z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Tủ lạnh LG

-36%
Tủ lạnh LG Inverter 496 lít Multi Door InstaView Door in Door GR-X22MBI

Tủ lạnh LG Inverter 496 lít Multi Door InstaView Door in Door GR-X22MBI

53.000.000 đ 34.400.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 496 lít Multi Door InstaView Door in Door GR-X22MBI
Giá Bán: 34.400.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-39%
Tủ lạnh LG Inverter 494 lít Multi Door GR-D22MBI

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít Multi Door GR-D22MBI

49.590.000 đ 30.500.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 494 lít Multi Door GR-D22MBI
Giá Bán: 30.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257BL

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257BL

31.990.000 đ 24.100.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257BL
Giá Bán: 24.100.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-28%
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257SV

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257SV

31.990.000 đ 23.200.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side InstaView GR-G257SV
Giá Bán: 23.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-24%
Tủ lạnh LG Inverter 470 lít Multi Door GR-B50BL

Tủ lạnh LG Inverter 470 lít Multi Door GR-B50BL

17.990.000 đ 13.740.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 470 lít Multi Door GR-B50BL
Giá Bán: 13.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG

40.000.000 đ 30.150.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BG
Giá Bán: 30.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-92%
Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL

39.990.000 đ 3.430.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít Side By Side InstaView Door-in-Door GR-X257BL
Giá Bán: 3.430.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-92%
Tủ Lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242WB

Tủ Lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242WB

69.900.000 đ 5.890.000 đ
Tủ Lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242WB
Giá Bán: 5.890.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-18%
Tủ Lạnh LG Inverter 519 Lít GR-B256BL

Tủ Lạnh LG Inverter 519 Lít GR-B256BL

15.990.000 đ 13.150.000 đ
Tủ Lạnh LG Inverter 519 Lít GR-B256BL
Giá Bán: 13.150.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-20%
Tủ Lạnh LG Inverter 506 Lít GN-L702GBI

Tủ Lạnh LG Inverter 506 Lít GN-L702GBI

15.890.000 đ 12.790.000 đ
Tủ Lạnh LG Inverter 506 Lít GN-L702GBI
Giá Bán: 12.790.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-27%
Tủ Lạnh LG Inverter 478 Lít GN-D602BLI

Tủ Lạnh LG Inverter 478 Lít GN-D602BLI

15.890.000 đ 11.600.000 đ
Tủ Lạnh LG Inverter 478 Lít GN-D602BLI
Giá Bán: 11.600.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-46%
Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG

Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG

16.990.000 đ 9.300.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG
Giá Bán: 9.300.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-42%
Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392DS

Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392DS

15.990.000 đ 9.340.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392DS
Giá Bán: 9.340.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-15%
Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-B332BG

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-B332BG

11.990.000 đ 10.290.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-B332BG
Giá Bán: 10.290.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-22%
Tủ lạnh LG Side By Side 519 lít GR-B256JDS Inverter

Tủ lạnh LG Side By Side 519 lít GR-B256JDS Inverter

15.990.000 đ 12.500.000 đ
Tủ lạnh LG Side By Side 519 lít GR-B256JDS Inverter
Giá Bán: 12.500.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Tủ lạnh LG Inverter 217 lít GV-B212WB

Tủ lạnh LG Inverter 217 lít GV-B212WB

6.800.000 đ 4.700.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 217 lít GV-B212WB
Giá Bán: 4.700.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-29%
Tủ lạnh LG GV-B262BL 266 lít Inverter

Tủ lạnh LG GV-B262BL 266 lít Inverter

8.490.000 đ 6.070.000 đ
Tủ lạnh LG GV-B262BL 266 lít Inverter
Giá Bán: 6.070.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
 Tủ lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242BL

Tủ lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242BL

8.990.000 đ 7.000.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242BL
Giá Bán: 7.000.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-23%
Tủ lạnh LG Inverter 2 Cánh 243 Lít GV-B242PS

