ngăn làm lạnh Extra Cool Zone vô cùng thuận tiện

Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone rất hữu ích khi bạn cần làm lạnh đồ uống hoặc đông lạnh thực phẩm tươi ngon nhanh chóng. Ngăn có thể nhanh chóng giảm nhiệt độ xuống mức -3°C và hoàn hảo để lưu trữ các mặt hàng như thịt, cá và kem. Với Extra Cool Zone, bạn có thể tận hưởng tiện lợi của việc có các món ăn lạnh hoặc đông đá ngay trong tủ lạnh mà không cần phải mua thêm một tủ đông.

Ngăn Extra Cool Zone giúp làm lạnh nhanh hơn

6. Lợi ích là gì? + Ngăn đông mềm Prime Fresh+

Ngăn đông mềm Prime Fresh+ là một tính năng tiên tiến của các dòng tủ lạnh Panasonic. Tính năng này giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách duy trì nhiệt độ ở mức 0 độ C đến 3 độ C, giữ nguyên độ ẩm và khả năng thoát hơi nước tự nhiên. Nhờ đó, thực phẩm sẽ không bị khô hoặc nát, vẫn giữ được hương vị tự nhiên và dinh dưỡng. Đặc biệt, ngăn đông mềm Prime Fresh+ có khả năng đông lại thực phẩm nhanh chóng, chỉ trong 30 phút, không làm mất đi chất lượng và độ tươi ngon của thực phẩm.

Ngăn cấp đông mềm Prime Fresh giúp giữ thực phẩm tươi ngon không cần rã đông

Đánh giá của người tiêu dùng về tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh Panasonic được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng cũng như giành những lời nhận xét tích cực.

Anh Hữu Dũng ( Hà Nội ) chia sẻ : "Tôi đã sử dụng tủ lạnh Panasonic trong hơn 2 năm và tôi rất hài lòng với hiệu suất làm việc của nó. Đặc biệt, tính năng Inverter làm mát rất tiết kiệm điện và làm lạnh rất nhanh. Ngoài ra, tủ lạnh có thiết kế sang trọng, chất lượng vật liệu tốt và rất bền. Tôi rất hài lòng với sản phẩm này và sẽ tiếp tục lựa chọn thương hiệu Panasonic trong tương lai."

Tại sao nên mua tủ lạnh Panasonic tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn

 • Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn cung cấp đa dạng các mẫu tủ lạnh Panasonic với giá cả phù hợp với nhiều ngân sách của khách hàng.

 • Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn cam kết cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và tận tâm, giúp khách hàng có được trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

 • Chúng tôi thường xuyên có chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, giúp bạn tiết kiệm được chi phí mua sắm.

 • Tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, bạn sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và tận tình, giúp bạn tìm được sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của mình.

Trên đây là những thông tin đầy đủ và chi tiết về các đặc điểm nổi bật, tính năng và lợi ích của tủ lạnh Panasonic. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, Panasonic luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt nhất để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi tự hào là đại lý chính thức cung cấp các sản phẩm tủ lạnh Panasonic chất lượng, đa dạng về kiểu dáng và giá cả phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.

Hãy đến với Mạnh Nguyễn để sở hữu cho mình một chiếc tủ lạnh Panasonic với chất lượng đảm bảo và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!

>>>Xem thêm: Top tủ lạnh Panasonic inverter được mua nhiều nhất hiện nay

>>>Sản phẩm tương tụ: Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV