z4239835032409-f3056dbbf54e29da587196d563c556c7-1680682346

Bình tắm nóng lạnh

-16%
Bình nóng lạnh 100L Ariston PRO R 100 H 2.5 FE

Bình nóng lạnh 100L Ariston PRO R 100 H 2.5 FE

8.050.000 đ 6.820.000 đ
Bình nóng lạnh 100L Ariston PRO R 100 H 2.5 FE
Giá Bán: 6.820.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-11%
Bình nóng lạnh 80L Ariston Pro R 80 SH 2.5 FE

Bình nóng lạnh 80L Ariston Pro R 80 SH 2.5 FE

5.290.000 đ 4.710.000 đ
Bình nóng lạnh 80L Ariston Pro R 80 SH 2.5 FE
Giá Bán: 4.710.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-10%
Bình nóng lạnh 50L Ariston Pro R 50 SH 2.5 FE

Bình nóng lạnh 50L Ariston Pro R 50 SH 2.5 FE

4.280.000 đ 3.880.000 đ
Bình nóng lạnh 50L Ariston Pro R 50 SH 2.5 FE
Giá Bán: 3.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-35%
Bình tắm nóng lạnh Ariston 30 Lít SL2 30RS AG+

Bình tắm nóng lạnh Ariston 30 Lít SL2 30RS AG+

4.900.000 đ 3.220.000 đ
Bình tắm nóng lạnh Ariston 30 Lít SL2 30RS AG+
Giá Bán: 3.220.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-40%
Bình tắm nóng lạnh Ariston 20 Lít SL2 20RS AG+

Bình tắm nóng lạnh Ariston 20 Lít SL2 20RS AG+

4.800.000 đ 2.880.000 đ
Bình tắm nóng lạnh Ariston 20 Lít SL2 20RS AG+
Giá Bán: 2.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-13%
Bình nóng lạnh Ariston Blu 30R

Bình nóng lạnh Ariston Blu 30R

2.990.000 đ 2.620.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston Blu 30R
Giá Bán: 2.620.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-37%
Bình nước nóng Ariston 20 lít SL2 20R AG+

Bình nước nóng Ariston 20 lít SL2 20R AG+

4.200.000 đ 2.680.000 đ
Bình nước nóng Ariston 20 lít SL2 20R AG+
Giá Bán: 2.680.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-37%
Bình nước nóng Ariston 30 lít SL2 30R AG+

Bình nước nóng Ariston 30 lít SL2 30R AG+

4.700.000 đ 2.990.000 đ
Bình nước nóng Ariston 30 lít SL2 30R AG+
Giá Bán: 2.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-38%
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít AN2 15R AG+

Bình nóng lạnh Ariston 15 lít AN2 15R AG+

3.900.000 đ 2.440.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít AN2 15R AG+
Giá Bán: 2.440.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-32%
Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30R AG+

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30R AG+

4.200.000 đ 2.880.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30R AG+
Giá Bán: 2.880.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-25%
Bình nóng lạnh Ariston AN2 30RS 2.5 FE 30 lít

Bình nóng lạnh Ariston AN2 30RS 2.5 FE 30 lít

4.500.000 đ 3.390.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston AN2 30RS 2.5 FE 30 lít
Giá Bán: 3.390.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-32%
Bình nóng lạnh Ariston AN2 15RS 2.5 FE 15 lít

Bình nóng lạnh Ariston AN2 15RS 2.5 FE 15 lít

4.000.000 đ 2.740.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston AN2 15RS 2.5 FE 15 lít
Giá Bán: 2.740.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-10%
Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 RS 20 lít

Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 RS 20 lít

3.300.000 đ 2.990.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 RS 20 lít
Giá Bán: 2.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
-9%
Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 R 20 lít

Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 R 20 lít

3.150.000 đ 2.870.000 đ
Bình nóng lạnh Ariston SLIM2 20 R 20 lít
Giá Bán: 2.870.000 đ
Thông tin khuyến mại
 1. Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
 2. Giảm thêm 100.000đ/sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm thứ 2 đối với đơn hàng nhiều sản phẩm (Áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh).
 3. Sắm TV OLED, QNED LG tặng quà Khủng, chi tiết tại đây
Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn chuyên bán bình tắm nóng lạnh chính hãng giá tốt nhất, bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí vận chuyển lắp đặt, quà tặng khuyến mại chính hãng

Ngày nay, bình tắm nóng lạnh đã trở thành một thiết bị điện tử không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vào mùa đông lạnh giá, chúng ta đều cảm thấy việc tắm gội hàng ngày trở nên khó khăn, vất vả nếu không có chiếc bình nóng lạnh.

Trước đây, bạn sẽ phải đun nhiều lần nước, mất nhiều thời gian chờ đợi để có nước ấm tắm gội thì bây giờ bình nóng lạnh sẽ giải quyết tất cả vấn đề đó cho bạn. Bình nóng lạnh hiện đại với những công nghệ tiên tiến và tính năng tiện ích giúp làm nước nóng nhanh chóng và đơn giản hơn bao giờ hết.

Một số thương hiệu sản xuất bình nóng lạnh được người tiêu dùng ưa chuộng như Ariston, Ferroli, Midea… đều có sản phẩm chất lượng cao và công năng mạnh mẽ, sử dụng bền đẹp lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Đến với siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mua cho gia đình mình một chiếc bình nóng lạnh ưng ý với giá tốt nhất. Thực hiện kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp, phục vụ tận tậm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm bình nóng lạnh chính hãng, giá rẻ, bảm đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cùng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt, quà khuyến mại…

Bạn hãy liên hệ ngay với Mạnh Nguyễn để sắm cho gia đình mình một chiếc bình nóng lạnh hiện đại với giá tốt nhất thị trường nhé.

 • Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
 • Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn. Chúc bạn có thời gian mua sắm vui vẻ!