Tủ lạnh LG Inverter 2 Cánh 243 Lít GV-B242PS

6.990.000 đ 5.390.000 đ
Tủ lạnh LG Inverter 2 Cánh 243 Lít GV-B242PS
Giá Bán: 5.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-31%
Tủ Lạnh LG Inverter 266 Lít GV-B262PS

Tủ Lạnh LG Inverter 266 Lít GV-B262PS

8.590.000 đ 5.990.000 đ
Tủ Lạnh LG Inverter 266 Lít GV-B262PS
Giá Bán: 5.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Mua tủ lạnh LG có giá tốt nhất hãy đến với Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn - Chuyên cung cấp các dòng tủ lạnh lg chính hãng, model mới nhất.

6+ lý do nên mua tủ lạnh LG cho gia đình

Tủ lạnh LGđược trang bị công nghệ Inverter và Linear Cooling giúp giảm thiểu tiếng ồn, tiết kiệm điện năng và đảm bảo độ lạnh đồng đều trong toàn bộ khoang lạnh, công nghệ Door Cooling giúp làm lạnh khoang lạnh nhanh hơn và đồng đều hơn, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. 

Ngoài ra, tủ lạnh LG còn có nhiều tính năng tiện ích khác như ngăn đông nhanh, ngăn làm lạnh nhanh, ngăn chứa đồ uống, ngăn Taste Lock giúp bảo quản rau củ quả tươi ngon hơn và ngăn Fresh Balancer giúp điều chỉnh độ ẩm bên trong khoang lạnh.

1. Thiết kế đẹp mắt, sang trọng

Với kiểu dáng hiện đại, mặt kính cao cấp và các chi tiết bằng thép không gỉ, tủ lạnh LG tạo nên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng cho không gian bếp. Bên cạnh đó, các tính năng như đèn LED chiếu sáng bên trong khoang lạnh, tay cầm tiện dụng và các chi tiết đồng bộ giúp tủ lạnh LG trở thành một sản phẩm không chỉ có tính năng cao cấp mà còn đáp ứng được yêu cầu về thiết kế sang trọng và hiện đại của khách hàng.

Sản phẩm có dung tích lớn, kiểu dáng sang trọng

2. Giá cả và dung tích phù hợp với nhu cầu, tài chính mọi gia đình

Tùy vào mẫu mã và tính năng của từng sản phẩm, giá cả và dung tích tủ lạnh LG có thể khác nhau. Tuy nhiên, để đưa ra một số thông tin cơ bản về giá và dung tích tủ lạnh LG, sau đây là một số ví dụ:

 • Tủ lạnh LG GR-L258DS có dung tích 679 lít, được bán với giá khoảng 25-28 triệu đồng.

 • Tủ lạnh LG GR-M247CSBV có dung tích 687 lít, được bán với giá khoảng 28-31 triệu đồng.

 • Tủ lạnh LG GR-X247CSAV có dung tích 675 lít, được bán với giá khoảng 32-35 triệu đồng.

 • Tủ lạnh LG GR-J31FWCHL có dung tích 880 lít, được bán với giá khoảng 40-45 triệu đồng.

Lưu ý rằng đây chỉ là những thông tin cơ bản và giá cả và dung tích có thể thay đổi tùy thuộc vào từng sản phẩm và địa điểm mua hàng. Bạn nên tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên trang web của LG hoặc tại các cửa hàng bán lẻ để có được giá cả và dung tích chính xác hơn.

3. Làm lạnh nhanh nhờ công nghệ DoorCooling+

Tính năng DoorCooling+ của tủ lạnh LG giúp làm lạnh khoang lạnh nhanh hơn và đồng đều hơn so với các tủ lạnh truyền thống. Công nghệ này sử dụng các quạt và các khe thông gió ở mặt cánh của cửa để tạo luồng không khí lạnh trực tiếp đến các vật phẩm bên trong khoang lạnh. Kết quả là thực phẩm được làm lạnh nhanh chóng và bảo quản tốt hơn, đặc biệt là trong những ngày nóng bức. 


