z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Máy rửa bát

-24%
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4HMI07E

Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4HMI07E

19.000.000 đ 14.440.000 đ
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4HMI07E
Giá Bán: 14.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-18%
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E

Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E

25.990.000 đ 21.490.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E
Giá Bán: 21.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-15%
MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E

25.990.000 đ 22.290.000 đ
MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI6ZCS49E
Giá Bán: 22.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-33%
Máy rửa bát để bàn panasonic NP-TH1WEVN Giá sốc

Máy rửa bát để bàn panasonic NP-TH1WEVN

18.200.000 đ 12.300.000 đ
Máy rửa bát để bàn panasonic NP-TH1WEVN
Giá Bán: 12.300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-17%
Máy rửa bát Electrolux ESL5343LO 13 bộ

Máy rửa bát Electrolux ESL5343LO 13 bộ

19.990.000 đ 16.640.000 đ
Máy rửa bát Electrolux ESL5343LO 13 bộ
Giá Bán: 16.640.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-12%
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E

30.490.000 đ 26.990.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS8YCI03E
Giá Bán: 26.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E

Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E

25.900.000 đ 20.190.000 đ
Máy Rửa Bát Bosch SMI6ECS93E
Giá Bán: 20.190.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-40%
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

17.990.000 đ 10.840.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA
Giá Bán: 10.840.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-23%
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E

27.590.000 đ 21.490.000 đ
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI49E
Giá Bán: 21.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-49%
 MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E

49.990.000 đ 25.690.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMV8YCX03E
Giá Bán: 25.690.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-27%
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E

41.700.000 đ 30.490.000 đ
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E
Giá Bán: 30.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-34%
Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E

Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E

27.890.000 đ 18.540.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS6ECI07E
Giá Bán: 18.540.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E

Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E

22.990.000 đ 18.090.000 đ
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS4ECI14E
Giá Bán: 18.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-28%
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E

Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E

17.990.000 đ 12.980.000 đ
Máy rửa bát 13 bộ Bosch SMS2IVI61E
Giá Bán: 12.980.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
Máy rửa bát Bosch SMS4HBI01D

Máy rửa bát Bosch SMS4HBI01D

25.490.000 đ 18.090.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS4HBI01D
Giá Bán: 18.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-30%
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D

25.490.000 đ 18.090.000 đ
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS4HBW00D
Giá Bán: 18.090.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-22%
Máy rửa bát Bosch SMS4HDI52E

Máy rửa bát Bosch SMS4HDI52E

22.290.000 đ 17.490.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS4HDI52E
Giá Bán: 17.490.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-41%
Máy rửa bát Bosch SMV4ECX14E

Máy rửa bát Bosch SMV4ECX14E

25.090.000 đ 14.890.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMV4ECX14E
Giá Bán: 14.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-53%
Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E

Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E

34.500.000 đ 16.340.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMS4EVI14E
Giá Bán: 16.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
-21%
Máy rửa bát Bosch SMU6ECS57E

Máy rửa bát Bosch SMU6ECS57E

25.000.000 đ 19.790.000 đ
Máy rửa bát Bosch SMU6ECS57E
Giá Bán: 19.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
Mua máy rửa bát giá rẻ chính hãng chuẩn uy tín tại Hà Nội. Bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Miễn phí lắp đặt tại nhà. LH: 0962.110.828