 

Công nghệ Door Cooling+ giúp thực phẩm được làm lạnh nhanh hơn

4. Không lo ám mùi tủ lạnh nhờ Công nghệ khử mùi và kháng khuẩn Nano Carbon

Tính năng khử mùi và kháng khuẩn Nano Carbon của tủ lạnh LG giúp loại bỏ mùi hôi và kháng khuẩn hiệu quả, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn và không lo bị ám mùi. Công nghệ này sử dụng hạt Nano Carbon có khả năng hút và phân hủy các phân tử khí có mùi hôi trong khoang lạnh. Đồng thời, các vi khuẩn và vi rút có thể gây hại cho thực phẩm cũng được loại bỏ hoàn toàn nhờ khả năng kháng khuẩn của công nghệ này. 


Kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả với bộ lọc Nano Carbon

5. Chẩn đoán lỗi tốt hơn nhờ ứng dụng Smart Diagnosis

Smart Diagnosis của tủ lạnh LG là một công nghệ đột phá giúp người dùng dễ dàng chẩn đoán và giải quyết các sự cố của tủ lạnh một cách nhanh chóng và chính xác. Khi tủ lạnh gặp sự cố, người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại di động để kết nối với ứng dụng SmartThinQ của LG, đặt điện thoại vào vị trí gần tủ lạnh và bật tính năng Smart Diagnosis.

Từ đó, ứng dụng sẽ phân tích và gửi thông tin về sự cố cho trung tâm dịch vụ khách hàng của LG. Các kỹ thuật viên sẽ có thể dễ dàng đọc và phân tích thông tin từ ứng dụng để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố và đưa ra giải pháp sửa chữa một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

6. Ngăn kéo Pull-out Tray dạng trượt giúp khách hàng dễ dàng lấy thực phẩm

Tủ lạnh LG được trang bị ngăn kéo Pull-out Tray dạng trượt giúp người dùng dễ dàng lấy và sắp xếp thực phẩm một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tính năng này giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm thực phẩm. Bên cạnh đó, ngăn kéo dạng trượt này còn giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn nhờ khả năng duy trì độ lạnh đồng đều trên toàn bộ ngăn kéo. 

Ngăn kéo Pull-out tray giúp dễ dàng lấy thực phẩm hơn

Đánh giá của khách hàng về tủ lạnh LG

Với những tiện ích và công năng sử dụng tuyệt vời, tủ lạnh LG được rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng. Hầu hết các khách hàng sau khi mua và sử dụng đều để lại rất nhiều những đánh giá tích cực. 

Chị Bích (Cầu Giấy)chia sẻ: "Tôi đã sử dụng tủ lạnh LG trong hơn 1 năm và tôi rất hài lòng với sản phẩm này. Tủ lạnh có không gian lưu trữ rộng rãi và tính năng làm lạnh nhanh thật sự tuyệt vời. Tôi thực sự tin tưởng và tiếp tục sử dụng sản phẩm của LG trong tương lai."

Tại sao nên mua tủ lạnh LG tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn

 • Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn là đối tác tin cậy của LG, cam kết bán các sản phẩm tủ lạnh LG chính hãng với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

 • Mạnh Nguyễn luôn hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội chỉ sau 2 giờ lên đơn hàng.  

 • Khách hàng sẽ được đổi mới sản phẩm 1:1 trong vòng 1 tuần nếu như có phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, chính sách bảo hành chính hãng, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình. 

Tủ lạnh LG là một trong những sản phẩm tiên tiến và hiện đại nhất trên thị trường hiện nay, mang lại cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời trong việc bảo quản và giữ tươi thực phẩm. Hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sở hữu những sản phẩm tủ lạnh LG với mức giá tốt nhất nhé. 

Thông tin liên hệ Mạnh Nguyễn:

Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216

Hotline: 024.6592.1204 - 024.6686.7126

Website: https://manhnguyen.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dienmaymanhnguyen/